Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 oktober 2019 door Gert van Merkerk

Gemeente opbouw: moeiten en kansen

Ben je in de kerk druk met de organisatie en het maken van beleidsplannen en het schrijven van visiedocumenten? Het opstellen hiervan en het vergaderen hierover vraagt veel tijd. Een organisatie met veel commissies loopt ook het risico van fragmentatie. Hierbij heeft ieder zijn eigen ding en raakt het totale overzicht en de visie van alle geledingen uit beeld.


Bijvoorbeeld evangelisatie is de verantwoordelijkheid van de evangelisatieouderling bijgestaan door een commissie. Daarover denkt de rest van de kerkenraad niet mee.
Het onderwijs aan de kinderen en jongeren, catechisatie, is gedelegeerd aan predikant/catecheet en jeugdouderling of commissie. Hoe dit functioneert? Wie vraagt er na en heeft er zicht op?

Een (Hervormde)VrouwenDienst die nieuw ingekomen mensen een bezoek brengt en een bloemetje brengt bij jubilea en ziekte, Maken zij gebruik van de geboden gastvrijheid om ook een bemoediging uit de Bijbel door te geven of te getuigen van haar geloof, bij mensen aan de “rand” van de kerk.

Ook de diakenen hebben bij uitstek mogelijkheden om te laten zien wat het vanuit de Bijbel betekent om te zien naar gemeenteleden met zorgen en moeite.
Een maatschappelijk probleem is dat velen opgeslokt worden door de vele beslommeringen van de wereld. Terwijl God vraagt om in het bijzonder onze talenten te gebruiken in dienst van Hem, tot Zijn eer en tot opbouw en uitbreiding van Zijn koninkrijk (Mattheus 25).
Het is geen vrijblijvende zaak te werken in Gods koninkrijk, dan kun je ook niet zonder zwaarwegende redenen na een paar jaar te zeggen nu heb ik even genoeg gedaan.

Een christen is geroepen om getuige te zijn van de hoop die in hem/haar is. Zo worden wij ook opgewekt om onze roeping en verkiezing vast te maken, want het is God die in u werkt beide het willen en het werken.
Dan hoort daar ook structureel onderwijs bij, leren van jong tot oud.

Dit moet beginnen op 4-jarige leeftijd met zondagschool/voorbereidende catechese en verder een doorlopende leerlijn tot en met de belijdenis en vervolgens met diverse mogelijkheden persoonlijk blijven studeren in de Bijbel.
Als je deze genoemde lijn hanteert in de gemeente, dan hoef je ook geen bijzonder dingen meer te organiseren om als gemeente missionair te zijn. Dan hoef je niet meer te investeren in allerlei projecten die kostbare tijd en geld kosten.

Bedenk als kerkenraad ook dat voor veel werk in de gemeente niet altijd een ambtsdrager noodzakelijk is. Dit kan in een aantal gevallen de kerkenraad kleiner en slagvaardiger maken.
En vat op één A4 het wezenlijke beleid van de gemeente samen.

Gert van Merkerk is actief als evangelist. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen