Ds. K. M. Teeuw
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 september 2019 door Ds. K. M. Teeuw, De Waarheidsvriend

Volgens ds. K. M. Teeuw volgt iedere christen een inburgeringscursus

Volgens Paulus is het de bedoeling dat je als christen een inburgeringscursus volgt, stelt ds. K. M. Teeuw in De Waarheidsvriend. Uiteraard gaat het daarbij niet om de kennismaking met een ander land ergens op de aardbol. Voor een christen komt het erop aan dat je integreert in het hemelse koninkrijk.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Paulus’ navolgers
‘Wees mijn navolgers,’ schrijft Paulus om te beginnen (3:17). Op het eerste gezicht is dit wellicht een vreemde aansporing. Wie stelt zichzelf nu ten voorbeeld voor andere gelovigen? Is dat geen vorm van hoogmoed? Toch niet, er klinkt diepe bewogenheid door in deze oproep van de apostel. Verreweg de meeste christenen in Filippi zijn pas recent tot geloof gekomen in de Heere Jezus. En hoe gaat dat? Door hun onervarenheid is het risico aanwezig dat ze terugvallen in oude levenspatronen. Zeker in Filippi is dat gevaar niet denkbeeldig. De levensstijl van de stad heeft hoe dan ook aantrekkingskracht op de jonge christenen. Wie wil er nu geen leuk en welvarend leven leiden, wat in Filippi goed kon?

Wat Paulus in de brief doet, is het stadsleven ontmaskeren.

Wat Paulus in de brief doet, is het stadsleven ontmaskeren. Aan de buitenkant lijkt het misschien heel wat, maar feitelijk zijn velen ‘vijanden van het kruis’ (3:18). Dat zal je maar gezegd worden. Daar komt bij dat de burgers van de ‘buik hun god maken’ (3:19). Dat betekent niet alleen dat ze van luxe diners en drank houden, maar vooral dat hun eigen behoeften en verlangens in het centrum van hun leven staan. ‘Ze bedenken aardse dingen’, voegt Paulus eraan toe (3:19). Ze hanteren een liberale levensstijl, vierentwintig uur per dag is de mindset van de stad gericht op het hier-en-nu. Paulus signaleert in alle ernst dat onder dit liberale stadsleven geen toekomst zit: ‘Hun einde (telos is bestemming) is het verderf.’ (3:19)

Rolmodellen
In deze context drukt Paulus het zijn lezers op het hart: ‘Let niet op jullie stadsgenoten, maar wees mijn navolgers.’ Paulus heeft in zijn leven ontdekt dat je het met je eigen levensstijl niet gaat redden. ‘Ik beschouw het als vuilnis.’ (3:8) Paulus heeft juist geleerd dat het in je leven aankomt op het leren kennen van Jezus en Zijn rechtvaardigheid (3:9). Zoals een jager jaagt op zijn prooi, zo jaagt Paulus voortaan elke dag op Christus Jezus (3:14).

Als het om deze radicale breuk met oude levenspatronen gaat en als het om het nieuwe leven gaat waarbij je je uitstrekt naar de hemelse Christus, stelt Paulus zichzelf tot een voorbeeld. Zo coacht hij zijn broeders en zusters bij de hemelse inburgeringscursus. Ook vandaag kunnen we verlangen naar zulke rolmodellen. Ouders in gezinnen kunnen ongekend veel betekenen voor hun kinderen. Lees thuis niet alleen uit de Bijbel voor maar leef de Bijbel voor.

Volgens Paulus is het de bedoeling dat je als christen een inburgeringscursus volgt.

Jongeren in onze tijd hebben meer dan ooit behoefte aan authentieke gelovigen om hen heen. In hun studie moeten ze presteren. Op social media willen ze leuk en mooi gevonden worden, maar ondertussen zijn velen van hen innerlijk moe en mentaal leeg.

Staan er gelovigen om hen heen, die hen werkelijk op weg helpen naar het verborgen leven met Christus? Ben ikzelf zo’n authentieke gelovige, die Christus kent en hemelse genade verspreidt? Of is mijn mindset evenzeer volledig gericht op het leven hier en nu? Hemelse integratie betekent: je oude leven loslaten en je bergen in de hemelse Christus.

Toekomstperspectief
Volgens Paulus heeft een hemelburger toekomst: ‘Vanuit de hemel mag je de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.’ (3:20) Ik las dat ook hier op de achtergrond een gebruik uit het Romeinse Rijk een rol speelt. Veteranen in kolonies konden in geval van nood een beroep doen op de keizer. Als er een relletje of opstand uitbrak, dan beloofde de keizer zelf te komen om de onrust de kop in te drukken. Een keizer noemde zichzelf destijds een zaligmaker (redder) en een kurios (over- winnaar).

Paulus bemoedigt hemelburgers door hen nog een veel indrukwekkender vergezicht voor ogen te stellen. Geen aardse maar een hemelse Redder en Kurios staat voor de deur. Jezus Christus is onderweg naar ons. Het is twee voor twaalf op de wereldklok. Als Zijn aankomst realiteit wordt, dan zul je volledig gered zijn. ‘Ons vernederd lichaam wordt gelijkvormig aan Zijn verheerlijkt lichaam.’ (3:21) De belofte reikt zelfs zover dat Christus er zorg voor draagt dat heel de aarde een kolonie van de hemel wordt (Matt.5:5). Reden te over om ons toe te vertrouwen aan Hem en ons voor te bereiden op Zijn komst. Dan is de hemelse inburgeringscursus voltooid en zullen we volledig geïntegreerd zijn in het eeuwig rijk van liefde en vrede.

Ds. K. M. Teeuw is predikant van de hervormde gemeente te Voorthuizen.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.