heelal
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

17 juli 2019 door Patrick Simons

"Wie zijn vertrouwen in de wetenschap stelt, gelooft in de dood. Wie zijn vertrouwen in het Woord stelt, gelooft in het leven"

De Openbaring aan Johannes bevat tal van geheimenissen en het lijkt er soms op alsof iedere theoloog er net iets anders tegenaan kijkt. Elihu van Groeneveld besloot er het tweedelige 'De Gewoonste Zaak van de Hemel’ over te schrijven. CIP maakt met hem een serie interviews over Openbaring. In dit derde deel vertelt Elihu over de talloze verschillende meningen en interpretaties van het Bijbelboek Openbaring én over de relatie tussen wetenschap en Bijbel. 

"Menig uitlegger blijft hangen in de ervaringen van de kerkvaders uit de eerste eeuwen of bouwen daarop voort" 

Dat er zoveel verschillende meningen zijn met betrekking tot de eindtijd heeft volgens Elihu voornamelijk met de factor tijd te maken. “God maakt in profetieën zijn ambitie bekend. Dat mag je van een goede Koning verwachten. In geordende stappen ontdek je de hemelse regeringsplannen. Menig uitlegger blijft hangen in de ervaringen van de kerkvaders uit de eerste eeuwen, of bouwen daarop voort. Ze staan vooral stil bij de invloeden van het Bijbelboek Openbaring op de vervolgde kerk van toen. Vanuit deze eeuw kunnen we echter veel meer geschiedenis overzien. Elke dag komen we een stuk dichter bij de Wederkomst. Zegt Jezus niet dat we de eindtijd goed kunnen herkennen? De tijd staat niet stil en de boekrol in de handen van Jezus evenmin. Hij rolt de geschiedenis uit tot de laatste restjes.” 

Volgens Elihu zijn de ontwikkelingen van de laatste decennia goed terug te vinden in de Openbaring van Johannes. “Wat denk je van het militaire ingrijpen van samenwerkende democratieën in dictatoriale landen? Johannes heeft het al mogen voorzien. Wanneer je hoort van handelsboycots en -protectie, dan heeft God het op Patmos al laten weten. Wanneer je merkt hoe de economie een prominente plaats inneemt op elke politieke agenda en hoe Mammon bij elke beslissing de doorslaggevende rol speelt, dan laat Jezus ons daarmee weten dat Hij niet meer lang op Zich laat wachten….. Dàt leer je in het Bijbelboek Openbaring” 

"Handenwringend van plezier ziet satan hoe wij steeds meer geloof hechten aan de wetenschap"

Wetenschap en de Bijbel zijn volgens de auteur lastig met elkaar te combineren. “De wetenschap komt van de mens. De Bijbel komt van God. In de profetieën aan Johannes vindt de wetenschap haar profetische personificatie in “het beeld”. De wetenschap verkrijgt haar zekerheid door bewijzen en door reproduceerbare validatie. De Bijbel niet! De Bijbel vindt haar zekerheid in het geloof dat Gods Geest in ons werkt. Zodra Gods kinderen meer vertrouwen stellen in de woorden van de wetenschap dan in het Woord van God, ontstaat er een vertrouwenscrisis tussen hemel en aarde. Het loopt uit op vijandschap tussen die twee. In Openbaring wordt dringend gewaarschuwd voor menselijke systemen. De duivel heeft er zijn macht en gezag allang aan overgedragen. Handenwringend van plezier ziet satan hoe wij steeds meer geloof hechten aan de wetenschap. Dat begint al bij het geloof in de schepping van hemel en aarde. Ook dat vind je terug in Openbaring” 

"Alleen Jezus kan ons bewaren voor een knieval voor de wetenschap"

“Neem nu de ontwikkelingen in de medische wetenschap. Dat gaat razend snel.”, vervolgt Elihu. “Samen met de arts beschik je over leven en dood. Wil je het leven nog een tijdje rekken? Dan zijn er voldoende middelen beschikbaar. Wil je liever dood? Dan kan dat legaal worden geregeld. De wetten van God moeten het veld ruimen voor de wetten van de mens. Alleen Jezus kan ons bewaren voor een knieval voor de wetenschap. Misschien moeten we vaker bidden of God ons niet aan de wetenschap wil overleveren. Ik doe dat in ieder geval wel. Stel je vertrouwen niet op systemen, zoals de wetenschap, die door de mens zijn bedacht. Dat is de boodschap van het Bijbelboek Openbaring.” 

Wetenschap vs Bijbel
“Wie zijn vertrouwen op de wetenschap stelt, “gelooft in de dood”. Alles is uiteindelijk eindig. Alles gaat op den duur over en uit. Alles wordt op den duur weer wat het ooit was: woest, duister en doods. Wie zijn vertrouwen stelt op het Woord van God, “gelooft in het leven”, in een eeuwig leven welteverstaan. Met de Bijbel in handen weet je waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Dat begin en einde vind je vooral terug op de eerste- en de laatste bladzijde van de Bijbel.” 

Overeenkomsten tussen het begin en het einde van de Bijbel
“Weet je trouwens”, zo vervolgt Elihu vol geestdrift, “dat het begin van de Bijbel verrassende overeenkomsten vertoont met het slot? God begon de schepping ooit met drie Woorden: “Er is Licht!” De vernietiging eindigt eveneens met drie goddelijke Woorden: “Het is voorbij!” Maar er is meer. Denk eens aan de eerste zeven dagen waarin God de hemel en de aarde tot aanzijn riep. De vernietiging van al dat moois gebeurt opvallend genoeg ook in zeven stappen.  De offerschalen vol met Gods woede worden stuk voor stuk door zeven wraakengelen leeggegoten….."

"Maar dat zijn niet de enige overeenkomsten tussen het begin- en het einde van de Bijbel. In het tweede hoofdstuk van Genesis wordt de zesde scheppingsdag er breed uitgelicht. Mozes krijgt de schepping van de vrouw als een review in beeld. Als een rib uit het lichaam van de slapende mens. In Openbaring gebruikt God dezelfde stijlfiguur. Daar gaat het niet over de schepping van een goede vrouw, maar daar gaat het hoofdstukken achter elkaar over de ondergang van een hele slechte. Het is Babylon, de moeder van alle hoeren. Haar einde ziet Johannes in alle gruwelijke details aan zijn geestesoog voorbijtrekken ….."

"Het eindigt niet zoals het ooit begon. Geen terugkeer naar een woeste, duistere en doodse aarde, maar een glorieuze vernieuwing van al het oude." 

"Wie meent dat deze twee profetieën over een goede- en een slechte vrouw, alvast vooruitziet naar het blinken en verzinken van de overspelige kerk, wordt in het laatste hoofdstuk van de Bijbel ruimhartig getroost met een schitterende doorstart. Daar ontdek je naast alle overeenkomsten het grote verschil tussen de profetische review van Mozes en de profetische preview van Johannes. Het eindigt niet zoals het ooit begon. Geen terugkeer naar een woeste, duistere en doodse aarde, maar een glorieuze vernieuwing van al het oude. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde èn…. een nieuwe kerk! Het is de Bruid van Christus, bekleed met hemelse goedheid. Zij komt als het Nieuw Jeruzalem uit de nieuwe hemel bij God vandaan. Pas dan woont God voor eeuwig bij de mensen, en is ‘alles in allen’. En zeg nu zelf”, zo beëindigt Elihu dit gedeelte, “als dit het geloof is dat God je met Zijn Woord en Geest ingeeft, wie geloof je dan? De wetenschap met haar boodschap van eindigheid of de Bijbel met haar Evangelie van Eeuwigheid…..?”


Eindtijd
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
- Jeroen Koornstra over overgang van oud naar nieuw verbond: "Die hele vervangingstheologie is sowieso onzin"
- Evert Leeflang vraagt zich af of we nu leven in de eindtijd en wat de eindtijd inhoudt
- Waarom Reinier Sonneveld niet meer in techniek gelooft
Meer over eindtijd »

Reacties

Mag ik eens een vervelend-kritische vraag stellen: wat voor zin heeft het om Openbaringen dusdanig te "encryptograferen" dat a. Niemand er iets van snapt, en b. Het leidt tot 1001 verklaringen en onderlinge strijd??
En toch is het boek Openbaring het belangrijkste boek in de Bijbel, omdat het de samenvatting geeft van de ontwikkeling van het plan van God, vanaf het optreden van Jezus tot het eind van dit tijdperk.

Van CIP mag ik de desbetreffende website hier niet noemen, maar je kunt hem opvragen via reactie@openbaring.nu.
Toon meer antwoorden (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.