Jom Kippoer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

09 oktober 2019 door Christenen voor Israël

Jom Kippoer: de belangrijkste dag van het Joodse jaar

Vandaag (9 oktober, red.) vindt een belangrijke Joodse feestdag splaats: Jom Kippoer. Een feestdag kun je het eigenlijk niet echt noemen, maar het wordt wel gezien als de belangrijkste dag van het Joodse jaar.

Jom Kippoer is een Joodse vastendag en wordt tien dagen na Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar, gevierd.

Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.

Jom Kippoer wordt in het Nederlands ook de Grote Verzoendag genoemd. Waarom wordt deze dag gehouden? God heeft het in Zijn woord aan de Israëlieten geboden.

In Leviticus 16 zegt God het volgende tegen Mozes:

Dit is voor u een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin.
Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.
Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening - Leviticus 16:29-31.

Geduchte dagen
Vanaf Rosj Hasjana tot Jom Kippoer, dus tien dagen lang, denken Joden na over het afgelopen jaar. Ze vragen zich af of ze goed geleefd hebben, of ze hun medemens goed behandeld hebben en of ze God gehoorzaam zijn geweest. Ze nemen zichzelf dus echt even goed onder de loep. Deze tien dagen van inkeer worden ‘geduchte dagen’ genoemd en monden uit in de Grote Verzoendag.

De joden vragen zich af of ze goed geleefd hebben, of ze hun medemens goed behandeld hebben en of ze God gehoorzaam zijn geweest.

Verootmoediging
In Leviticus 16 worden de Joden opgeroepen om zichzelf te verootmoedigen voor God. Dit doen ze door op Grote Verzoendag te vasten en niet te werken. De synagoge wordt bezocht voor een lange dienst met veel gebeden. Gods nabijheid wordt gezocht in nederigheid. De dienst wordt afgesloten met het blazen op de sjofar, de ramshoorn.

Aanbijten
Als afsluiting van Jom Kippoer zoeken de mensen elkaar op en gaan ze samen eten, wat ”aanbijten” wordt genoemd. Traditioneel worden koffie met kaneel, viskoekjes en haringbietensalade genuttigd.

Volgend jaar in Jeruzalem
Op twee feestdagen zeggen Joden tegen elkaar ‘volgend jaar in Jeruzalem’: met Pesach en op Jom Kippoer. Men gelooft dat de uiteindelijke en volledige verzoening met God zal plaatsvinden als de Messias de verstrooide kinderen van Zijn volk zal samen brengen, in Jeruzalem.

Neem een kijkje op de website van Christenen voor Israël!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.