rusten
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

15 januari 2020 door Jeffrey Schipper

Waarom wordt van reformatorische christenen verwacht om de rustdag te houden?

Kun je uit het Nieuwe Testament afleiden dat wij een rustdag moeten houden?, wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. In de vraag wordt onder andere Romeinen 14:4 geciteerd: 'De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere.'

Ds. T. A. Bakker beantwoordt deze vraag. "Je kunt zeggen: in het Nieuwe Testament wordt het vierde gebod (het houden van de sabbat, red.) niet herhaald, dus moeten we ons er niet meer aan houden. Maar evengoed kun je zeggen: in het Nieuwe Testament staat nergens dat het vierde gebod is opgeheven, dus moeten we ons eraan blijven houden... Bovendien: het feit dat de andere negen geboden wél in het Nieuwe Testament worden herhaald, kan ons aan het denken zetten. Is dat geen aanwijzing voor een serieus nemen van ook het vierde gebod?"

De hersteld hervormde predikant uit Nieuwe-Tonge constateert onder andere dat het vierde gebod verwijst naar de verlossing (Deuteronomium 5). "Daar wordt als reden voor het houden van een sabbatdag namelijk aangevoerd dat Israël uit Egypte is bevrijd. (...) Daarbij ging het om rust én om het wijden van de dag aan de dienst van de Heere. (...) Van hieruit is het begrijpelijk dat Jezus Zelf ook de sabbat hield. (...) Hij weigerde echter de sabbat zo in te vullen als de Joodse traditie deed: veel regels, weinig liefde."

Op basis van de nieuwtestamentische bijbelteksten die de vragensteller aanhaalt, schrijft Bakker: "Niet de sabbat moet worden afgeschaft, wel dat de sabbat in de vorm waarin die bekend was niet langer een verplichting is. En daarmee heb ik je toegegeven dat er een voorlopig aspect zit in het vierde gebod: de viering van de sabbat op zaterdag én sommige concrete ge- en verboden die betrekking hebben op de sabbat."

"Er is ook een blijvend aspect in het vierde gebod", voegt de dominee toe. "God Zelf heiligde de zevende scheppingsdag! Daarom hield Zijn volk de sabbat. Zou dat in de nieuwe bedeling over en uit zijn? Zou de kerk na Christus’ komst die heerlijke dag niet mogen beleven? God wil die rust ook bieden aan Zijn kinderen uit de heidenvolken.

Uit het Nieuwe Testament kunnen we afleiden:
-Dat we de sabbat niet in de oudtestamentische vorm daarvan hoeven te houden;
-Dat de eerste dag van de week, de dag van Christus’ opstanding, een belangrijke dag is.

Ik zou dus niet zeggen dat je slechts op grond van het Nieuwe Testament kunt beweren dat we een rustdag moeten houden", aldus Bakker. Hij raadt de vragensteller tenslotte aan om het boek 'Heiligt Mijn Naam en Mijn dag' van ds. R. van Kooten te lezen.

Lees ook: "De rustdag is een cadeau van God".

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

L
De rust op de dag van de Heer is zo mooi en goed, sterk aanbevolen in een dolgedraaide samenleving vol stress, burn-outs en aanhikken tegen 'deadlines' en 'prestatiedruk'. Wat "kopen en verkopen" betreft, stel ik me de vraag of we niet genoeg hebben aan zes dagen en of het per se ook op die zevende (de eerste) dag moet. Dan denk ik niet alleen vanuit christelijk oogpunt. Moet de werknemer dan ook op zondag opdraven omdat de consument dat nu eenmaal wil?
A
Inderdaad je hoeft geen sabbat meer te houden maar je mag op de opstandingsdag van Christus een rustdag houden niets moet het mag. In het NT kwamen de Joodse Christenen op de sabbat samen, maar Christenen uit de Heidengemeenten zeer waarschijnlijk op de eerste dag van de week; onze zondag. Nu alles is in Nederland weer ingeleverd alle zondagrust Christenen eer de eerste dag der week als een getuigenis voor de wereld

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.