bevruchting
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

15 november 2019 door Chris Develing

95 procent van de biologen erkent: menselijk leven begint bij de bevruchting

Steve Jacobs heeft recentelijk zijn doctoraat gehaald aan de gerenommeerde universiteit van Chicago. Dit had echter meer voeten in de aarde dan hij vooraf voor mogelijk hield. Zijn proefschrift, over het begin van menselijk leven, werd door velen tegengewerkt. Zelfs door zijn eigen promotor.

Omdat de start van menselijk leven één van de fundamentele twistpunten van het abortusdebat is, besloot Jacobs een wereldwijde enquête onder academische biologen op touw te zetten als onderdeel van zijn proefschrift. Hij stelde hen onder meer de vraag: Wanneer begint het menselijk leven? Eerder al had Jacobs 2.899 Amerikaanse volwassenen gevraagd wie deze vraag het beste zouden kunnen beantwoorden. Maar liefst 81 procent vond dat biologen hiervoor de meeste autoriteit dragen. Uit zijn onderzoek bleek ook dat 83 procent van de pro-choicers gelooft dat de steun voor legale abortus af zou nemen als het algemeen bekend wordt dat iedereen biologisch gezien mens is vanaf de bevruchting.

De uitkomst van zijn enquête toont dat maar liefst 95 procent van de biologen (5.212 van de 5.502) erkent dat individueel menselijk leven begint bij de bevruchting.

Overeenstemming onder biologen
De uitkomst van zijn enquête toont dat maar liefst 95 procent van de biologen (5.212 van de 5.502) erkent dat individueel menselijk leven begint bij de bevruchting. Dit resultaat kan worden gezien als de zoveelste bevestiging dat de pro-life beweging deze realiteit op legitieme wijze gebruikt in haar argumenten. Onder pro-choicers is dit wetenschappelijke feit minder gemeengoed. Volgens het onderzoek van Jacobs meent slechts 23 procent van hen dat de foetus een biologisch mens is gedurende de gehele zwangerschap. Zij zijn het dus in grote mate oneens met de overgrote meerderheid van biologen.

De uitkomst van Jacobs’ onderzoek is voor pro-lifers geen verrassing, maar: ‘Het kan beleidsmakers hopelijk bewegen tot het stoppen met twijfel zaaien over de vraag of een foetus een mens is. Ze kunnen veel beter debatteren over de vraag of alle mensen rechten hebben – en zo ja, hoe de balans moet liggen tussen het recht op abortus en het mensenrecht op leven’, aldus Steve Jacobs tegenover The Daily Wire.

Tegenwerking
Helaas eindigt het verhaal van Jacobs niet met een verwijzing naar deze onderzoeksresultaten. Vijf jaar lang werd hij gekweld door tegenstanders binnen en buiten zijn universiteit, die zijn onderzoek weigerden te steunen. Van medestudenten, mentoren en hoogleraren kreeg hij regelmatig te horen dat hij te wit, te mannelijk en te christelijk was om zich te mengen in het abortusdebat. Zijn eerste promotor zegde in een vroeg stadium zijn steun aan het onderzoek toe. Maar toen Jacobs begon met zijn onderzoek bleek snel dat het een lange pijnlijke weg zou worden.

Vijf jaar lang werd hij gekweld door tegenstanders binnen en buiten zijn universiteit, die zijn onderzoek weigerden te steunen. Van

Binnen een paar dagen na de start van zijn wereldwijde enquête beschuldigde één van de benaderde biologen Jacobs al van pro-life spionage. Deze persoon dreigde zijn onderzoek te saboteren en stapte zelfs naar de ethische commissie van de universiteit in Chicago. Daarna liet de promotor Jacobs stoppen met zijn onderzoek. Toen hij die later hervatte, werd het aantal klachten groter en vernietigender. Hierdoor kon zijn promotor, zelf een groot pro-choice voorstander, hem wederom niet door laten gaan. Enkele van de reacties van biologen waren: ‘Wordt deze studie gefinancierd door Trump en de Ku Klux Klan?’ en ‘Ik hoop dat je geen **** christen bent!!’

Jacobs moest zijn onderzoeksvoorstel eerst verdedigen voor een commissie van de universiteit, zo stelde de promotor. Maar ook toen dat was gebeurd, bleef deze begeleider hem beschuldigen van het uitvoeren van een onethisch onderzoek: ‘Mijn promotor liet me regelmatig weten dat hij zelf pro-choice was en uitte daarbij zelfs een radicale visie omtrent abortusrechten. Maar ik geloofde nog steeds dat hij zijn persoonlijke geloof opzij kon zetten omwille van academische integriteit’, vertelde Jacobs. Maar helaas: ‘Mijn promotor vergeleek mijn werk met moreel verwerpelijk onderzoek en deed alsof ik werkte naar een moreel gezien walgelijk einddoel.’

Uiteindelijk trok de promotor een grens waarna hij weigerde Jacobs onderzoek op een aantal punten nog te steunen. Hij ging zelfs zo ver dat hij dreigde zijn proefschrift af te keuren als hij zou aanblijven in Jacobs’ promotiecommissie.

Betere tijden
Gelukkig vond Jacobs uiteindelijk een andere professor van de universiteit van Chicago bereid om hoofdpromotor te zijn, waarna hij zijn onderzoek kon afronden. Maar vanwege alle tegenwerkingen kon hij geen voldoende hoog responspercentage voor zijn enquête genereren om in aanmerking te komen voor publicatie in de top van de academische tijdschriften. Als verklaring voor de tegenwerking gaf Jacobs aan dat ‘Abortus het kroonjuweel is van de moderne progressieve beweging. Het is een typische “heilige koe” en de pro-choice beweging is actief met het onderdrukken van ieder onderzoek dat de aannames kan ondermijnen waarop deze heilige koe zo losjes is gebaseerd.’ Sociologen noemen dit fenomeen een identiteit beschermende cognitie, waarbij mensen bewust ontwijkend of afwijzend oordelen om waarheidsvinding te vermijden.

Nu Jacobs zijn doctoraat heeft behaald, blikt hij genuanceerd terug: ‘De vrees van academici voor gebalanceerd onderzoek naar het Amerikaanse abortusdebat heeft me vijf jaar van mijn leven gekost. Ik bracht die vijf jaar door met de kwellende realisering dat vertegenwoordigers van één van de beste academische instituten bereid waren hun principes van academische vrijheid op te offeren om hun ideologie te beschermen; dat zij bereid waren hun reputatie op het spel te zetten door onderzoek om zeep te helpen dat de dogma’s rondom abortusrechten onderzocht. Ondanks deze individuen hebben vaandeldragers van de traditie binnen de Universiteit van Chicago moed getoond, door hun vooroordelen opzij te zetten en hun academische principes hoog te houden, waardoor mijn onderzoek alsnog de benodigde ruimte kreeg.’ 

Het gratis magazine Leef van Schreeuw om Leven verschijnt 6 à 7 keer per jaar. Aanmelden kan hier

Reacties

Een schokkend verhaal dat laat zien hoe zelfs wetenschappers vanuit hun ideologie allerlei oneigenlijke argumenten proberen aan te voeren om iets te blijven ontkennen, en waarheidsvinding te vermijden.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.