Europa
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

27 september 2019 door Het Zoeklicht

Johannes de Heer zag het scherp in zijn tijd

Al in de beginjaren van Het Zoeklicht, had oprichter Johannes de Heer een goede kijk op wat er Bijbels gezien zou gaan gebeuren in de wereld. In de jaren ’30 van de vorige eeuw schreef hij over het ontstaan van een Verenigd Europa en over de werelddictatuur.

In de rubriek ‘Tijdspiegel’ wilde Johannes de Heer de tijd waarin hij leefde duiden. Europa was op dat moment druk in beweging. In zijn artikel van 23 mei 1931 vroeg hij aandacht voor wat Gods Woord zegt over de komende werelddictator. Dit zal het hoofd van de tegenwoordige wereldheerschappij zijn in de eindtijd, dat wil zeggen zoals het gezien wordt kort voordat Christus komt als Redder en Koning van de aarde.

Het Zoeklicht is een christelijk magazine dat niet alleen laat zien in welke wereld we leven, maar ook wat God met jou en met deze wereld van plan is. De Bijbel is heel actueel en zegt hier heel veel over. Ook over wat dit betekent voor ons leven als christen in deze tijd. Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren. Leef uit verwachting.

Johannes de Heer in de Tijdspiegel:

“De laatste profetie (Openbaring 17:8) laat zien dat het Romeinse rijk, hoewel het als eenheid niet meer bestaat, in zijn innerlijk wezen toch nooit zijn greep op de wereld heeft verloren. De geest van het oude Rome leeft tot op heden voort, niet alleen in de Latijnse gebeden van de katholieke kerk, maar ook in het leger, in de rechtspraak, beschaving, kunst en wetenschap van de beschaafde wereld. Openbaring 17 laat ons echter zien hoe wij in de eindtijd eveneens een uiterlijke herleving van het Romeinse rijk hebben te verwachten.”

“Ook zijn veel ogen gericht op een bepaalde groepering van staten en is de hoop gevestigd op een dusdanige Europese staten-federatie, dat deze de absolute vrijheid en vrede zal waarborgen. Europa’s welvaart zal zich daardoor weer rustig kunnen ontplooien. Men weet echter niet dat elke schrede op de weg van een staten-federatie ons dichterbij brengt tot die eind-federatie van de volken. Hiervan zal het hoofd, de toekomstige dictator, zich recht tegenover het Lam plaatsen.”

“Dit algemeen verlangen naar een dictator is als het ware de weerklank van het voorbeeld in het oude Rome, waar niet alleen de geest van het oude Romeinse rijk ontwaakt is. Maar waar ook een uitgesproken streven merkbaar is naar een herstel van het vroegere Romeinse rijk met Caesar aan het hoofd. Dit streven zal zich op merkwaardige wijze aanpassen aan de algemene behoefte van het vervallen Europa.”

“Nog lang, voordat er sprake was van de vorming van een Europese Statenbond, hebben bekende Godsmannen, die een blik hadden in het profetische Woord, aangekondigd dat er volgens Daniël 2 en Openbaring 17 een tienvoudige statenbond te verwachten is. Hieruit zal zich een kleine staatsmacht ontwikkelen, die zich tenslotte zou openbaren als de staatkundige antichrist. De vorming van deze statenbond zou dan gepaard gaan met een nationaal herstel van Israël en Palestina.”

“Christelijk Rome en het eerste Duitse keizerrijk, spanden samen met als doel een verenigd christendom in het leven te roepen. In de eerste plaats zou dat samengehouden worden door het geloof en in de tweede plaats door het dreigen om anders vanuit het Oosten overwonnen te worden. De Habsburgers, Napoleon, de Hohenzollerns, poogden allen een Verenigd Europa in het leven te roepen, maar allen liepen met hun hoofd tegen de rots van het nationalisme.”

“Toch zal waarschijnlijk zo’n unie, hetzij vroeger of later, tevoorschijn komen.”

Klik hier voor meer informatie over Het Zoeklicht

Reacties

Ik ben zaterdag 28 september geweest in Omnisport te Apeldoorn waar John Piper een heel inspirerende preek gaf: hij gaf zeven redenen waarom Christenen de vreugde van God moeten nastreven. Iedereen kreeg een 'goody bag' met o.a. een gratis boekje van hem mee waarin christenhedonisme wordt uitgelegd. Ik dank het Zoeklicht voor de geweldige dag!
A
De Maranatha beweging met ‘Zoeklicht’ in de frontlinie beweert al 100 jr dat we in de laatste dagen leven. Ze achtervolgen ons al jaren lang met dreigende eindtijd rampscenario’s. Tenslotte is de bijbel aan ons geschreven en moet je deze ‘letterlijk’ lezen toch? Er wordt ons voorgehouden dat Jezus en de apostelen over de hoofden van toehoorders tot ons 2000 jr later spreken. Maar het waren de laatste dagen van de Mozaïsche eeuw en aanvang Messiaanse eeuw wat allemaal heeft plaats gevonden nog tijdens de generatie van Jezus en 70 NC...
< Er wordt ons voorgehouden dat Jezus en de apostelen over de hoofden van toehoorders tot ons 2000 jr later spreken. > Wat nu meneer de preterist, niet meer luisteren naar Jezus en de apostelen?
Toon meer antwoorden (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen