Rens Bravenboer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

20 november 2019 door Jeffrey Schipper

"Vertel waarom een vloek jou pijn doet"

“Christenen vinden het vaak moeilijk als er om hen heen wordt gevloekt. Er is onder christenen behoefte aan ondersteuning op dit terrein,” merkt Rens Bravenboer op namens de Bond tegen vloeken. Om christenen handreikingen mee te geven heeft de Bond de training Vrijmoedig spreken ontwikkeld. CIP.nl sprak hierover door met Rens.

De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord. Vloeken is het misbruiken van de naam van God of van Jezus. Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam, spreken we van godslastering of blasfemie.

De Bond tegen vloeken heeft de training Vrijmoedig spreken ontwikkeld. Wat is de aanleiding?
“Christenen vinden het vaak moeilijk als er om hen heen wordt gevloekt. De Bond tegen vloeken krijgt vaak de vraag hoe je daarop kunt reageren. Dat is niet zo gemakkelijk. Er is onder christenen behoefte aan ondersteuning op dit terrein.”

Wat vinden christenen dan lastig?
“Vanuit sociaal oogpunt vindt men het toch wel vreemd om iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag. Dat kan nogal moraliserend zijn, omdat je dan eigenlijk voor een ander bepaalt welke woorden hij of zij beter niet kan gebruiken. Daar komt nog bij dat binnen de reformatorische gezindte veel mensen het als een opdracht ervaren om er iets van te zeggen als er wordt gevloekt om zo op te komen voor Gods heilige naam. Dat brengt een bepaalde druk met zich mee. Het idee is prachtig, maar de uitvoering is ingewikkeld. Op dit gebied ervaren mensen een kloof.”

Waar komt die druk vandaan?
Rens verwijst naar zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus. “Daarin staat dat je als christen schuldig bent als je geen afstand neemt als iemand vloekt. Dit is gebaseerd op het Oude Testament, waar veel wetgeving voor het Joodse volk staat. Persoonlijk ben ik van mening dat we dit niet zomaar één op één kunnen overzetten naar onze tijd. Als christen leef je nu in een samenleving waar de overgrote meerderheid niet weet wie God is. Dat is een hele andere situatie dan in het Oude Testament. Niet iemand tot de orde roepen na een vloek, maar getuigen van je geloof is onze eerste roeping.”

"Christenen vinden het vaak moeilijk als er om hen heen wordt gevloekt. Er is onder christenen behoefte aan ondersteuning op dit terrein."

Wat komt er tijdens de training aan de orde?
“We beginnen met een stuk theorie. Zo laten we zien hoe mensen ertoe worden aangezet om een vloek uit te spreken. Ook gaan we in op het verschil tussen vloeken als christen en als niet-christen. Vloeken uit onwetendheid heeft een heel ander karakter dan wanneer je je ervan bewust bent wat je uitspreekt. Die wetenschap leidt tot een ontspannen houding, zodat je niet op iedere vloek hoeft te reageren.

Behalve kennis en inzichten, biedt de training ook praktische oefeningen. Tijdens één van de oefeningen leren deelnemers om te luisteren naar elkaar. We merken dat mensen het vaak heel moeilijk vinden om iemand te laten uitpraten. Voordat iemand een standpunt heeft verduidelijkt, is men al geneigd om er tegen in te gaan. Juist door iemand uit te laten praten, kom je dichter tot elkaar en ontstaat er wederzijds begrip.”

Welke handreiking kun je meegeven aan lezers die niet weten hoe ze moeten reageren op een vloek?
“Leg uit waarom een vloek zo pijnlijk voor je is. Een gesprek op de inhoud is veel effectiever dan iemand de les lezen. Ook is het goed om daar ontspannen mee om te gaan. Natuurlijk is het erg als de heilige naam van God wordt aangetast. Aan de andere kant zijn veel meer dingen tegenstrijdig met Gods wil. Laten we ons niet eenzijdig focussen op het derde gebod. Wijzen op een vloek is nuttig, maar verandert geen mensenlevens. Dat bereik je door te getuigen van wie Hij is.”

Lees hier meer over de training Vrijmoedig spreken

Reacties

In Brabant vloeken goeie RK-mensen uit gewoonte. Ga je met deze mensen om in bv de biljartclub, dan dien je 'zoutend zout' te zijn. Bij confrontatie van een gvd zegt men, dat het zo niet wordt bedoeld. Je onttrekken van deze mensen is geen oplossing. Op den duur blijkt dat er meer bewustwording en onthouding komt. Goede gesprekken volgen vaak bij sombere aangelegenheden en dan gaat het niet meer om de gvd maar om het geloof in Jezus Christus.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.