hel

God

07 februari 2020 door Redactie

Uitslag enquête: De hel is voor dominees een steeds minder belangrijk thema

Steeds minder predikanten en kerkgangers rekenen de hel tot een centraal thema in het christelijk geloof. Ze preken, spreken en horen er minder over. Maar in behoudende kringen wint de traditionele kijk op de hel juist aan populariteit, niet het minst bij jongeren. Dit blijkt uit een enquête van de Nieuwe Koers en kennisplatform Weetwatjegelooft.nl.

Bestaat de hel? Wat leert de Bijbel precies over de hel? Is het bestaan van de hel wel te verenigen met een liefdevolle God die zich via Jezus aan ons openbaart? Waarom zouden mensen een eeuwige straf ontvangen voor tijdelijk kwaad? Het zijn vragen die veel mensen zichzelf stellen. Voor De Nieuwe Koers reden om samen met Weetwatjegelooft.nl een onderzoek te doen onder Nederlandse christenen naar het geloof in de hel.

De Nieuwe Koers zet een aantal hoofdpunten op een rijtje:

  • Driekwart van de respondenten blijft kiezen voor een min of meer traditionele opvatting van de hel.
  • Nog maar de helft van de geënquêteerde predikanten vindt de hel een cruciaal onderdeel van het christelijk geloof.
  • In vijftien jaar tijd halveerde het percentage predikanten die vinden dat we het indringend over de hel moeten hebben tot 25 procent.
  • Predikanten zijn over de gehele linie minder uitgesproken en traditioneel dan hun gemeenteleden.
  • Een derde van de predikanten preekt nooit over de hel. De helft van de kerkgangers hoort zelden tot nooit een preek over de hel.
  • Bijna een kwart van de evangelische voorgangers schaart zich onder de universalisten: iedereen komt in de hemel, hetzij direct, hetzij na een tijdelijke hel.
  • In weerwil van hun bredere PKN, kiezen gereformeerdebonders in vergelijking met 2004 iets steviger positie in hun denken over de hel.

1578 personen hebben de enquête ingevuld. Ruwweg een derde van hen is vrouw, twee derde man. 37% van de respondenten is jonger dan 45 jaar, 63% is 45 jaar of ouder. Onder de deelnemers zijn bijna 300 predikanten en voorgangers, en dus een kleine 1300 ‘gewone’ gelovigen. Het leeuwendeel van de predikanten (48%) is lid van de Protestantse Kerk in Nederland, een derde van hen rekent zich tot de Gereformeerde Bond. 18% van de deelnemende predikanten is gereformeerd-vrijgemaakt, 11% is voorganger van een baptisten- of evangelische gemeente, 7% is christelijk-gereformeerd, 6% Nederlands-gereformeerd en 2% is hersteld hervormd. De resterende 9% is afkomstig uit tien kleinere kerkverbanden of geloofsgemeenschappen.

In de laatste editie van De Nieuwe Koers staan alle onderzoeksresultaten, inclusief analyses, achtergronden en interviews over de theologische, cultuurhistorische en antropologische aspecten.

Klik hier om de volledige onderzoeksresultaten te downloaden als spreadsheet.

Binnenkort komt de hel aan de orde op een studiedag aan de Theologische Universiteit in Kampen. Klik hier voor meer informatie.


Hel
- Zes redenen waarom de hel niet echt kan zijn
- Waarom ik niet geloof dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan
- Zes redenen waarom de hel echt is
- Waarom ik niet geloof dat ieder mens voor eeuwig naar de hemel gaat
- Een betere manier om te praten over de hel
Meer over hel »

Reacties

E
De essentie van vrijzinnigheid is dat je elk deel van de Bijbel doodzwijgt en negeert wat 'onprettig' klinkt, wat van mensen zou kunnen vragen om hun leven te veranderen. Want: 'je bent welkom zoals je bent'. Dus veranderen er geen levens in vrijzinnige kerken.
De hel is een afschrikwekkend gegeven, waarover we liever niet nadenken en geen rekening mee willen houden, en het liefst willen ontkennen. Ik denk dat het een teken is van het einde der tijden om meer en meer de toekomstige realiteit van de hel weg te redeneren met argumenten als God is liefde, etc.. Uiteraard veel begrijpelijke vragen. Maar God is wel de hoogste morele en heilige autoriteit, en volkomen rechtvaardig. Dat mag onze troost zijn.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
CIP.nl crowdfundt voor De Hoop. Draag jij bij aan het meubilair, dat nodig aan vervanging toe is?