schuldgevoel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 september 2019 door Jeffrey Schipper

'Ik mag weten dat ik een kind van God ben, maar elke avond heb ik een schuldgevoel'

'Ik mag weten dat ik een kind van God ben, mag weten dat Hij me vergeeft, weet me ook veilig bij Hem. Maar elke avond inslapen met een schuldgevoel. Ik vraag me soms af of het wel goed en gezond is. Is het normaal dat ik me elke avond schuldig voel tegenover God?', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. A. Kot van de vrije hervormde gemeente van Huizen geeft antwoord.

Kot: "Een waar christen is een droevig en een verblijd mens. Hij is bedroefd als hij naar zichzelf kijkt, want hij kan bij zichzelf niets goeds vinden. Hij is verblijd als hij naar Christus kijkt, want in Hem is volkomen verzoening van al onze zonden te vinden te verkrijgen. Daarom moet hij Christus hebben en kan Hij geen dag zonder Hem. Buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Daarom is het leven hem Christus. Gezond geestelijk leven kenmerkt zich door deze beide zaken.

Nu heeft elk mens zijn eigen karakter en gesteldheid. De één is de ander niet. Dat zien we ook in de kring van de discipelen. Petrus was een andere persoonlijkheid dan Thomas. De laatste was bepaald zwaarmoediger dan de eerste. Dat geldt ook wel in het gewone leven. Voor de één is het glas half vol. Voor de ander half leeg. Nu, God gaat Zijn weg ook door de karakters en persoonlijkheden heen. Mogelijk is dit ook een aspect dat bij jou meespeelt.

Het is waar dat velen met de kennis der ellende en het gevoel van zonde niets op hebben. Het is ook niet aangenaam. Maar het is een noodzakelijke les om te leren (en te blijven leren) dat zij niet alleen zondaren maar ook schuldenaren en doemwaardigen zijn voor God. Maar het is ook nodig om blijvend te leren dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan is er te midden van de ellende toch ook troost. En blijdschap. Dan mag je weten dat je het eigendom van Christus bent die met Zijn dierbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald heeft (Zondag 1)."

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

Er is zondebesef dat geïndoctrineerd wordt en zondebesef als werking van Gods Geest. Dat eerste is een voortdurende beklemming en in feite ego-versterkend, zij het negatief. Het is vaak zelfs dodelijk.

Zondebesef door de Geest is voor het moment ego-verpletterend maar biedt vooral bevrijding en verlossing; echte wedergeboorte als gereinigd en geheiligd kind van God. Dankzij Jezus Christus onze Heer en Verlosser. Omzien is veranderen in een zoutpilaar.
A
IK denk aam Rm.5, 1-3 em Col 2, 12-15.Deze verzen beloven totale vergeving van zonde. Als je opnieuw bent geboren, ben je aangenomen in de geliefde en zijn de zonden van heden- verleden- en toekomst vergeven. Belijden van zonden en vragen om vergeving mag danken voor vergeving worden. We zijn als Gods kind, geroepen, bestemd. gerechtvaardigd en verheerlijkt en voor elk woord wordt hetzelfde werkwoord gebruikt; de aorist en deze zijn zijn nu een feit.
E
Verheug je in de Heer te allen tijde.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.