Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

19 december 2019 door Christenen voor Israël

Nieuw boek als achtergrond in het Lucasevangelie en de Handelingen der Apostelen

Van de hand van Herman Lamberts is november 2019 bij uitgeverij Heijink in Hardenberg het boek Tien dagen in het tweeluik verschenen. In het boek toont de auteur aan dat Lucas en Handelingen (Tweeluik) door een Jood geschreven zijn. Met de hulp van een rabbijn en een paar predikanten weet hij aan te tonen dat de prediking van het Koninkrijk Gods in het Tweeluik zich afspeelt tegen de achtergrond van de Tien bekeringsdagen aan het begin van het Jubeljaar (de tien geduchte dagen tussen Rosj HaSjana en Jom Kippoer).

Deze achtergrond is herkenbaar aan de Tora- en Haftaralezingen die al in de eerste eeuw op Rosj HaSjana en Jom Kippoer in de synagogen werden gelezen en aan de van oudsher in acht genomen gebruiken zoals onderdompeling in water, bidden, vasten, inkeer, berouw en vergeving, doen van barmhartigheid en naamsverandering. Dit levert een verassende kijk op de goede boodschap in deze twee NT-geschriften, waarvan de bakermat ligt in de Joodse geloofstraditie. De schrijver van het Lucasevangelie en Handelingen is, anders dan vaak gedacht is in de kerkgeschiedenis, vrijwel zeker Joods. De auteur laat aan de hand van enkele voorbeelden zien dat de Griekse woorden zijn geteld en in teksteenheden zijn geplaatst die een numerieke structuur tonen waarin vaak de getallen 17 en 26 of een veelvoud voorkomen die in het Hebreeuws verwijzen naar de Naam van JHWH. Grieks geschreven, Hebreeuws gedacht.

Halverwege het boek doet de auteur een oproep om, gezien de vele verwijzingen naar de Tora- en profetenlezingen van Rosj Hasjana en Jom Kippoer en bijbehorende gebruiken in deze Tien Bekeringsdagen, de verbanning van de drie najaarsfeesten uit de feestenkalender van het christendom te herroepen. En ook de oproep om het verbod om deze feesten mee te vieren op te heffen, een verbod dat nog stamt uit de derde eeuw. Misschien is deze omkeer het overpeinzen waard.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen