Carla Dik Faber
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

26 september 2019 door ChristenUnie | ANP

Rapport commissie-Remkes: ChristenUnie-Kamerlid vindt dat herstel van schepping voorop moet staan

"Het rapport van de commissie-Remkes is duidelijk, goed onderbouwd en wat mij betreft richtinggevend", stelt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. "Het spoort ons aan om duidelijke keuzes te maken als we onze natuur willen behouden – en dat willen we. Daarbij is er veel achterstallig onderhoud: we moeten werken aan herstel van beschadigde natuur en rond onze natuurgebieden zoeken naar een nieuwe balans."

Om de te hoge uitstoot van stikstof te verminderen zijn maatregelen nodig die "zoden aan de dijk zetten’'. "De tijd van juridische trucs en listen is voorbij’', zegt voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. "De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag.’' Remkes presenteerde woensdag een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn. Een van de aanbevelingen is verlaging van de maximumsnelheid op veel plekken.

Dik-Faber: "We staan vandaag op een kruispunt. De veel te grote hoeveelheid stikstof die de Nederlandse natuur aantast, maakt dat we moeten nadenken over wat we écht belangrijk vinden. We willen alles, we willen het nu en we willen het allemaal tegelijk. De Raad van State zegt: dat gaat niet. Commissie-Remkes zegt vandaag: niet alles kan. We moeten keuzes maken. Dat is een duidelijke erkenning dat onze manier van leven de schepping, de natuur, uitput. Dat we niet moeten kiezen voor altijd maar meer, maar gewoon voor het goede leven. Dat is de keuze waar we vandaag als samenleving voor staan.

Daar moet ook de politiek zo snel mogelijk mee aan de slag. De ChristenUnie wil daarbij vooraf geen politieke blokkades of claims leggen op bepaalde maatregelen. Het belangrijkste is dat we doen wat nodig is om onze natuur daadwerkelijk te kunnen herstellen en dus geen juridische trucs verzinnen om alleen op papier resultaten te boeken. In ons verkiezingsprogramma stond een verlaging van de maximumsnelheid, we zijn pleitbezorger van stevige investeringen in kringlooplandbouw en we willen overlast voor mens en milieu van vliegverkeer verminderen. Maar de stikstofproblemen waar we nu mee te maken hebben, vraagt om meer dan het eigen gelijk."

De ChristenUnie is zeer gemotiveerd om op korte termijn het gesprek daarover aan te gaan in de coalitie en breder in de Tweede Kamer. De commissie-Remkes verwacht in mei 2020 met een uitgebreider advies te komen. Daarin moeten ook sectoren als de luchtvaart en scheepvaart aan de orde komen.

Reacties

Het is goed en nodig dat de commissie Remkes erkent dat onze manier van leven de schepping, de natuur, uitput. En kijk ook naar allerlei desastreuze gevolgen van de opwarming van de aarde.Wij zijn als rentmeester over Gods schepping verantwoordelijk voor wat we met de aarde doen. "En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren" (Genesis 2:15).

Maar met stikstof putten we de natuur niet uit, we voeden haar juist!
Toon meer antwoorden (4)
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.