Tien geboden

God

29 januari 2020 door Jeffrey Schipper

Ds. W. Arkeraats: "De wet kan ons wel veroordelen, maar geen vrede geven"

"De wet die God gaf aan het Joodse volk is niet van zijn betekenis beroofd", schrijft ds. W. Arkeraats in de vragenrubriek van Refoweb.nl. De hervormde emerituspredikant beantwoordt een vraag over Gods verbond en de betekenis van de wet.

Arkeraats: "Paulus betoogt dat Abraham door het geloof zalig is geworden. En wel op grond van het verbond dat de Heere met hem sloot. Dat verbond was een teken van Gods genade.

Een verbond mogen we ook een testament noemen. In een testament wordt bepaald wie de erfgenamen zijn en wat zij ontvangen. De erfenis is natuurlijk allereerst bedoeld voor de kinderen, maar soms óók voor anderen die voor de overledene in zijn leven veel betekend hebben. Zo staat dat dan in dat testament beschreven. Op grond daarvan hebben zij recht op de erfenis. Het zal dus niet gebeuren dat die erfgenamen bij het openen van het testament ineens horen dat de voorwaarden veranderd zijn en zij daarom geen recht meer hebben op de erfenis. Beloofd is beloofd.

De wet kan ons ten enenmale niet zalig maken. Zij kan ons wel veroordelen, maar geen vrede geven. En dat is juist het geding in de gemeenten van Galatië. Die dwaalleraren zeiden: 'Welja, je kunt best zalig worden door de wet. Sterker nog: zo alléén kun je zalig worden.' Vandaar die eis van de besnijdenis. En daar komt Paulus tegen in het geweer. Hij wil zeggen: 'Ook ná de wetgeving op de Sinai kon de rechtvaardige alleen door het geloof uit de belofte leven.'

Daarmee is de wet niet van zijn betekenis beroofd. Zeker, deze kan ons niet zalig maken of anders gezegd: door de wet na te leven kunnen wij niet zalig worden, omdat wij altijd weer de geboden van God overtreden. De wet kan ons niet anders dan veroordelen en het ons -zo lijkt het- niet anders dan onmogelijk maken zalig te worden. Maar nu het wonder: dat is niet het enige dat de wet doet.

Ten diepste was er dus geen verschil tussen de mensen ‘vóór Sinai’ en ‘ná Sinai’. Allen leefden uit dezelfde belofte en allen hadden de roeping, om de Heere oprecht te dienen."

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

T
Inderdaad. Alleen het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, dat aannemen, brengt redding en eeuwig leven. De Wet doodt, maar de Geest brengt leven.
M
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

ROMEINEN 3:21?-?24 SV-RJ

https://bible.com/bible/165/rom.3.21-24.SV-RJ

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
CIP.nl crowdfundt voor De Hoop. Draag jij bij aan het meubilair, dat nodig aan vervanging toe is?