Dr. P. Veerman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 oktober 2019 door Dr. P. Veerman, De Waarheidsvriend

Gebed en aanvechting: Als de hemel lijkt te zwijgen

Wanneer de Heere niet onmiddellijk lijkt te antwoorden op ons gebed, is dat geen reden om ermee te stoppen. Het tegendeel is waar. Een zeker wachten – of wellicht beter gezegd verwachten – is een wezenlijk onderdeel van de omgang met God, schrijft ds. P. Veerman in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Voor de vertrouwelijke gebedsomgang met God is oefening en volharding nodig. Paulus schrijft over het volharden in het gebed: ‘Houd sterk aan in het gebed.’ (Kol.4:2) De apostel typeert de gebedsactiviteit als een gewoonte die getrouw in acht genomen moet worden. We moeten niet stoppen als er geen antwoord lijkt te komen. In de ervaren afwezigheid laat de Heere Zich dieper en rijker vinden. We luisteren naar wat Luther en Calvijn hierover te zeggen hebben.

Wij zijn vaak van die luie en trage bidders en hebben deze beproeving nodig.

God slaapt niet
De profeet Elia spot op de Karmel met de afgod Baäl. Volgens de trouwe dienaar van de Heere lijkt het erop dat de afgod in slaap is gevallen. Hoe hard de profeten van Baäl ook roepen, er komt geen antwoord uit de hemel. De God van Israël is wezenlijk anders dan de afgoden. Hij is betrouwbaar en laat ons nooit in de steek. Hij sluimert en slaapt niet (Ps.121).

Gelovigen kunnen het wel zo ervaren dat de hemel zwijgt. Er zijn raadsels en vragen. Het is nodig dat wij deze kwetsbaarheid van het gebed vandaag niet gladstrijken. Een bidder is een worstelaar aan de troon van Gods genade. Calvijn merkt in dit verband op dat het vaak zo lijkt dat God slaapt. Daardoor oefent God de gelovigen in het ijverig bidden en aanroepen van Zijn Naam. Wanneer de Vader zwijgt, is dat niet ten nadele. Wij zijn vaak van die luie en trage bidders en hebben deze beproeving nodig. In de Institutie schrijft hij: ‘Maar het best worden de heiligen geprikkeld tot het aanroepen van God, wanneer ze, door hun nood bevangen, door de grootste onrust gekweld worden, en bijna bezwijken in zichzelf, totdat het geloof te juister tijd te hulp komt.’

Het zwijgen van God is dus geen aanleiding om het gebed te staken. Het is een aansporing om met extra vuur tot de Heere te naderen. In deze strijd staat de bidder niet met lege handen. De Heere laat niet toe dat de heiligen bezwijken. Het geloof dat zich op de beloften van God richt, komt te hulp.

Het zwijgen van God is dus geen aanleiding om het gebed te staken. Het is een aansporing om met extra vuur tot de Heere te naderen.

Gevulde handen
Soms gebruik ik in een preek of tijdens de catechisatie voor het gebed het voorbeeld van een lege hand die gevuld moet worden. Wij hebben de Heere niets te bieden, wil het beeld van de lege hand uitdrukken. Als bedelaars staan gelovigen voor de troon van God. Toch is het beeld van de lege hand slechts de helft van het verhaal. Biddende handen, zo leert Calvijn, zijn gevuld met de beloften van God.

Tijdens de beproeving rijpt het geloof. De volhardende bidder houdt niet tevergeefs aan bij de Vader in de hemel. Bidden is geen slag in de lucht. De gebedsomgang met God is onvergelijkbaar met een audiëntie bij een vreemde en grillige vorst. Wanneer de hemel lijkt te zwijgen, mag er voldoende vertrouwen zijn dat de Heere waakt. Hij maakt Zijn beloften waar. Van Calvijn leren we dat gebed en aanvechting samengaan. In de aanvechting leert een bidder zich vast te klampen aan Gods beloften. 

Dr. P. Veerman is predikant van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 oktober 2019, of download hier de gratis pdf.

Foto: Hervormd Katwijk aan Zee

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Reacties

E
In Calvijn zie ik iemand die Mozes nog wilde overtreffen in het afstraffen van ongelovigen, zelfs buiten de eigen gemeenschap moesten er allerlei mensen aan geloven, zelfs enigszins anders denkende christenen, wie de onbijbelse babybesprenkeling betwistten werden vervolgd, opgesloten of erger. Er staat dat wij de tarwe met het kaf op moeten laten groeien en dat ons dat oordeel niet toekomt, omdat de persoon zich nog kan bekeren. Alleen God komt dat oordeel toe. Verder mag er geen woord weggelaten of toegevoegd worden aan zijn heilige Woord
E
Wat Luther over de joden heeft gezegd is zo vreselijk, dat de gemiddelde overheid je er voor zou opsluiten. Was hij ook niet de uitvinder van de kerstboom en het bidden met gevouwen handen en gesloten ogen? Hou je toch aan wat de Bijbel zegt, ipv allerlei interpretaties van middeleeuwers , feilbare mensen.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.