Arie van der Veer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

09 juli 2019 door Arie van der Veer

Arie van der Veer las een verschrikkelijk Bijbelgedeelte: God breekt Zijn wereld af en Zijn oordeel wordt geprezen

“De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer” - Openbaring 16:9

Ik zou ze best willen overslaan: die visioenen van het laatste oordeel. Het zijn verschrikkelijke beelden. En wat over God wordt verteld, stuit je tegen de borst.
God is in dit eindgebeuren zo anders. Anders dan zoals je Hem hebt leren kennen.

Je hele leven heb je gepreekt over een God van liefde en genade. Maar nu lees je over wraak nemen, over bloed vergieten.

Je hele leven heb je gepreekt over een God van liefde en genade. Maar nu lees je over wraak nemen, over bloed vergieten. God doet wat Hij in Zijn woord ons altijd verboden heeft. Wij mogen geen wraak nemen. Als iemand ons op de ene wang slaat, worden we gevraagd hem onze andere wang toe te keren.

En nu lees je dit:
Johannes ziet zeven engelen, als priesters gekleed, zeven gouden schalen gevuld met Gods toorn over de aarde uitgieten. Eén voor één treden de engelen naar voren en doen hun verwoestend werk. Verschrikkelijke dingen zijn het die Johannes ziet gebeuren. Het zijn de tien plagen van Egypte is het groot. De hele wereld wordt getroffen.

Verschrikkelijke beelden.
God breekt Zijn wereld af. Hij maakt de wereld, die Hij geschapen heeft, onbewoonbaar. En Hij straft op die dag alle mensen die niet in Hem wilden geloven.

Maar niet alleen wat gebeurt, is verschrikkelijk. Daar komt nog bij wat in de hemel gezegd en bezongen wordt. Gezegd wordt door een engel: “Ze hebben het verdiend.” Het oordeel wordt geprezen. De hemel wordt opgeroepen om Gods oordeel te bezingen. En dat gebeurt ook: “Halleluja! Gods vonnis is rechtvaardig. Hij heeft wraak genomen.”

God breekt Zijn wereld af. Hij maakt de wereld, die Hij geschapen heeft, onbewoonbaar.

Het is heel, heel moeilijk.
Juichen om de ondergang van een ander.
Van mensen, die je misschien zelf hebt gekend.

Maar is ons gevoel van afkeuring terecht?
Wat ging en gaat nog altijd aan dit laatste oordeel vooraf?

Hier de geschiedenis van Gods handelen in vogelvlucht:
God schiep de wereld. En het was zeer goed. Vervolgens keerde de mens Hem de rug toe. Toch besloot God de wereld te redden. “God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Mensen redden. Mensen van het kwaad verlossen. Jezus dronk daarom een lijdensbeker die zo vol en zo zwaar was, dat Hij uitschreeuwde: “Vader indien het mogelijk is laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.” Maar Hij ging door. Maakte Zijn werk af. Overwon de dood. Gaf Zijn discipelen en daarna Zijn kerk dit goede nieuws wereldwijd bekend te maken. Ook om te waarschuwen. Eens zal het einde komen. Het onherroepelijk einde aan alle kwaad: het laatste oordeel.

Het is heel, heel moeilijk.
Juichen om de ondergang van een ander.

Elk mens kan dus ontkomen aan dat oordeel. Omdat Hij het oordeel gedragen heeft. God wil dat alle mensen gered worden door geloof in Christus.

Het laatste oordeel komt niet zomaar. Voor dit verschrikkelijke hoofdstuk staan vijftien andere hoofdstukken. Alle vertellen van Gods geduld.

‘In de hel zitten zij tegen wie God na heel veel geduld zegt: ‘uw wil geschiede.’ - (C.S.Lewis)

Deze overdenking verscheen eerder op de Facebookpagina van ds. Arie van der Veer.

Foto: Facebook/Arie van der Veer

Reacties

A
Er is al eens eerder een vreselijk oordeel van God over de wereld gegaan: de zondvloed. Wie daarvan weet, wordt niet verrast door zo'n tekst in Openbaring! OT en NT vertellen beide over het oordeel van de liefdevolle God die de zonde (liefdeloosheid) niet kan verdragen. Wel is er nu een weg om te ontkomen aan het komende oordeel en behouden te worden: die weg is Jezus. Bekering tot en navolging van Jezus (niet in eigen kraht, maar in de kracht van Gods Geest!) leidt tot het binnengaan van het komende koninkrijk van God.
D
Openbaring 16 is nog niet het laatste oordeel. Het is een stap op weg naar het komende letterlijke 1000 jarig rijk. Het laatste is de grote witte troon, daar zullen ook diegenen die door dit gericht van Op 16 gedood zijn, staan. Dat zal gebeuren overeenkomstig Paulus' evangelie (Romeinen 2:16), dat ook spreekt van heil voor de velen. Alle mensen worden gerechtvaardigd ten leven (Romeinen 5:18), na de grote witte troon. De tweede dood zal als laatste vijand buiten werking gesteld worden (1 Cor.15:26), daarna leven allen einde-loos. da-ath.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.