Piet Vergunst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 december 2019 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst ziet veel protesterende, boze burgers en vraagt zich af wat de kerk kan betekenen

Hoe functioneert het sociale en maatschappelijke leven in Nederland? Boeren en bouwers trekken al protesterend naar Den Haag, de politie komt mensen te kort... in ziekenhuizen was de eerste landelijke staking, schoolklassen worden naar huis gestuurd. Wat kan de kerk betekenen?, vraagt Piet Vergunst zich af in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De hoofdredacteur van De Waarheidsvriend wijst onder meer op de personeelsproblemen van de Nationale Politie, het personeelstekort in de zorg, het lerarentekort en het groeiende aantal aantal dak- en thuislozen in ons land.

Zien mensen te weinig om naar de ander? En moeten we als welvarend land ons daar gezamenlijk niet voor schamen? Het is in elk geval een aangrijpende constatering dat het de overheid aan menskracht ontbreekt om haar roeping uit te voeren om de publieke gerechtigheid te bevorderen, voor de kwetsbaren te zorgen. Moeten we de zware misdaad haar gang laten gaan, wachtlijsten hanteren voor waar acute nood is?

Luther hechtte zo sterk aan het werk van de christelijke leerkracht dat hij van een ambt sprak.

In deze context mag de kerk haar roeping verstaan. Allereerst raakt dat haar eigen gemeentelijke leven. Ook in vrij grote wijkgemeenten is bezinning op hoe er voldoende vrijwilligers gevonden blijven worden om het (jeugd)werk doorgang te laten vinden geen uitzondering. Het is in elk geval een stimulans voor de ambtsdragers om de gaven in de gemeente op het spoor te komen en op vruchtbare wijze in te zetten.

In het catechetische onderwijs van de kerk mogen we jongeren leren op welke wijze ze de Heere met hun leven en hun talenten kunnen dienen. Het lijkt relevanter dan ooit. In elk geval mag het woord ‘carrière’ in bijbels licht gezet worden. Op dit punt zouden we meer wereldgelijkvormig kunnen zijn dan we zelf doorhebben. In een preek over Psalm 100 zei ds. J.J. Poort – op voor wie hem gekend heeft kenmerkende wijze – ooit: ‘Wij willen U niet dienen, wij willen vérdienen.’ Het is een vraag welk woord in de weegschaal van mijn leven het meeste gewicht krijgt.

Marktwerking
Voor de inrichting van de samenleving kijken we als eerste naar politiek en overheid. Wat de zorg betreft is marktwerking slecht – hoe kan het bij het karakter van een ziekenhuis horen dat het failliet gaat? Ook als ZZP’er in de zorg kun je meer verdienen en meer eisen stellen, maar hoe verhoudt zich dit tot een baan in de zorg? (Uiteraard is er niets mis met een passend salaris.) Gelukkig erkennen velen de doorgeslagen marktwerking, CDA-minister De Jonge voorop. Ook een liberaal principe als keuzevrijheid voor patiënten is niet goed. CU-leider Gert-Jan Segers schrijft in zijn recente boekje De verloren zoon en het verhaal van Nederland dat ‘overheden hun burgers steeds minder als burgers zijn gaan beschouwen en steeds meer als calculerende klanten’.

In Zwolle heeft de burgerlijke gemeente vanwege eigen bezuinigingen recent de plaatselijke kerken benaderd om samen hulp te verlenen aan kwetsbare mensen.

In de kerk is naast de zorg een baan in het onderwijs vanouds gestimuleerd. Luther hechtte zo sterk aan het werk van de christelijke leerkracht dat hij van een ambt sprak. Het is de taak van de overheid om in elk geval de administratieve taken voor een leerkracht sterk te verminderen, zodat de concentratie op het onderwijs blijven kan. Niet elke vordering van een kind hoeft genoteerd te worden…

Buurvrouw
Wie de nood van zijn naaste ziet, te beginnen bij de buurvrouw, mag de stem van zijn hart volgen. Zo zei minister De Jonge het in zijn 'preek van de leek': ‘Iemands eenzaamheid verlichten of doorbreken, dat kunnen we allemaal. Gewoon door iemand in het portiek eens aan te spreken.’

In Zwolle heeft de burgerlijke gemeente vanwege eigen bezuinigingen recent de plaatselijke kerken benaderd om samen hulp te verlenen aan kwetsbare mensen. Betekenisvol is dat, en kansrijk, als de kerken zo de daad bij hun woord kunnen voegen – overigens zonder iets van een verborgen agenda. Blijkbaar ligt dit punt divers in Nederland: op de recente studiedag van de Gereformeerde Bond over ‘Omgaan met lijden’ vertelde een diaken dat hij vanwege zijn levensovertuiging niet welkom was om mee te doen aan het werk van de voedselbank. Laten we hierin maar blijven bij de wijsheid van Prediker (9:10): ‘Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen.’

Het kenmerk van een christen is de liefde, en bij liefde hoort dienen (Gal.5:13). Deze adventsweken leren het me opnieuw en verdiepen mijn motief om beschikbaar te zijn voor de ander: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’ (Mk.10:45) Van Zijn leven was dit de kern.

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Klik hier om zijn volledige verhaal te lezen.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events