Chanoeka
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

13 december 2019 door Team De Bijbelse feesten

Waarom het Joodse Chanoekafeest actueler dan ooit is (ook voor christenen)

Wat kunnen wij als gelovigen leren van dit feest als het gaat om onze persoonlijke toewijding aan Jezus? Het woord 'Chanoeka' betekent letterlijk 'toewijding'. Het feest staat in het teken van de her-inwijding van de tempel door het aansteken van de kandelaar.

In Johannes 10:22 lezen wij: 'Toen vierde men in Jeruzalem het feest van de tempelinwijding, het was winter'. Jezus liep tijdens dit feest in de tempel toen de Joden aan Hem vroegen: 'Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit'. Jezus geeft hierop antwoord en doet één van Zijn krachtigste uitspraken ooit, namelijk dat de Vader en Hij, één zijn.

Ieder jaar viert de Joodse gemeenschap wereldwijd nog steeds het feest van de tempelinwijding, genaamd Chanoeka.

Het Chanoekaverhaal
Het Chanoekafeest is weliswaar geen vastgesteld feest van God zoals de Bijbelse hoogtijdagen Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest, maar het is wel een feest met wonderen van Bijbelse proporties. Ieder jaar viert de Joodse gemeenschap wereldwijd nog steeds het feest van de tempelinwijding, genaamd Chanoeka.

Het speelde zich ongeveer 160 jaar voor Jezus geboorte af. Tussen het Oude en Nieuwe Testament in. In die tijd leefden de Israëlieten in vrede, totdat de Grieks-Syrische koning Antiochus Epiphanes op het toneel verscheen.

Er zit trouwens een diepere betekenis in zijn naam. Zijn naam betekent “in plaats van de gezalfde” (anti = “In plaats van” en ochus = “Christus”), ofwel “antichrist”.
Epiphanes betekent “de verschenen god”.

Deze man waande zich dus als een god en legde zijn antichristelijke, Griekse mindset op aan Gods volk door middel van onderdrukking met de dood tot gevolg.

De verontreinigde tempel werd opnieuw geheiligd en toegewijd met een acht dagen durend feest, gebaseerd op de tempelinwijding tijdens het Loofhuttenfeest.

Antiochus tergde God door in de tempel grote braspartijen te houden, varkensvlees te eten en ontucht te plegen met vrouwen. Kortom, in de tempel werd 'een gruwel der verwoesting' geplaatst. Dit kan je letterlijk lezen in 1 Makkabeeën 1:58.

Komt ‘een gruwel der verwoesting in de tempel’ ons niet erg bekend voor? In de eindtijd, vlak voor Jezus' wederkomst zal er opnieuw een gruwel der verwoesting in de tempel geplaatst worden (Mattheüs 24:15-16).

Een klein groepje Joden onder leiding van Juda de Makkabeeër stak hier echter een stokje voor en gingen op naar Jeruzalem om ten strijde te trekken tegen het oppermachtige Grieks-Syrische leger. Op dat moment kwam er 'een engel' uit de hemel tevoorschijn, zittend op een wit paard en met een gouden zwaard in zijn hand, streed hij de strijd voor hen en verdreef deze engel het machtige leger van Antiochus (2 Makkabeeën 11:8-10).

Komt dit ook niet erg bekend voor? Het gehele verhaal lijkt een directe heen wijzing te zijn naar de onreinheid in de eindtijd en Jezus' wederkomst, wanneer Hij zittend op een wit paard de strijd zal leveren tegen de Antichrist en zijn volgelingen (Openbaring 19:11).

Vandaag de dag vertelt dit feest iets over de toewijding en her-inwijding van ons hart.

De verontreinigde tempel werd opnieuw geheiligd en toegewijd met een acht dagen durend feest, gebaseerd op de tempelinwijding tijdens het Loofhuttenfeest in de tijden van Nehemia (8:18). De officiële overwinning werd geboekt op de 25e van de negende maand. Dit valt in onze jaartelling altijd rond december. Dit jaar van 22 – 30 december 2019.

Chanoeka actueler dan ooit
Terugkomend op vandaag de dag weten wij dat God niet woont in fysieke tempels, in kerken, gebouwen, in beeldjes, maar dat Zijn aanwezigheid rust in de mens.

Paulus schrijft aan de Korintiërs: 'Weten jullie dan niet dat jullie Gods tempel zijn waar de Heilige Geest wilt wonen?' (1 Korintiërs 3:16).

Vandaag de dag vertelt dit feest iets over de toewijding en her-inwijding van ons hart.

Dan komt gelijk de vraag; waar vullen wij ons hart mee?
Als evenbeeld van God zijn wij namelijk vuurdragers die wandelend in geloof het licht van God als een kandelaar om ons heen mogen schijnen (Lukas 8:16).

Laat het Chanoekafeest je een diepere boodschap geven om in vuur en vlam te willen staan voor de Heer.

Hiervoor is het belangrijk om een puur kanaal te zijn voor God, zodat Hij door ons heen kan werken. Om een puur kanaal te zijn, moeten onder andere zonden uit ons leven wijken. Dan hebben wij het niet eens over grove zondes die in 1 Korintiërs 6:9-10 geschreven staan zoals vreemdgaan, homoseksualiteit of roddelen.

Maar dan hebben wij het bijvoorbeeld over een staat van lauwheid in ons geloofsleven die voortkomt uit de welvaart die ons gegeven is (Openbaring 3:17). Een voorbeeld is wanneer wij onze smartphone langer vasthouden dan de Bijbel in onze handen hebben, (Tenzij je een Bijbel App hebt). Een andere vraag die wij onszelf mogen stellen is; 'Lees ik op een dag meer nieuws van de mainstream media, of lees ik vaker het goede nieuws uit Gods Woord?'. Dit zijn situaties waar iedere gelovige dagelijks mee te maken heeft en als je niet uitkijkt, wat kan leiden tot een lauw geloofsleven.

Juist in een samenleving en tijd waarin duisternis toeneemt, goddeloosheid en onrecht een land in zijn greep heeft, is het belangrijk om het ware en heilige licht van God te laten schijnen zodat de niet-gelovigen de echtheid en waarheid van het evangelie zullen gaan zien.

Laat het Chanoekafeest je een diepere boodschap geven om in vuur en vlam te willen staan voor de Heer. Sta dus op, laat je niet uit het veld slaan, houd vol in gehoorzaamheid, heb goede moed en sta als de bruid van Christus rechtvaardig tegenover God, smetteloos in blinkend fijn linnen gekleed, want Jezus hart gaat uit voor een spoedige wederkomst om Zijn bruid tot zich te nemen (Openbaring 19:8 en Openbaring 22:17).

Deze blog is aangeleverd door Team De Bijbelse feesten.

Reacties

A
Jezus zei "dit geslacht zal niet voorbij gaan voordat al deze dingen geschieden", dat was het geslacht waarin Hij en zijn discipelen leefden. En al die dingen die beschreven staan in Matt 24 zouden over dat geslacht overkomen en dat is inclusief de grote verdrukking, wederkomst, in oordeel, opstanding etc. Het was voor de Joden bedoeld, zij hadden de maat van hun voorvaderen vol gemaakt, zij hadden profeten gedood, discipelen vervolgd van stad tot stad, gegeseld in de synagogen en sommigen gekruisigd. En dat heeft allemaal 70 NC plaatsgevonden.
J
Chanoeka mag dan een Joods feest zijn, ik als Messiasbelijdende heiden mag Kerstfeest vieren.
M
Het een staat het ander voor mij niet in de weg.
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!