Herbert Bulten
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

07 oktober 2019 door Lukas ten Napel

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden viert 20-jarig jubileum: “We hopen dat de gemeente van Christus in Israël de komende twintig jaar blijft groeien”

Bij gebrek aan een visitekaartje, ontvangen we een boekenlegger uit handen van Herbert Bulten, directeur van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. “Bid voor Messiasbelijdende Joden. Vergeet hen niet”, staat erop geschreven. De organisatie bestaat twintig jaar en vierde dat op 5 oktober. Hoewel Bulten nog maar sinds kort betrokken is bij de stichting, weet hij goed wat er in Israël speelt. Dit doordat hij jarenlang in het Beloofde Land heeft gewoond vanwege zijn werk voor Near East Ministry. CIP.nl sprak met hem over de stichting, het jubileum en de toekomstplannen.

Hoe is Stichting Steun Messiasbelijdende Joden ontstaan?
“De drijvende kracht was dominee Andries Jonker. Ik mocht zijn taken per 1 januari overnemen. Waar andere Israël gerelateerde organisaties de nadruk legt op het helpen van Joden, wilde een aantal mensen een organisatie die zich specifiek op Messiasbelijdende Joden zou richten. Toentertijd waren deze mensen allemaal vrijwilliger.
We zijn toen begonnen met één project in Jeruzalem in een christelijk-joodse gemeente, die er trouwens nog steeds is. Twintig jaar later ondersteunen we 25 projecten met grotendeels dezelfde bemanning. We zijn een kleine en bescheiden organisatie, mede omdat veel christenen niet zoveel oog hebben voor Messiasbelijdende Joden. Maar we zijn langzaamaan gegroeid en zijn nu op een punt dat we de organisatie zodanig moeten inrichten dat we het vele werk en de groei ook in de toekomst aankunnen.”

Waarom willen jullie de Messiasbelijdende Joden steunen? Hebben die het dan zo moeilijk?
"Messiaanse Joden hebben als het ware een dubbele identiteit. Ze zijn onderdeel van het Lichaam van Christus, net als jij en ik en tegelijkertijd zijn ze Joods.
Dit gaat samen met een dubbele ontkenning. Deze groep wordt vaak vergeten door andere christenen en gediscrimineerd door (orthodoxe) Joden. Diverse keren worden Messiasbelijdende Joden gezien als verraders. Men krijgt duidelijk geen sympathie van de orthodoxe Joodse gemeenschap. Heel soms krijgen ze zelfs te horen dat ze erger zijn dan nazi’s, omdat ze de Joodse identiteit zouden verkwanselen. Daar worstelen ze best wel mee.
Daarnaast vormen de Joods-Messiaanse gemeente nog een kleine en kwetsbare beweging. Een aanzienlijk deel van de gemeentes bestaan uit kwetsbare en minder bedeelde mensen.”

"Men krijgt duidelijk geen sympathie van de orthodoxe Joodse gemeenschap. Heel soms krijgen ze zelfs te horen dat ze erger zijn dan nazi’s, omdat ze de Joodse identiteit zouden verkwanselen."

Is er in Nederland ook meer bewustwording gekomen over het bestaan van deze groep Joden?
“Veel christenen zien deze mensen niet. Gelukkig gaan er steeds meer christenen naar Israël. Dat betekent echter niet dat ze ook op bezoek gaan bij Messiasbelijdende Joden of Palestijnse christenen. Ze bezoeken de rabbi’s en gaan mee met allerlei tours, maar ze gaan niet naar hun geloofsgenoten. Daar heb ik me in de jaren dat ik in Israël woonde wel eens aan gestoord. Ergens begrijp ik het ook wel. Toen waren er vijf- tot tienduizend Messiasbelijdende Joden, nu zo’n twintig- tot dertigduizend. Meestal moet ik uitleggen wie die mensen eigenlijk zijn. Gelukkig zie ik daar geleidelijke verbetering in.”

Waarom is het met name belangrijk dat wij als christenen meer omzien naar Messiasbelijdende Joden?
“God heeft zich onopgeefbaar met Israël verbonden. Christenen zijn door Christus met God verbonden, dus daarmee ook met het volk van Zijn eerste keus. Daarnaast zou je de Messiasbelijdende Joden kunnen zien als het ‘overblijfsel’ waar Paulus over spreekt in Romeinen 11, of als het hart van Israël. Ze hebben een belangrijke rol, ook als je kijkt naar wat komen gaat in Israël en de wereld. Ook hebben ze het hard nodig dat we naar hen omzien.

We zijn daarnaast niet alleen verbonden met Israël en dubbel verbonden met de Messiasbelijdende Joden maar ook met onze Palestijnse broeders en zusters. Dat ligt heel gevoelig. Ik begrijp deels de wederzijdse pijn en er zijn al genoeg uitdagingen. Toch wil ik voorzichtig stimuleren dat Messiasbelijdende Joden verzoening zoeken met Arabische christenen. De meeste Palestijnen en Arabieren hebben begrijpelijkerwijs geen visie voor Israël, maar ze delen wel het geloof; ze zijn één lichaam in de Messias. En gelukkig zijn er mooie initiatieven op kleine schaal."

"Wij als christenen mogen beseffen dat ons geloof Joodse wortels heeft; via Israël is het christendom tot ons gekomen. Via Messiasbelijdende Joden als Paulus."

Welke doelen heeft Stichting Steun Messiasbelijdende Joden specifiek voor ogen?
"We hebben twee doelen; het verlenen van materiele en immateriële steun aan Messiasbelijdende Joden, zoals geldelijke steun en gebed. Ze zijn een kleine en kwetsbare groep, die die steun hard nodig heeft.
Daarnaast willen we Messiasbelijdende Joden verbinden met andere christenen. We nodigen Messiasbelijdende Joden, voorgangers en leiders van christelijk-joodse organisaties uit en geven lezingen in kerkelijke gemeentes. Zo maken we de Nederlandse kerk bekend met deze Joden. Wij als christenen mogen beseffen dat ons geloof Joodse wortels heeft; via Israël is het christendom tot ons gekomen. Via Messiasbelijdende Joden als Paulus. Daar staan we te weinig bij stil.”

Wat willen jullie de komende twintig jaar bereiken?
“Voor de volgende twintig jaar hoop ik dat de gemeente van Christus in Israël blijft groeien en dat de eenheid bewaard blijft. Daarnaast zou het prachtig zijn als verzoening meer een plek krijgt in Israël; dat de Messiasbelijdende Joden en de christen-Arabieren meer de éénheid in Christus beleven en uitdragen. Dit zal een getuigenis naar de wereld zijn zodat ook niet-christenen zeggen: 'Het kan dus toch; Joden en Arabieren onder één dak.'

Als organisatie zelf willen we ook proberen om, ondanks verschillen, een verbindende rol te spelen en meer vertrouwensrelaties opbouwen. Daar zijn we al mee bezig, maar we mogen verder naar de toekomst in kijken. Twintig jaar is nog ver weg, maar het is wel goed om te dromen. Zo zit ik ook wel een beetje in elkaar”, knipoogt Bulten tenslotte.

Wilt u meer weten over Stichting Steun Messiasbelijdende Joden? Neem dan hier een kijkje op hun website.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.