Piet Vergunst

Dagelijks leven

02 september 2019 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst over jarige TUA: Universiteit kan nu tonen dat ze eenheid in de CGK verbeeldt

In een mooi deel van Apeldoorn staat sinds een eeuw de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, in de wandelgangen TUA genoemd. De 25 jaar voor 1919 was ze gevestigd in Den Haag. Hoeveel predikanten zijn hier in de voorbije 125 jaar op weg naar dit jubileum gevormd?, schrijft Piet Vergunst in de Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Een felicitatie, dat is het eerste wat klinken mag, een hartelijke gelukwens aan de christelijke gereformeerde TUA-gemeenschap. Het is geen sinecure om in vroegere jaren én in onze tijd een universiteit te bewaren als een vitale gemeenschap waar op wetenschappelijk niveau theologie beoefend wordt, waar jonge mensen gevormd worden om op verantwoordelijke posten in Gods Koninkrijk te dienen, niet het minst in het ambt van predikant.

Symbool van haar eenheid
De Theologische Universiteit Apeldoorn is allereerst van betekenis voor de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Daarbij is ze hét symbool van haar eenheid. Hoewel binnen de bandbreedte van de belijdenis van de Reformatie er in de CGK een behoorlijke diversiteit was, lijkt juist rond de tijd van dit jubileum dat de rek in dit opzicht niet veel meer hebben kan. De kerkelijke praktijk heeft ter synode gemaakte afspraken ingehaald, wat onder meer in juni bleek toen de samenwerkingsgemeente in IJmuiden van CGK en vrijgemaakt-gereformeerden een vrouw in het ambt van ouderling bevestigde. In diverse gemeenten waarin CGK’ers samenwerken met vrijgemaakten en/of Nederlands gereformeerden, is er discussie over de vraag of de kerkorde van de CGK wel geldt. Overigens, meer dan de helft (!) van de christelijke gereformeerde kerken kent de vorm van een samenwerkingsgemeente.

Het woord ‘crisis’ klinkt binnen de CGK geregeld, nu de discussie gaat over wat de Bijbel wel of niet zegt over vrouw en ambt, over homofiele broeders en zusters, over de leer zoals die in de belijdenis is verwoord, en over hoe je vandaag kerk en kerkverband kunt en moet zijn. De synode die aanstaande is, kent daarom op 4 oktober eerst een dag in de kerkelijke binnenkamer.

Bijbelonderzoek
Al heeft de synode een eigen verantwoordelijkheid én al draagt ze inhoudelijk verantwoordelijkheid voor de TUA, kan juist de universiteit in deze spannende maanden tonen dat ze ook in de praktijk symbool van de verlangde eenheid is. Zij is het centrum als het om bijbelonderzoek gaat, zij is in staat – en ze pretendeert dit ook! – de woorden van de Schrift te toetsen op de relevantie voor het leven van de kerk, de ordening van de samenleving. De weg van het samen zoeken naar de wil van God, naar het eigen karakter van Zijn geboden, naar de verhouding van de kerk tot een zich emanciperende samenleving lijkt de enig begaanbare weg, gedragen door het gebed tot de Heilige Geest. Het is zoveel beter dan nu verwoorden dat lastbrieven van bepaalde gemeenten op kerkelijke vergaderingen niet aanvaard zullen kunnen worden. Te hervormd lijkt me deze overweging niet.

Grondvlak
Ja, die keuze gaat verder dan aansturen op een nieuw meerderheids- en minderheidsrapport, op veel vergaderen. Die keuze voor het samen lezen van de Schriften kan evenmin zonder ontdekken en verdisconteren wat er leeft op het grondvlak, hoe mannen en vrouwen, vijftigers en dertigers, leven en denken. In rapport met de tijd brengen we immers de boodschap van het Evangelie, in elke cultuur, zónder dat deze cultuur normatief kan worden. Als je het gezag van de Bijbel aanvaardt, kan van dit laatste geen sprake zijn. Zo alleen sluit je uit dat de werkelijkheid van veertig synodeleden een heel andere is dan het geleefde leven van kerkleden, op Urk of in IJmuiden of waar ook. In die weg kun je samen ook de waarde van het ambt weer ontdekken en de betekenis van de kerk. Kortom, van betekenis voor de kerken blijft de TUA na 125 jaar beslist.

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. Lees hier het volledige commentaar van Piet Vergunst.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!