Gesprek ouders-kind
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 september 2019 door Eline van Vreeswijk, De Waarheidsvriend

De doop vraagt volgens Eline van Vreeswijk om een zorgvuldige voorbereiding

Het is niet vanzelfsprekend dat zo’n belangrijk sacrament als de doop in de gemeente ook ‘inhoudelijk’ zijn weg vindt, constateert Eline van Vreeswijk in De Waarheidsvriend. Daarom is het van belang dat we toeleven naar de doop van onze eigen kinderen of de kinderen van de gemeente. De doop vraagt om een zorgvuldige voorbereiding.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Doopouders De doop van een kind is altijd een bijzondere gebeurtenis. Hoe kun je je als doopouders daar goed op voorbereiden? Om echt de waarde van dat moment, het symbool en de belofte die je als ouders doet, goed te begrijpen, is het belangrijk om je erin te verdiepen. Dat kan op verschillende manieren. Ten eerste zijn er doopgesprekken. Samen met andere doopouders kom je met de predikant of ouderling één of meer momenten bij elkaar om in gesprek te gaan over de doop. Samen sta je erbij stil wat het betekent om je kind te dopen, wat doop en verbond
met elkaar te maken hebben en wat je belooft bij de doop. Daarnaast word je als doopouders aan elkaar verbonden, als ouders van kinderen van dezelfde leeftijd. Op deze manier kun je elkaar helpen in allerlei vragen rond geloofsopvoeding.

Daarnaast is het ook van belang je persoonlijk voor te bereiden. Als je kind gedoopt wordt, is het goed om erover na te denken wat de doop betekent. Lees bijvoorbeeld samen het doopformulier door, en gebruik een boekje met uitleg over de doop, bijvoorbeeld Door het water heen. Aan de hand van het doopformulier legt dit boekje in zeven hoofdstukken helder uit waarom we onze kinderen dopen, wat de doop betekent en hoe we invulling kunnen geven aan de belofte die we als ouders doen.

Gezin
Een doopdienst in de gemeente kan ook een mooie gelegenheid zijn om in je eigen gezin het thema van de doop op de agenda te zetten. Je kunt met je eigen kinderen weer eens doorpraten over de betekenis van de doop, hen naar hun dooptekst vragen en iets vertellen over je eigen motivatie om hen te laten dopen. Samen met onze eigen kinderen kunnen we een kaart of tekening sturen naar de gezinnen die een kind laten dopen en bedenken wat we erop schrijven.

In de gemeente In de gemeente kan nagedacht worden over de manier waarop je de aanwezige kinderen bij de doop betrekt, zodat de doop meer betekenis voor hen krijgt. In veel gemeenten komen kinderen naar voren bij de doop en legt de predikant eerst in kindertaal (aan de hand van een beeld) uit wat er gaat gebeuren of wat de doop betekent. Bij de basiscatechese, de club of de oppas (de Opstap-methode bevat een ingroeiles over de doop) kan er doorgesproken worden over de doop en de betekenis hiervan.

In sommige gemeenten ontvangen dopelingen (door middel van een kaart) een uitnodiging voor de oppas. Het is de eerste plek waar kinderen van de gemeente aan elkaar verbonden worden. De laatste tijd hoor ik regelmatig dat ouders tijdens de dienst delen waarom zij hun kind laten dopen, bijvoorbeeld door middel van een brief, een getuigenis, of verwerkt door de predikant in de preek.

Eline van Vreeswijk uit Hattem was tot juni jl. stafmedewerker bij de HGJB en werkt nu als theoloog bij Royal Jongbloed. Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 september 2019, of download hier de gratis pdf.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.