Bijbel letterlijk lezen?
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

22 september 2019 door Patrick Goede

CIP's adviesrubriek: "In hoeverre moet ik de Bijbel letterlijk lezen?"

In deze rubriek kunnen christenen met een prangende vraag of situatie voor advies terecht bij andere christenen. Zoals u. De vraag van deze week is: "In hoeverre moet ik de Bijbel letterlijk lezen?" 

Dit naar aanleiding van het artikel over het mogelijk heroverwegen van de scheppingsordereningen in de Bijbel, waarin ds. C.H. Hoogendoorn zich afvraagt of deze nog altijd geldig zijn.

Error: could not load events

We hebben de reacties en adviezen op deze vraag voor u verzameld en op een rijtje gezet:

Fikse dwaling
De Bijbel letterlijk lezen is een doodlopende weg. De Bijbel niet letterlijk lezen ook... De Bijbel is niet te verstaan zonder het licht van de Heilige Geest. Dat geldt voor iedere titel en jota. Daarom is de Bijbel niet de allerhoogste autoriteit. Dat is God Zelf, die zich in het hier en nu openbaart door de Heilige Geest. Ook in het met een open hart biddend bijbel lezen. Als de Geest van God vervangen wordt door een boek, dan is dat het toppunt van vervangingstheologie en als zodanig een fikse dwaling.
-Marijn Burkunk, 75

Moeilijke vraag
Dit is een actuele, maar ook moeilijke vraag, omdat niet geheel evident is wat ‘de Bijbel’ is en evenmin wat ‘letterlijk’ is. In West Europa bevat de protestantse Bijbel 66 boeken, de Rooms Katholieke 73, elders bevat de Oosters Orthodoxe er 76 en sommige denominaties hebben een Bijbel van 80 boeken.

Ook wat we moeten verstaan onder ‘letterlijk’ is onduidelijk. Daar zijn verschillende graden in: Men kan de Bijbel zo letterlijk nemen, dat het absurd wordt. Dat doen sceptici, wie daar kennis van wil nemen kan eens lezen in de ‘Skeptics Annotated Bible’ die op internet beschikbaar is. Men kan de Bijbel zo letterlijk mogelijk nemen, in de zin dat het nog wel in leven blijft als Gods Woord, maar waarbij er een absurde theologie ontstaat. Voorbeelden daarvan zijn Finis Dake die aantoont dat God op een planeet woont die ‘Hemel’ heet, dat alle personen van God een lichaam hebben met handen en voeten en een hoofd, maar toch oprecht gelooft. Een ander voorbeeld is Ab Klein Haneveld die een Holle Aarde model heeft ontwikkeld, omdat dit volgens hem Bijbels is.

Men kan de Bijbel letterlijk nemen waar het goed uitkomt en dingen laten zitten waar het niet te pas komt. Voorbeeld daarvan is dat je het ‘gewelf’ uit Genesis 1:6 als een vormeloze structuur opvat, eigenlijk de letterlijke betekenis laat zitten evenals de letterlijke betekenis van ‘wateren’. Soms negeren we zelfs dat iets dat we letterlijk nemen elders in de Bijbel figuurlijk wordt uitgelegd. Bijvoorbeeld het licht in genesis 1:3 dat in 2 Kor 4:6 figuurlijk wordt opgevat. Ook kan men de Bijbel letterlijk nemen in de zin van de tekst begrijpen zoals de oorspronkelijke auteurs en hun oorspronkelijk beoogde publiek dat zouden doen. Een product daarvan is het boek “The Unseen Realm” van Michael Heiser en de Faithlife Bible.

Wie zich van al deze kwesties bewust is, zoals ik, moet keuzes maken in de persoonlijke ambitie waarmee de Bijbel wordt gelezen. Voor mij is dat het onderzoeken naar de vragen: 1. Wat kan ik uit de Bijbel over God te weten komen dat zonder Bijbel onbekend zou blijven? 2. Hoeveel ruimte wil ik geven aan de mogelijkheid van wonderen, van een onzichtbare werkelijkheid en van een Almachtige Schepper met allerlei machtige onzichtbare wezens? 3. Als ik in de Bijbel iets opmerkelijks lees, hoe wil ik daar dan mee omgaan? Hoe en op welke manier je de tekst dan naïef leest (“Wat er staat, dat neem ik zo als feit aan”) of vragend leest (“waarom staat deze zin hier op deze manier geformuleerd”) of op zoek naar het hogere (“Er zitten altijd meerdere betekenislagen in een verhaal, laat ik proberen om boven het alledaagse, platte verhaal uit stijgen”) is een gevolg van je leesambitie. Daar moet je je dus eerst ernstig mee bezighouden.
-
Kees van Asperen, 65

Interpretatie
Je hebt het Hebreeuws die helpt je om de schrift altijd letterlijk te interpreteren, deze rijke taal bevat 4 interpretatie lagen en het oude Grieks heeft een rijke woordenschat. Helaas wordt hier in de kerk niet altijd aandacht aan besteed.
-
Bernd Soeteman

Prachtig
God openbaart Zichzelf in Zijn Woord op zo'n manier, dat iedereen die het lezen kan, erdoor geraakt en veranderd kan worden. Zelfs als iemand het voor het eerst leest!

Dat gezegd hebbende: de Bijbel bevat teksten van allerlei genre (poëzie, profetie, wetgeving, historie, brieven enzovoorts). Die teksten zijn geschreven in verschillende tijden, culturen of omstandigheden (context). Ook maakt het nog wel uit waar een stukje tekst in de Bijbel staat. Wie zich bij het lezen in deze (en andere) dingen verdiept, ontdekt telkens weer iets nieuws in de tekst. Dat is erg verrijkend en kan veel verdieping geven. Prachtig toch?

Vraag
Vraag om het licht van de Heilige Geest telkens als je de bijbel leest.
-
Marlies Luteijn

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.