Ritmeester
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

26 september 2019 door Geerten van Breugel

Kees Ritmeester ziet de maatschappij snel veranderen: "Maar hoe pas je het onderwijs daar op aan?"

Geldautomaten verdwijnen uit het straatbeeld, brievenbussen zijn nauwelijks meer nodig en iedereen bestelt online zijn kleding. De invloed van technologische bedrijven is enorm. Staat het onderwijs zulke grote veranderingen ook te wachten? Dat vraagt Kees Ritmeester, programmamanager innovatie bij Driester educatief, zich af. “Niemand zou je 20 jaar geleden geloofd hebben als je zei dat postbodes op zoek zouden moeten naar ander werk. Maar denken we wel na over de invloed die de maatschappij heeft op onze kinderen? En passen we daar ons onderwijs ook op aan?“

Driestar hogeschool leidt – al sinds 1944 – leraren op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs.

“Onze voorouders moesten in hun hele leven wennen aan één tot drie grote veranderingen“, zegt Ritmeester. “Nu is dat wel anders, het lijkt wel of we door de technologie leven in een verandering van tijdperk. Een mooie uitspraak vind ik dat niets zo blijvend is als een verandering.“ In zijn baan bij Driestar educatief is het de taak van Ritmeester deze ontwikkelingen te peilen en na te gaan wat dit voor impact heeft op het onderwijs. “We moeten onze kinderen op een goede manier voorbereiden op de maatschappij. Maar denken we daar überhaupt wel over na?“

Hypes
Zowel de overheid als het onderwijs zijn conservatieve instellingen, instituties die zich niet snel laten beïnvloeden. “Dat is maar goed ook“, geeft Ritmeester aan, “want dat geeft een maatschappij stabiliteit en zorgt ervoor dat het onderwijs niet alle hypes volgt.“ Echter brengt dit ook risico´s met zich mee: deze instituties moeten ook zorgen dat de kloof tussen de realiteit van iedere dag en de belevingswereld van de kinderen niet te groot wordt.

Ritmeester ziet drie grote vlakken waarop veranderingen plaatsvinden in de maatschappij. “Als eerste neemt het individualisme in rap tempo toe. Dat zorgt voor meer eenzaamheid en keuzestress, want als mens heb je juist een gemeenschap nodig om te groeien en te bloeien.“ Als tweede punt noemt hij de verhouding tussen real life en virtual life. “De mogelijkheden die social media en internet ons bieden zijn geweldig. Ze openen nieuwe werelden en kunnen leiden tot versterking van onze contacten. Maar je kan je ook in deze wereld opsluiten en in je eigen bubbel terechtkomen.“ De derde grote verandering is het rendementsdenken waar onze maatschappij in is beland. “De grote vraag is of je van betekenis wil zijn, en wat het doel van je leven is. Willen we meer welvaart of leven tot eer van God?“  

Inspirerend
Het onderwijs moet zich beraden op haar antwoord op de ontwikkelingen, zegt de programmamanager innovatie. “Een christelijke school moet niet de beste resultaten leveren, maar de kinderen leren als christen hun leven te leiden. Het mag het verlangen zijn van docenten dat ze voor kinderen toonbeelden mogen zijn van geloof, hoop en liefde. Zodat de kinderen dat over mogen nemen. Dat is de basis, een school die inspireert en waar kinderen leren wie God wil zijn in hun leven.“

Ook nu al zien we in het onderwijs de technologie zijn intrede doen. Zo is het smartboard voor Ritmeester een goed voorbeeld. “Bijna alle klassen zijn ermee uitgerust. Het biedt fantastische mogelijkheden om kinderen in aanraking te brengen met nieuwe werelden. Je kan de sloot bij de biologieles prachtig illlustreren. Maar de uitdaging is ze ook in de realiteit mee te nemen, die geschapen is.“ En dus moet je naar buiten. “Het smartboard kan nooit de ervaring van het zelf met een netje in de sloot vissen vervangen.“ Docenten staan dus voor een uitdaging: het is hun te om erover na te denken welke technologie je waar inzet. “Het smartboard leidt er soms toe dat een leraar ervoor kiest met YouTube mee te zingen. Maar dat is een verschraling van de instrumenten die je eerst in de klas had.“

Orde scheppen
Driestar educatief zet er met een programmamanager innovatie proactief op in om leer-kracht te ontketenen en leervreugde en creativiteit bij zowel kinderen, leerlingen, studenten als docenten te ontwikkelen. “Om samen met onze leerlingen en studenten antwoorden te vinden op de uitdagende en confronterende vragen die zij moeten beantwoorden.“

Ritmeester vindt bij Tim Keller in zijn boek 'Goed werk' een mooie zienswijze voor het aankijken tegen de veranderingen. ''We mogen het materiaal van Gods schepping zo bewerken dat de mensen en de wereld om ons heen gaan groeien en bloeien. Daarmee zetten we Gods werk voor en mogen we vormen, vullen en gezag uitoefenen. Elke keer dat we orde scheppen in de chaos, creatief omgaan met de mogelijkheden, de schepping verder uitwerken en ontvouwen, volgen we Gods patroon van creatieve, culture ontwikkeling.“ Uiteindelijk komt God terug, op de jongste dag. Tot dat moment moeten we onze roeping volgen vanuit de boodschap die God ons geeft in Filipenzen 4:

 7 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Kom meer te weten over Driestar educatief!

Reacties

H
Prachtig interview Kees. Maar de praktijk is vaak weerbarstig.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.