Kandidaten GerGem

God

10 oktober 2019 door André van Putten

Bijna 2 op de 3 kerken in de Gereformeerde Gemeenten hebben geen eigen dominee: zorgwekkend?

De Gereformeerde Gemeenten (GerGem) vormen een kerkverband met ruim 100.000 leden verdeeld over meer dan 150 lokale gemeenten. Dit kerkverband wordt bediend door ongeveer 60 predikanten. Dat betekent dat bijna 2 op de 3 gemeenten geen eigen predikant hebben, schetst André van Putten.

Bovendien worden de 60 dienst-doende predikanten belast met het consulentschap van minimaal 2 extra gemeenten. Dat betekent dat elke predikant de zielszorg heeft over zo’n 1800 mensen met al hun zorgen, ziekten, verdrietige en blijde gebeurtenissen in elk persoonlijk leven. Daarnaast heeft deze predikant ook alle werkzaamheden zoals huwelijken, sterfgevallen op zijn bord. Natuurlijk heeft een predikant naast zich een kerkenraad die hem terzijde staat, maar de centrale figuur in een gemeente is toch de dominee.

Meerdere predikanten preken op zondag twee keer in de eigen gemeente en daarnaast nog twee keer in vacante gemeenten. Het maken van één preek neemt gemiddeld zo’n 12-15 uur in beslag. Als je je realiseert dat van een dominee naast alle genoemde werkzaamheden verwacht wordt dat hij minimaal twee preken per week maakt, catechisatie geeft, vergaderingen bijwoont, ernstige zieken bezoekt, dan slaat de schrik je om het hart. Hoelang houdt de GerGem dit vol zonder door burn-out uitvallende predikanten? En last but not least: wat dacht u hoeveel tijd per week er voor een dominee overblijft voor zijn eerste verantwoording: zijn vrouw en gezin?

Werkdruk
De GerGem is een kerkverband dat mij lief en dierbaar is, daarom de vraag: ‘realiseren wij als gewone kerkgangers ons wel voldoende hoe hoog de werkdruk van onze dominees is’? Mozes bij wie de werkdruk over zijn schoenen liep, volgde het advies van schoonvader Jethro op en verzamelde mannen rondom hem om te helpen. Moeten onze kerkenraden dan maar groter worden om taken over te nemen? Dat zal niet helpen, want het aantal aan het predikantschap voorbehouden taken zal daar door niet kleiner worden. Tenslotte is het een feit dat 20 procent van onze predikanten ruim boven de 60 jaar is en dat met een werkweek van 60-80 uur!

Meer predikanten
Dan blijft er maar één ding over: meer predikanten. En daar wringt nu juist de schoen. Elk jaar melden zich tussen de 15 en 20 mannen, met een attest van hun eigen kerkenraad, bij het curatorium in Rotterdam. In 2019 meldden er zich zelfs 26* mannen aan. Van deze 26 werden er dit jaar 3* aangenomen. Cijfermatig betekent dat 92 procent* werd afgewezen. Bovendien betekent dit dat 23 van de 26 kerkenraden in de ogen van het curatorium onterecht een attest hebben gegeven. Dat lijkt een harde conclusie, maar het is helaas wel de realiteit. Daarnaast weten velen niet dat een beoordelingsgesprek bij de curatoren slechts 20 minuten duurt. Van Calvijn lees ik dat hij vond: “dat de kerkenraad het hoogste orgaan van de kerk moest zijn” en dus niet het curatorium.

Verandering?
Wat zou het een zegen zijn voor ons kerkverband indien de onderstaande, door ds. W. van Vlastuin van de Hersteld Hervormde Kerk beschreven, curatoriumprocedure gevolgd zou worden.
‘Om predikant te worden dienen we persoonlijk geroepen te zijn door de Heere. Er is niets erger dan een dienaar van het Woord die van Gods zaak zijn eigen zaakje heeft gemaakt. We moeten weten dat we niet onze zaak drijven als we in het ambt staan. Dat geeft enerzijds heilige ontspannenheid, anderzijds een zorgvuldige toewijding aan de dienst van de Heere. In onze traditie hebben mensen er grondig over nagedacht waaruit een roeping tot het ambt bestaat. Bekend zijn de typeringen door A. Brakel, Koelman en Spurgeon. Wij dringen er bij studenten op aan om zich aan deze kenmerken te toetsen. Als kerk wordt er getoetst op leer, leven en bekwaamheden, zonder het oordeel over het hart te vellen, omdat we menen dat dit niet aan mensen toekomt.’

De Heere geeft jaar op jaar vele arbeiders voor Zijn wijngaard maar het lijkt er op dat door ons menselijk beoordelingssysteem deze mannen ‘onwaardig’ geacht worden. Wie zou niet wenen?

* Deze getallen zijn door meerdere predikanten binnen de GerGem bevestigd.

Foto: H. J. Agteresch, H. E. P. Fortuyn en M. Blok (v. l. n. r.) - beroepbaar gesteld in 2018 | Bron: GerGeminfo.nl

André van Putten is lid van de Gereformeerde Gemeente te Kampen.

Reacties

C
Als er 26 zich geroepen voelen, wat zijn dan de redenen, om ze na 20 minuten te spreken, af te wijzen?
P
Het antwoord op deze vraag kan niet worden gegeven. De beraadslagingen van het curatorium zijn niet voorhanden en de mannen die zicht aanmelden zijn uitsluitend bekend bij de plaatselijke kerkenraden. Je zult dus moeten posten bij de ingang om zeker te weten wie er op gesprek komen. Daarnaast is het in het verleden gebeurd dat sommigen vooraf gebeld werden dat hun bezoek niet op prijs werd gesteld; diversen van hen zijn al sinds jaar en dag hervormd predikant van de bloedgroep Gereformeerde Bond.
Toon meer antwoorden (3)
Toon meer reacties (5)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!