Wim verwoerd
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

23 oktober 2019 door Patrick Simons

Wim Verwoerd ziet verband tussen christendom en Jodenvervolging: "Sommige naziwetten waren één op één gelijk aan kerkelijke wetten"

Hij groeide op met de visie dat Gods profetieën vandaag de dag nog steeds letterlijk moeten worden genomen. Daar hoort een liefde voor het volk Israël bij, zo vertelt Wim Verwoerd tegenover CIP.nl. Hij schreef het boek 'Het bloed schreeuwt uit de aarde', waarin hij de trieste en hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in Europa beschrijft.

De meer dan zestig reizen naar de Joodse gemeenschap in Oekraïne, en de bezoeken aan tientallen massagraven en kampen in Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne, Polen en Oostenrijk zijn van grote invloed geweest. Hij vertelt tegenover CIP over de relatie tussen christenen en Joden en waar zijn liefde voor het volk van God vandaan komt. Vandaag deel 1: over het verband tussen christendom en antisemitisme.

"Er wordt bijvoorbeeld aangetoond dat sommige naziwetten één op één gelijk zijn aan kerkelijke wetten van eeuwen eerder"

Het boek is met name geschreven om het verband tussen het christendom en de Jodenvervolging in het verleden aan te tonen. Er blijkt een lijn te lopen van de antisemitische kerkleer, waarin Joden als vervloekt werden gezien, naar de Shoa, de vernietiging van de Joden in Europa. "Er wordt bijvoorbeeld aangetoond dat sommige naziwetten één op één gelijk zijn aan kerkelijke wetten van eeuwen eerder", vertelt Verwoerd. "Er komen heel veel zaken voorbij die de meeste mensen niet of nauwelijks weten, zoals het feit dat Duitsland naast Italië nog zeker vijf ‘christelijke’ landen als bondgenoot had, die meegewerkt hebben Gods volk uit te roeien. En wie weet dat Nederland zich in de jaren vóór de oorlog schuldig gemaakt heeft door Joden niet op te willen nemen, terwijl ze op de vlucht waren voor hun leven? Ook de eeuwenlange Jodenvervolging in naam van het kruis voorafgaand aan de Shoa, tijdens de kruistochten, de verdrijvingen uit de christelijke landen, de inquisitie en de vele pogroms, is bij velen nauwelijks bekend."

"Terwijl in haar oorsprong het christendom natuurlijk niet antisemitisch was. Hoe zou dat ook kunnen? De heidenen werden uitgekozen om door geloof in Jezus Christus mede-erfgenamen te zijn van de 'heiligen', van het volk Israël. Jezus komt immers Zelf uit het huis van David en is een echte Jood. En Hij komt ook terug te midden van het Joodse volk en zal straks vanuit Jeruzalem Zijn Koninkrijk op aarde gaan regeren."

"Het 'overwinnend christendom' van keizer Constantijn plaatste de Joden aan de rand van de 'christelijke' samenleving"

"Paulus waarschuwt er in zijn brief aan de Romeinen voor dat 'wij ons niet moeten verheffen' tegen de takken die afgesneden zijn", vervolgt de schrijver. "Maar dat is wel gebeurd. Er werd geleerd dat de Joden als volk door God verworpen zijn. Een christendom dat steeds verder losraakte van haar Joodse wortels, is het Joodse volk gaan beschuldigen van 'godsmoord', van allerlei kwaadwilligheid en van 'aardsgezind en vleselijk' te zijn bijvoorbeeld door hun Koninkrijk verwachting. Het 'overwinnend christendom' van keizer Constantijn plaatste de Joden aan de rand van de 'christelijke' samenleving. Kerkvaders uit die tijd, maar later zelfs ook de protestantse Luther, spuugden hun gal over de Joden om zo de christenen afkerig te maken van onder andere het vieren van de sabbat en de feesten samen met de Joden. Verachting, valse beschuldiging, uitsluiting, verdrijving, brandmerken en uiteindelijk enorme massamoorden, het Joodse volk is het allemaal overkomen in 'christelijke' landen."

Maar is dat vandaag de dag nog steeds aanwezig? Is die gedachte niet behoorlijk teruggedrongen? Verwoerd: "Het verband is er in de ogen van de Joden nog altijd, er is nog steeds een zekere angst voor het christendom. En nog steeds zijn er heel veel christenen en kerken die zichzelf zien in plaats van Israël. In theorie misschien niet, maar de praktijk is weerbarstig. Hebben we ons wel eens ten volle beseft dat het Nieuwe Verbond met Israël gesloten is (Jer. 31:31)? Daarnaast zitten vele vrijzinnige christenen op de lijn van de VN, die zich in 1975 al heeft uitgesproken dat 'Zionisme gelijk staat aan racisme'. Het recht op het land wordt door deze 'christenen' aan de Joden ontzegd. Een christendom dat nu opnieuw zwijgt, wanneer Israël wordt 'aangevallen' of 'veroordeeld' heeft nog niets geleerd van ons verleden. In mijn boek is een hoofdstuk gewijd aan het thema: 'Het kwaad van onverschilligheid'. De spiegel die ons daar wordt voorgehouden vertelt ons of we er nu beter voorstaan dan vóór de Tweede Wereldoorlog. Ik ben bang van niet."

Hoe is die antisemitische kerkleer dan ontstaan? "Toen het christendom 'godsdienstvrijheid' kreeg, ging het zich superieur voelen, terwijl steeds meer heidendom de kerk werd binnengelaten. Uit aversie tegen het Jodendom en de Joden werd de Bijbel steeds meer 'geallegoriseerd'; er werd een geestelijke betekenis achter de tekst gezocht. Deze ingelegde betekenis was vaak ook heel negatief voor de Joden. Zo werd Israël uit de Bijbel weg getheologiseerd en werd er heel veel vervangen; de kerk in plaats van Israël, Rome in plaats van Jeruzalem en een letterlijk duizendjarig rijk werd omgebogen naar een geestelijk aanwezig rijk dat langzamerhand de wereld veroverde. De geest van anti-Judaïsme veranderde in een geest van wat wij nu antisemitisme zouden noemen."

"Deze geest vergiftigde uiteindelijk Europa en werkte door tot in de Holocaust", legt Verwoerd uit.  "Zonder het kerkelijk antisemitisme had de rassenhaat van Hitler nooit zo wortel kunnen schieten. In het boek wordt aangetoond dat er geen Holocaust, zeker niet op deze breed gedragen wijze, had plaatsgevonden zonder deze antisemitische kerkleer."

Dit is deel 1 van 3. Volgende week vertelt Wim Verwoerd over hoe we als christenen het beste met het Joodse volk om kunnen gaan.


Jodendom
- Joodse familie van dominee David Zadok vond zijn bekering vreselijk: "Ze hadden nog liever dat ik verslaafd raakte aan drugs"
- Lody van de Kamp vindt verhouding met islam minder ingewikkeld: "Jezus staat tussen het jodendom en het christendom in"
- Wim Verwoerd: "We moeten ons bekeren van het afzetten tegen de sabbat, de Bijbelse feesten en het herstel van Israël"
- Michaël viert als christen het Loofhuttenfeest: "Steeds meer christenen willen terug naar de Joodse en Bijbelse wortels"
- Gertruud ziet hoogmoed als één van de grootste zondes steeds weer de kop opsteken: "God waarschuwt ons keer op keer"
Meer over Jodendom »

Wim Verwoerd
- Gods oordeel over Europa vanwege het vergieten van onschuldig bloed
- Dit is volgens Wim Verwoerd de grote misvatting over de Grote Verdrukking
- 70e jaarweek wordt vaak overgeplaatst naar de eindtijd: misplaatst?
- Video: Wim Verwoerd ontmaskert veelverspreide leugens over Israël
- Waarom kerk-zijn zonder Israël niet mogelijk is
Meer over Wim Verwoerd »

Klik hier voor meer informatie over het boek

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Helemaal mee eens!

De gemeente van Jezus Christus is het geestelijke Israël van het nieuwe verbond.

En deze gemeente bestaat uit zowel (gelovige) Joden als (gelovige) 'heidenen'.

De Bijbel zegt ook heel duidelijk dat er (in geestelijk opzicht) geen verschil meer is tussen beiden.

Wat het zgn. christendom de afgelopen eeuwen aan verschrikkelijke dingen heeft gedaan ten aanzien van de Joden komt uit de koker van satan, door wie men zich heeft laten inspireren!

Deze 'kerkgeschiedenis' staat voorspeld en beschreven in het boek Openbaring.Beste Wim,

Je stelt dat Jer. 31:31 bestemd is voor Israël.

Heb je dan nooit Hebr. 8-10 gelezen waarin Paulus uitlegt wat dit verbond inhoudt?

Dan heb je waarschijnlijk ook niet gezien dat dit nieuwe verbond bestemd is voor de gemeente van Jezus Christus?

En misschien moet je ook eens lezen wat er staat in 1 Petr. 1:10.

Een stelling poneren zoals jij doet, gebaseerd op één tekst, is de bron van menige dwaling.

Dus: altijd schrift met schrift vergelijken en dan tot een weloverwogen oordeel komen.

Vr. gr. JanBeste Jan,

Bedoel je niet 1 Petr. 2:10? Eigenlijk hoop ik het niet, maar ik vermoed het wel. Zie ik ook mijn reactie op Anne Salomons.
Toon meer antwoorden (7)
Toon meer reacties (4)