Piet Vergunst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 januari 2020 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst over de christelijke vrijheid: geen slaaf meer

Slechts een klein deel van de nu levende Nederlanders maakte het einde van de Tweede Wereldoorlog bewust mee. Zij zijn het die de diepte van de bevrijding kunnen peilen. De zwaarte van de onderdrukking, de onzekerheid van een gevangenschap, het gevaar van de vijand moet je geproefd hebben om bevrijding te waarderen, schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

Aanvankelijk wilden we een uitroepteken zetten achter ‘Bevrijd’, het eerste woord uit ons jaarthema. We deden het niet omdat dit woord in zichzelf al krachtig is. Maar de vreugde na vijf bange oorlogsjaren zou er dan nog meer in doorklinken, op gelijke wijze als een christen op een gegéven moment ervaart dat het juk van de slavernij hem niet meer belast. ‘Bevrijd!’ Zo zal het 75 jaar geleden uitgeroepen zijn, toen de Duitsers als teken van overgave hun handen in de lucht staken, toen de dood van Adolf Hitler bekend werd.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.
Dat is vrijheid: in het dienen van God niet gebogen gaan onder een last, maar de schouders naar achteren, rechtop lopen.

In de eerste helft van 2020 herdenkt Nederland de bevrijding, ook de zegen van decennia gevrijwaard zijn van oorlog. Voor zijn vuistdikke boek In Europa reisde Geert Mak in 1999 door ons werelddeel en concludeerde hij dat de twintigste eeuw in vele opzichten gruwelijk geweest is. Tegen die achtergrond kunnen vrede en vrijheid ons klein maken, temeer als we zien dat terreur en vluchtelingen vandaag nieuwsitems zijn. In de kerk mag er vanuit de Bijbel licht vallen op een woord als ‘vrijheid’, waarbij de bevrijdende kracht van het Evangelie centraal gezet wordt.

Het juk gebroken
1945-2020, de jaartallen bieden ons de kans na te denken over de christelijke vrijheid. Wellicht hebben we het aan onszelf te wijten dat jongeren en niet-christenen bij kerk en geloof snel denken aan onvrijheid, aan wetten en regels, aan verboden en saaiheid. En toch, het tegendeel is waar, wanneer we kijken vanuit Gods perspectief. Als de HEERE het volk van afgoden weg wil houden, als Hij het hart zoekt van Israël, zegt Hij: ‘Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven bent. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten lopen.’ (Lev.26:13) Dat is vrijheid: in het dienen van God niet gebogen gaan onder een last, maar de schouders naar achteren, rechtop lopen.

Verlost van de slavernij
In het nadenken over vrijheid is het goed te beginnen bij hoe de HEERE Zich bekendmaakt, niet bij hoe mensen hun godsdienstige opvoeding ervaren kunnen hebben. Wat dat laatste betreft kan er immers van alles misgegaan zijn. Hij echter bevrijdt Israël uit Egypte, uit de slavernij én schenkt het volk Zijn heilige wet, opdat de Zijnen niet opnieuw onder de verslavende macht van de afgoden komen zullen.

Het Nieuwe Testament toont ons dat Jezus met Zijn woorden en daden mensen in de ruimte zet – zoals we wel zeggen dat iemand door zijn bekering ‘tot ruimte gekomen is’.

Heeft God de radicale vrijheid voor Zijn schepselen op het oog? Ja, dat blijkt uit de zending van de Zoon, de Knecht Die komt ‘om gevangenen uit de kerker te leiden’. (Jes.42:7) Als de Messias komt, ‘zal er vrijlating uitgeroepen worden voor gevangenen’. De dichter van Psalm 116 kijkt zo naar God: ‘Ik ben Uw dienaar, U hebt mijn boeien losgemaakt.’

Het Nieuwe Testament toont ons dat Jezus met Zijn woorden en daden mensen in de ruimte zet – zoals we wel zeggen dat iemand door zijn bekering ‘tot ruimte gekomen is’. Zacheüs werd bevrijd van zijn geld, Legio werd verlost van veel onreine geesten. Ze ontvangen een bevrijd bestaan en delen in de vrijheid van Christus, als voorschot op de uiteindelijke bevrijding van de schepping. Op hen is het woord van Paulus (Rom.6) van toepassing: ‘U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.’

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.