Christelijk onderwijs in Papoea
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

10 juli 2019 door Andre Groenewegen

Karunia: "Christelijk onderwijs in Papoea maakt echt het verschil"

Dat de roeping van haar man uitmondde in de oprichting van stichting Karunia, had toen niemand kunnen vermoeden. Als zendeling namens de Gereformeerde Gemeenten vertrok Gert Jan Baan met vrouw en kinderen naar de binnenlanden van Papoea. Juist die stap veranderde het leven van zijn vrouw Netty radicaal, toen zij daar ontdekte hoe belabberd het onderwijs in dit deel van Indonesië er voor stond. Nu, achttien jaar later, wordt aan 350 basisschoolkinderen les gegeven, zijn er zo’n honderd studenten ingestroomd op de door haar opgerichte hogeschool om leraar te worden en krijgen bevoegde docenten trainingen door de christelijke stichting YKW (Yayasan Kristen Wamena). De hogeschool staat bekend als een van de besten van het centrale hoogland van Papua.

Netty Baan (51), getrouwd met dominee Gert Jan (momenteel predikant Rotterdam-Zuid) en moeder van vier kinderen, studeerde psychologie in Leiden, volgde een theologieopleiding aan de CHE en Engels in Arnhem. Nadat het beroep naar Papoea was aangenomen, kwam het gezin terecht in Passvallei, in de binnenlanden van Papoea, toen ruim twee en een half uur rijden van de dichtst bij zijnde stad Wamana. “Overigens, die reisafstand had meer te maken met de conditie van de wegen, dan met het aantal kilometers dat moest worden overbrugd”, aldus Netty.

In het gebied waar de familie Baan neerstreek was er al een begin van een projectje dat scholen in de omgeving met elkaar liet samenwerken. “Dit project werd destijds betaald door Oikonomos foundation van mijn schoonfamilie, die met deze stichting veel goede-doelen-projecten onderhielden. Als geïnteresseerde in het onderwijs, had ik uiteraard belangstelling hiervoor. Ik kwam er achter dat het onderwijs fors achterliep in dit deel van Indonesië, vergeleken bij de rest van dit enorme eiland.”

Rijk aan grondstoffen
Nadat het Papoea in 1969 onder Indonesisch bewind kwam, ging het met de kwaliteit van de het onderwijs bergafwaarts. Niet alleen doordat de Nederlandse invloed verdween, maar ook andere complexe factoren die de cultuur eigen zijn, waren hier debet aan.

“Het onderwijs, met name op het platteland, staat er - ronduit gezegd - slecht voor”, constateerde Netty. De scholen, vaak oude krakkemikkige gebouwen, beschikken nauwelijks over lesmaterialen van waaruit wordt gedoceerd en onderwijzers hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om les te geven.

Ook de opleiding tot leraar stelt ook niet veel voor. De mentaliteit van veel docenten past bij de heersende cultuur: Ben je eenmaal docent, dan wil dat nog niet zeggen dat je les gaat geven. Netty: “Het salaris ontvang je op basis van je titel, niet op basis van het aantal gewerkte uren. Je geld krijg je geld dus sowieso. Waarom zou je daarvoor nog gaan werken?” De kinderen op de scholen krijgen dan ook vaker niet dan wel les. Voor het rapportcijfer maakt dat niet uit. Iedereen krijgt een hoog cijfer en gaat gewoon over. Dat heel veel kinderen aan het einde van hun lagere schoolperiode nauwelijks kunnen lezen en schrijven, wordt geaccepteerd.

Hogeschool
Om het failliete onderwijssysteem te veranderen, was het dus nodig de docenten te overtuigen van het belang van goed onderwijs. Ze ontwierp hiervoor een trainingsprogramma, waarbij de focus kwam te liggen op het onderwijzen van de onderwijzer (teach the teacher, AG). “Dat slechte cijfers en doubleren of zelfs zakken, bij het schoolsysteem hoort, werd in het begin maar moeilijk geaccepteerd. Eigenlijk kun je het de Papoea’s ook niet eens kwalijk nemen. Het gaat er daar niet om of je iets kan of presteert, je slaagt omdat je op school aanwezig bent”, aldus Netty Baan.

Tegelijkertijd werd er een hogeschool opgericht waar studenten terecht kunnen om een opleiding Engels of Wiskunde te volgen. Het selectiecriterium om op deze hoge school te mogen studeren, moest wel worden bijgesteld. “Als belangrijkste voorwaarde wordt van onze studenten gevraagd dat ze kunnen lezen en schrijven. Als Nederlandse krab je je dan wel even achter de oren.”

Nu achttien jaar later, realiseren de meeste studenten zich, dat wanneer je een doel wilt bereiken, je er energie in moet steken. “Ja, onze hogeschool staat in het hoogland van Papoea goed bekend en onze studenten maken hier in deze provincie wel degelijk het verschil.

Evangelie
Hoewel Karunia foundation niet selecteert op achtergrond, speelt het evangelie natuurlijk een belangrijke rol in de lessen. Dat is ook hard nodig. Waar vroeger Papoea voor 95 procent christelijk was, verandert dit in rap tempo.

De hogeschool herbergt overtuigde christenen die het evangelie willen doorvertellen aan kinderen. Op de website zijn getuigenissen die meer dan duidelijk maken dat studenten belang hechten aan de diepere betekenis van christelijk onderwijs.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.