Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 december 2019 door Jeffrey Schipper

'In onze preken komt Christus nauwelijks aan bod'

'Tot ons groot verdriet staat de christen met al zijn ervaringen centraal in de preken in onze kerk, terwijl de Christus nauwelijks aan bod komt. Het is voor ons een grote worsteling hoe we hiermee om moeten gaan', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. C. Harinck geeft advies.

"Er zijn kerken, die hun boodschap veranderen en daar het wapen in zoeken om de mens van onze tijd te bereiken en als kerk te blijven functioneren", legt de predikant uit de Gereformeerde Gemeenten uit. "Er zijn ook kerken, die zich krampachtig vasthouden aan het verleden. Het valt mij steeds meer op dat in veel artikelen, die kerkbladen vullen, steeds teruggegrepen wordt op het verleden en mensen uit het verleden. Dat tekent de huidige armoede. Daarbij vergeten we ook veel dat ons echte verleden in de kerk ligt die na Pinksteren is ontstaan en vooral ook in de Reformatie ligt.

Het is vanuit de veranderingen van veel kerken rondom ons, de beïnvloeding van Pinksterkerken en evangelische kerken, de oppervlakkigheid van denken over bekering en geloof enzovoorts, te begrijpen dat men zich tegen deze invloeden wapent en zich daartegen verzet. Het is alleen de vraag hoe men dit doet. Het zwaard van Gods Woord is het wapen voor de strijd. Je bestrijdt ontsporingen niet door meningen en opvattingen van mensen uit het verleden of door je eigen opvattingen te verkondigen, maar door te zeggen: er staat geschreven! Je moet een dwaling niet met een andere dwaling bestrijden en door het misbruik van het evangelie niet nalaten het Evangelie in zijn volle ruimte te verkondigen.

Wanneer door vrees voor misbruik de volheid en algenoegzaamheid die er in Jezus is en Zijn gewilligheid om de zondaren te ontvangen uit de prediking verdwijnt, heb je de slag verloren en blijft er een lege huls van degelijkheid, elkaar napraten en beschouwing over. Ik denk dat dit de prediking zo leeg, koud, voorspelbaar en onvruchtbaar maakt."

De predikant adviseert de vragensteller niet om een andere kerk te zoeken. "Je moet als lid van de kerk wel je verantwoordelijkheid nemen en als er echt onbijbelse zaken worden verkondigd moet je dit -gefundeerd op feiten en de Bijbel- eerst met je dominee en daarna met de ouderlingen, die opzieners over hem zijn, bespreken. Het is niet de gemakkelijkste weg, maar wel de beste weg."

Lees ook: Ds. C. Harinck ziet vermenging tussen eigen mening en de Bijbel: "Ketters verdraaien de Bijbel".

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

Wat is dat toch met Gergem dominees dat ze steevast Pinksterkerken en evangelische kerken als ontsporingen zien? Terwijl ze de kerk na Pinksteren wel als hun roots zien. Nogal overtuigd zelf het goede spoor te volgen, leggen ze meer de nadruk op de ellendige en verdorven staat van de mens, dan op de grootsheid, de barmhartigheid en de Genade van Jezus Christus. Daarmee de mens het middelpunt makend van hun universum, maar dan wel een heel duister en verdorven centrum. Zelfverheffing en zelfverplettering zijn beiden werkingen van het vlees.
K
Blijkbaar lees ik iets anders. De vragensteller komt zelf uit een (oud) gereformeerde gemeente. Dit gaat juist om dominee’s die alleen maar weten te verkondigen dat de mens verdorven is en niet verkondigen dat Jezus onze redding is. “ Och mocht het nog eens gebeuren”. En de gelovigen wachten lijdzaam af op een zeer bijzondere bekering die hen overkomt.
Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (4)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen