Gert-Jan Veerman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

09 oktober 2019 door Christelijke Hogeschool Ede

CHE start lectoraatsonderzoek naar omgang met diversiteit in de klas

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) start een nieuw lectoraat voor het basisonderwijs. Het lectoraat gaat onderzoeken hoe scholen diversiteit op een constructieve manier ruimte kunnen geven in de klas. Daarvoor heeft het College van Bestuur dr. Gert-Jan Veerman aangesteld als lector. Het wordt zijn opdracht om inzichten uit sociologie, onderwijskunde, pedagogiek en de onderwijspraktijk dienstbaar maken aan het toerusten van (aankomende) leerkrachten in het primair onderwijs.

Basisscholen worden gezien als een oefenplaats voor kinderen om te leren omgaan met sociale verschillen. Het proces van globalisering, individualisering en toenemende levensbeschouwelijke diversiteit zet de sociale cohesie (kwaliteit van saamhorigheid) van de samenleving echter onder druk. Dit vraagt van (aankomende) leerkrachten responsief pedagogisch en didactisch handelen. Een leerkracht vraagt zich hierbij af: ‘Hoe zorg ik voor open gesprekken? Hoe zorg ik ervoor dat de kinderen begrijpen hoe het bij de ander gaat?’

Verschillend omgaan met verschillende perspectieven
Leerkrachten en scholen verschillen in hun overtuigingen hoe met diversiteit om te gaan, nemen bovendien (bewust of onbewust) hun eigen overtuigingen mee en willen die ook verbinden met hun onderwijspraktijk. Waar sommige leerkrachten verschillen zien als een verrijking, benadrukken andere leerkrachten veel meer de problemen. Deze overtuigingen sturen het handelen van de leerkrachten in de klas en beïnvloeden de kansen van de leerlingen.

Het lectoraat heeft als doelstelling om scholen, leerkrachten en studenten te ondersteunen bij het kinderen laten samen leven, middels onderwijs waarbij kinderen hun eigen stem ontwikkelen met respect voor de stemmen van anderen, zonder de eigen stem te verwaarlozen. Juist wanneer deze perspectieven botsen.

Dr. Gert-Jan Veerman
Lector Gert-Jan Veerman is sinds 2012 docent en onderzoeker bij de opleiding Leraar Basisonderwijs op de CHE. Daarnaast is hij docent en postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Oog hebben voor culturele, sociaaleconomische en religieuze achtergrond van het kind op de basisschool loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Veerman studeerde in 2002 af aan de Pabo in Ede en behaalde daarna zijn masters Sociologie en Onderwijskunde aan de UvA, waar hij ook promoveerde op het onderwerp “Etnische diversiteit in scholen.” Tussen 2002 en 2012 stond hij voor de klas op basisscholen in Huizen, Laren en Ede.

Komende tijd gaat Veerman samen met collega-onderzoekers en partners uit de onderwijspraktijk het lectoraat inrichten. Daarbij werkt de CHE ook samen met negen andere Pabo’s binnen het verband van Radiant Lerarenopleidingen. In de loop van 2020 volgt de officiële start en installatie van Gert-Jan als lector.

Onderzoeksagenda CHE
Het onderzoek sluit aan bij één van de onderzoekslijnen van de CHE. De lectoraten richten zich onder meer op vraagstukken rondom burgerschap: “hoe kunnen we op een goede manier samenleven met verschillende overtuigingen en achtergronden? Wat kunnen scholen, kerken en maatschappelijke organisaties daarin betekenen?”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.