Gerard Bijkerk

Dagelijks leven

02 oktober 2019 door Lukas ten Napel

Docent Gerard Bijkerk: “Gezonde relaties helpen jongeren weerbaar te zijn tegen stress en burn-outklachten”

“Onze geestelijke gezondheid staat door een stressvolle levensstijl onder druk; ook de geestelijke gezondheid van jongeren.” Dit vertelt Gerard Bijkerk, docent op de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. Hij sprak met CIP.nl in verband met de netwerkbijeenkomst ‘Samen bouwen aan weerbaarheid’ op 10 oktober op de EH. De bedrijvennetwerken van de school en organisatie Vrienden van De Hoop slaan de handen ineen om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen die ze in de maatschappij zien en hoe jongeren weerbaar gemaakt kunnen worden voor alles wat er op hen afkomt.

De Evangelische Hogeschool is een interkerkelijk stichting met als missie jongeren toe te rusten vanuit bijbels fundament op het gebied van studie, beroep, kerk en maatschappij. De EH wordt niet gesubsidieerd door de overheid.

Wat moet ik precies verstaan onder een stressvolle levensstijl onder (christelijke) jongeren?
“Als je kijkt naar de levensstijl van nu zien we dat er veel aandacht is voor het uiterlijke; voor de prestaties. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe je eruit ziet maar ook wat je lijfelijke prestaties zijn. Sociale media spelen hier een belangrijke rol in. Hoe kom jij over op anderen? Op internet wordt ons het ‘perfecte plaatje’ voorgehouden. Als dat het uitgangspunt is van hoe jij jezelf beoordeelt, geeft dat ontzettend veel stress. Je moet het elke keer opnieuw zien waar te maken en dat zorgt voor onzekerheid.

Waar is God daarin gebleven? De uitgangspunten moeten niet onze prestaties en onze uiterlijke verschijning zijn, maar de connectie die we met God hebben moet de prioriteit krijgen. Dan ontwikkel je een zelfbeeld dat vanuit God gegrond is. Dat geeft een stevige basis. Het is heel belangrijk voor jongeren dat ze daarin hun rust kunnen vinden. Wanneer zij dat niet hebben ontwikkeld, kunnen er verstrekkende psychische en geestelijke consequenties ontstaan. De maatschappelijke problemen gaan de christelijke wereld namelijk niet voorbij.”

Wat is precies het doel van deze netwerkbijeenkomst?
“Met onze ervaring en expertise kunnen we mensen die veel met jongeren in aanraking komen (denk aan ouders, leraren, begeleiders, predikanten etc.) nieuwe inzichten geven. Deze mensen zijn ook onderdeel van bedrijven die in onze netwerken zitten. We laten hen zien hoe we jongeren kunnen helpen. Daarnaast is het belangrijk dat we de oplossingen en de manier van begeleiding bij stress of burn-outklachten meegeven aan jongeren. Zo kunnen ze hiermee in hun eigen leven aan de slag.”

Hoe onderscheiden jullie je als christelijke school op dit gebied?
“De EH heeft als enige hogeschool volledig ‘schermloos’ onderwijs; er wordt geen gebruik gemaakt van laptops en de telefoons blijven in de kluisjes. Zo kunnen de studenten zich richten op God, de mensen om zich heen en de stof die tot hen komt. En het is ook bewustwording dat ze niet afhankelijk zijn van sociale media. Zo kunnen ze rust opbouwen in hun dagelijks leven. Het is gezond als we de telefoon als hulpmiddel gebruiken en er ons niet door laten beheersen. Dat creëert een hele andere sfeer op school en dat is prachtig om met ruim tweehonderd jongeren te doen.

De EH is natuurlijk geen gewone hogeschool, maar gericht op identiteitsvorming. Dat betekent dat er onderwijs wordt gegeven met Bijbelstudie en oriëntatie op de maatschappij. Hoe moet je daar als christen in staan? Het onderwijs is met een open Bijbel. Zo leren studenten niet alleen God kennen, maar ook zichzelf. Dat is het hele punt in het christelijk geloof; het leren kennen van God en jezelf. In dit geval leren jongeren hun eigenwaarde in Jezus kennen, zodat ze hun talenten, die ze kunnen inzetten in Zijn koninkrijk, gaan ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.”

Hoe kijken jullie dan aan tegen prestatiedruk, waar veel jongeren last van hebben?
“Het is niet zo dat we geen prestaties verwachten. Bij ons wordt ook verwacht dat de lessen worden bijgewoond en de opdrachten op tijd af zijn. Maar wanneer je je identiteit hieraan gaat ophangen, wordt het dus wel heel lastig. Het is belangrijk dat je een realistisch beeld ontwikkelt over wat je kan en misschien niet. Wat zijn mijn grenzen? Dat je ook leert om die realistische mogelijkheden te accepteren en omarmen.

In onze maatschappij wordt er van je verwacht dat je alles goed kunt. Wanneer dat niet zo is, ben je eigenlijk een beetje een loser. Zo werken we niet. Je moet de waarde gaan zien van het ontwikkelen van de talenten en gaven die je van God hebt gekregen. Dat betekent niet dat je alles moet kunnen. Je hebt natuurlijk te maken met verschillende persoonlijkheden en karakters. Je moet dan ook leren aanvaarden dat je bepaalde dingen niet goed kunt.

Een oud-student van de EH vertelde me dat hij van die houding veel geleerd heeft en dit nu in de praktijk brengt; hij weet wat hij kan, richt zich daar volledig op en laat de andere dingen over aan anderen die het wel goed kunnen. Of hij vraagt om hulp. Dat betekent dat je een gezonde relatie moet ontwikkelen om samen te kunnen werken.

Op de netwerkbijeenkomst willen we dus aangeven dat gezonde relaties met elkaar en God stress en burn-outklachten kan verminderen. Het is belangrijk dat we ons als christenen daarop gaan richten en niet gaan dweilen met de kraan open. We hebben een goede basis; de geestelijke band met God en alles wat daaruit voortkomt. Ook wijsheid; wijsheid om te weten hoe we met het leven omgaan. Het is belangrijk om daarin gezond te kunnen functioneren.”

De netwerkbijeenkomst 'Samen bouwen aan weerbaarheid’ vindt op 10 oktober plaats op de EH in Amersfoort. Mensen uit het bedrijfsleven zijn van harte welkom. Toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie over de netwerkbijeenkomst

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals