Theologische Universiteit Apeldoorn
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

24 december 2019 door Theologische Universiteit Apeldoorn

Europese onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies een stap dichterbij

De lancering van het door Horizon 2020 gefinancierde project RESILIENCE in september 2019 vormt een belangrijke stap in de richting van een Europese onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies. Twaalf academische instellingen uit tien landen bundelen hun krachten om dit tweejarige project uit te voeren, met als uiteindelijke doel een antwoord te bieden op problemen die te maken hebben met religieuze diversiteit.

Religieuze diversiteit vormt een steeds grotere uitdaging voor de Europese samenleving, en daarmee gepaard gaat de behoefte aan meer wederzijds begrip. Een infrastructuur voor religiestudies bevordert dit begrip door middel van wetenschappelijk onderzoek, vanuit de overtuiging dat kennis het beste middel is tegen de toename van kwesties die verband houden met religieuze diversiteit.

De afgelopen jaren zijn al voorbereidingen getroffen voor een dergelijke Europese infrastructuur via ReIReS, een project dat ook door Horizon 2020 wordt gefinancierd. Voortbouwend hierop hebben twaalf academische instellingen uit tien landen hun krachten gebundeld in het project RESILIENCE, dat op 6 en 7 september 2019 in Bologna van start ging.

RESILIENCE (REligious Studies Infrastructure: tooLs, Expert, conNections and CEnters) staat allereerst ten dienste van academici, maar beoogt ook impact op de niet-academische wereld: het ontwikkelt instrumenten voor een innovatieve benadering van religiestudies die gebruikt kunnen worden voor een Europees antwoord te op de uitdagingen die religieuze diversiteit met zich meebrengt.

Momenteel werkt RESILIENCE aan een voorstel voor een permanente onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies. Het voorstel zal op 5 mei 2020 aan het ESFRI Forum worden voorgelegd, met het doel toegevoegd te worden in de ESFRI Roadmap 2021.

Herman J. Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit van Apeldoorn, een van de deelnemende instellingen: “RESILIENCE biedt een unieke mogelijkheid het religieonderzoek in Europa te ondersteunen en dit effectief met actuele vraagstukken te verbinden.”

Reacties

H
Ik heb geen vertrouwen in een “Europees antwoord op de uitdagingen die religieuze diversiteit met zich meebrengt.” Het resultaat van dit onderzoek zou wel eens kunnen uitmonden in minder godsdienstvrijheid en een eerste stap naar een voor de overheid acceptabele religie. Zeg maar staatsreligie.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.