Avi Snyder
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

13 januari 2020 door Israël en de Bijbel

Avi Snyder ziet dat veel christenen eindtijdbelofte belangrijker vinden dan Joden over Jezus vertellen

Avi Snyder: Veel christenen menen dat het belangrijker is om het Joodse volk terug te brengen naar Israël dan hen over de Heere Jezus te vertellen. Ik geloof heel sterk dat er een dag zal komen waarop God alle Joodse mensen zal terugbrengen naar Israël. Maar leert de Bijbel dat christenen zich daarop moeten richten?

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Belangrijke gedeelten zoals Ezechiël 36:24-25 leren dat God velen van ons zal terugbrengen naar Israël voordat Hij ons redt: “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen”. Maar een aantal andere Bijbelgedeelten zeggen juist dat we ons eerst moeten bekeren in het land van onze ballingschap en dat God ons daarna zal terugbrengen naar Israël.

Geen verplaatsing, maar verlossing
De oudste Schriftgedeelten over dit onderwerp laten juist duidelijk zien dat bekering voorafgaat aan de terugkeer. Bijvoorbeeld Deuteronomium 30:1-3: “Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had”.

Ezechiël zegt in hoofdstuk 20, vers 34-38 hetzelfde: “Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere HEERE. Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen”. Volgens dit gedeelte zal God ons ‘in de band van het verbond’ brengen, terwijl we nog steeds op weg zijn naar Israël. Maar degenen die weigeren in dat verbond in te gaan, zullen het Land niet binnenkomen.

De volgorde in bovengenoemde teksten is dus dat God ons eerst in de diaspora tot geloof brengt en de overtreders uit ons midden verwijdert. Daarna brengt Hij ons terug naar het Beloofde Land. Maar wat staat centraal in beide scenario’s? Dat de Heere wil dat we tot inkeer komen en tot Hem terugkeren! De belangrijkste kwestie voor God is niet de verplaatsing, maar de verlossing van mijn volk.

Inkeer en terugkeer
Israël was onder de Romeinse bezetting nog steeds een geopolitieke staat. Ondanks dat was het aantal Joden in de diaspora zeer groot, met bloeiende gemeenschappen over het gehele Romeinse en Parthische rijk. In Rome en Alexandria waren belangrijke Joodse gemeenschappen te vinden, om er maar eens twee te noemen. Maar nergens in het Nieuwe Testament lezen we dat discipelen ons oproepen om naar het Land terug te keren. In tegendeel, we zien alleen hoe de discipelen ons oproepen ons te bekeren en de Heere Jezus aan te nemen. Petrus en Paulus verkondigden het Evangelie onder de verbannen Joden. En dat deden ook alle andere apostelen en discipelen die in het buitenland verspreid waren.

Gods beloften met betrekking tot het Land zijn waar, gegarandeerd en voor altijd. En dat geldt ook voor Zijn beloften over onze terugkeer. God zal ons inderdaad naar het Land terugbrengen, maar het belangrijkste voor God is niet of we in het Land staan, maar of we op de Rots staan!

Dit artikel is overgenomen uit IB Magazine van Stichting Israël en de Bijbel. Het is een fragment uit het boek ‘Joden hebben Jezus niet nodig en andere misvattingen’ van de Messiaanse gelovige Avi Snyder. > Bestel het boek

Wij geloven net als Avi Snyder dat de huidige staat Israël onderdeel is van Gods plan. Lees daarover meer in ‘Land van thuiskomen’.

Reacties

Ik ben het met het meeste van het door Avi Snyder gestelde eens. Er is geen reden voor Christenen om te dwepen met de onbekeerde Joden in of buiten Israël. Alleen de Heer Jezus Christus kan redding brengen!
M
Gods beloften met betrekking tot het land zijn waar, gegarandeerd en voor altijd.

Zíjn land is het.
D
In Nehemia 8 staat dat het wetboek, ná terugkeer, in het land Israël werd voorgelezen. Blijkbaar was dat bijzonder. Bekering is een proces middels Gods Woord.
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.