begraafplaats
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

30 januari 2020 door Jeffrey Schipper

De graven zullen opengaan, zegt de Bijbel - moeten we dat letterlijk nemen?

'In de Bijbel lezen wij dat bij de wederopstanding de graven open zullen gaan. Moet ik dat letterlijk nemen dat de graven werkelijk open gaan, of is dat symbolisch?', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. J. J. Tigchelaar geeft antwoord.

"In de vier evangeliën wordt tweemaal gesproken van graven die opengaan", antwoordt de hervormde emerituspredikant, verwijzend naar Johannes 5:28-29 en Mattheüs 27:52-53. "Wat opvalt, is dat Mattheüs hier de 'heilige stad' noemt. Twaalf keer vinden we de naam Jeruzalem in zijn Evangelie. Maar in de bovengenoemde plaats en in hoofdstuk 4 vers 5 schrijft hij over 'de heilige stad' en noemt die niet Jeruzalem. In beide gevallen is naar mijn mening dus niet simpelweg gewoon letterlijk de stad Jeruzalem bedoeld.

Beperken we ons nu tot wat Christus gezegd heeft, zoals weergegeven door de evangelist Johannes in hoofdstuk 5. Het gaat er in dat gedeelte om dat de Zoon van God van zijn Vader het recht heeft gekregen de mensen te oordelen. Natuurlijk worden alle mensen daarbij bedoeld. Niet alleen de mensen die begraven zijn, ook de martelaren en anderen die door wilde dieren of vogels zijn verscheurd, en de mensen die verdronken of verbrand zijn, en ook de mensen die zich lieten cremeren."

Tigchelaar is van mening "dat de vermelding van het opengaan van de graven dan ook symbolisch moet worden gezien, als een algemene aanduiding van de wederopstanding van (alle) doden". Hij onderstreept dat het bij de opstanding der doden gaat om "het oordeel van Christus over u en mij".

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

G
gevaarlijk idee, kun je van gaan twijfelen aan de opstanding en die slechts vergeestelijken.

Bij Jezus ging het graf ook open, dus bij de rest ook!

J
Dit moet nog gebeuren! lees 1 Tess 4:16. Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en de trompet van God klingt, zal de Heer afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; daarna worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. (d.i. voor de verdrukking 7 jaren). Bij Christus 2e terugkomst op aarde zullen wij 1000 jaar met Hem regeren vanuit het hemels Jeruzalem. De ongelovigen worden pas na het 1000 jarig vrederijk geoordeeld.
A
De tijd van de opstanding van Joh 5:28-29 is dezelfde opstanding als die van Dan 12:2-3 waar de doden uit het dodenrijk opstonden en dat vond allemaal plaats tijdens de verwoesting van Jeruzalem en de tempel 70 NC zoals voorspeld door Daniel, "wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk", toen het oude verdorven verbondsbolwerk werd vernietigd en definitief vervangen werd door het nieuw verbond dat eeuwig is (Hebr 13:20)
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!