luden
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

04 juli 2019 door Patrick Simons

Directeur CIDI reageert op uitspraken Lody van de Kamp: "Kritiek niet alleen ongegrond maar ook kwalijk"

Deze week stelde Lody van de Kamp in gesprek met CIP.nl dat hij er niet vanuit gaat dat antisemitisme toeneemt. Daarbij verweet hij Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) een dubbele agenda te hebben en stelde hij ook dat het geen onderzoek is wat deze organisatie aandraagt om te toename van antisemitisme aan te tonen. In een reactie aan CIP.nl laat Hanna Luden, directeur van CIDI, weten de kritiek niet alleen ongegrond maar ook kwalijk te vinden.

Luden zegt enkele kanttekeningen te willen plaatsen bij het gepubliceerde interview met Lody van de Kamp. "CIDI is een groot voorstaander van dialoog, tussen alle bevolkingsgroepen, en natuurlijk ook tussen joden en moslims. Het streven naar wederzijdse kennis en begrip achten wij zeer belangrijk, en gezien de aanwezige spanningen ook hard nodig. Waren de spanningen er niet, dat zou het ook minder nodig zijn om er werk van te maken, boeken te schrijven en projecten op touw te zetten, en zou u waarschijnlijk ook geen interview houden met Lody van de Kamp over dit onderwerp."

"Mevrouw Oumaima Al Abdellaoui, de coauteur van het boek in kwestie, heeft dit ook aangegeven. Zij zelf heeft een zorgvuldige overweging moeten maken voordat ze inging op Van de Kamps uitnodiging tot een dialoog. Ze vertelde dat ze van sommigen uit haar eigen vriendenkring verwijten kreeg, en dat diegenen ook achteraf niks van de inhoud van dialoog of het boek wilden weten. Voor hen is ‘de Jood Lody van de Kamp’ bij voorbaat verdacht. Deze houding komt te veel voor en illustreert het probleem. Wanneer het genormaliseerd wordt – zoals de heer Van de Kamp dat bijvoorbeeld doet door te claimen dat het dragen van een keppel bij een pro-Palestinademonstratie bij voorbaat als “provocatie” kan worden opgevat – hebben we als samenleving een groot probleem."

Luden: "Als het boek met brievenuitwisseling aan wederzijds respect, dialoog en begrip kan bijdragen is dat alleen toe te juichen, evenals ieder ander initiatief met hetzelfde doel. CIDI is daar een groot voorstaander van. Zo heeft CIDI in 2015 het dialoogproject Gelijk = Gelijk? bekroond met haar Respect Award. We hopen van harte van deze en andere initiatieven positieve vruchten te kunnen plukken." 

"Wel willen we het een en ander rechtzetten over aantijgingen van de heer van de Kamp over CIDI."

Daarbij wil ze allereerst ingaan op het verband tussen islam en antisemitisme: "Tussen de islam en het jodendom (overigens ook tussen christendom en jodendom) spelen theologische discussies die bron waren, soms nog steeds zijn, van haat. Dit is een historisch feit dat we allemaal kennen. Toch heeft CIDI nooit ‘de islam’ als zodanig in de beklaagdenbank gezet. Feit is wel dat er uit islamitische kringen, in naam van de islam, haatspraak en haatacties tegen Joden, omdat ze Joods zijn, worden uitgevoerd. Dit is ook de aanleiding om de verschillende dialoogprojecten uit te voeren. Overigens, ook haatspraak tegen ‘de moslims’ vindt CIDI gevaarlijk en verwerpelijk."

"Ten tweede: de heer van de Kamp stelt zelf dat “antisemitisme er altijd is geweest”. Moeten we dan hierbij berusten en dit gewoon accepteren? Zoals ik zei tijdens de demonstratie op 29 mei voor het recht om een keppel te dragen, komt antisemitisme in verschillende delen van de samenleving voor. Antisemitische moslims hebben geen monopolie op het antisemitisme. Antisemitisme moet dan ook overal bestreden worden: in islamitische kringen, christelijke kringen, in de extreme varianten van politiek links en rechts, en overal daarbuiten waar het zich voordoet. Dit is een opgave voor ons allemaal als we een leefbare samenleving voor iedereen willen zekerstellen."

"De Monitor Antisemitische Incidenten en ander werk van CIDI tegen het antisemitisme wordt zeker niet verricht vanuit slachtofferschap, maar juist met het doel om actief dergelijke excessen in kaart te brengen en het probleem van antisemitisme als samenleving te kunnen bestrijden. We zijn erg blij dat de heer Van de Kamp zich niet bedreigd voelt. Dat wensen we iedereen, en dat is waar we ons voor inzetten."

Luden windt zich op over de wijze waarop Lody van de Kamp over de monitor van CIDI spreekt: "De kritiek van de heer van de Kamp op de monitor van CIDI is niet alleen ongegrond, maar ook kwalijk. De heer van de Kamp kent onze monitor, die al vele jaren wordt gepubliceerd, en de methodiek die daaraan ter grondslag ligt. Dat kan overigens iedereen controleren, want de monitor is op onze website gewoon te lezen. Bij het registreren van incidenten gaat CIDI niet zomaar af op het gevoel van getuigen. Zonder hard bewijs wordt een melding van een incident niet opgenomen in de monitor. Ook niet bij twijfel over het antisemitische aspect van het incident. Maar er zijn, tot onze grote spijt en zorg, meer dan genoeg aanwijsbare problemen."

"In de monitor is dit als volgt geformuleerd: 'In deze monitor geldt: bij twijfel wordt een incident niet als antisemitisch gezien. Mocht een twijfelgeval toch genoemd worden vanwege zijn relevantie, dan wordt expliciet vermeld dat het niet als incident meegeteld is.' Met andere woorden, als we geen bewijs hebben, dan tellen we het incident niet. Wat overblijft is een zwart-op-wit overzicht van incidenten die in ons land hebben plaatsgevonden en evenwel voorkomen hadden kunnen worden. Ook hierbij is het doel: Antisemitisme bestrijden en een betere samenleving voor ons allen veilig stellen."

Reacties

Het CIDI behartigt Joodse etnische belangen die ze verwarren met zionisme, waardoor die club de door Israël geproduceerde hasbara doorgeeft. Ik waardeer het dat Lody van de Kamp wat meer afstand houdt van zionisme, wat ik beschouw als excessief 'ingroup-outgroup' gedrag. Dialoog is altijd goed, als Christen luister ik naar moslims en als Nederlander behartig ik, net als Joden en moslims, mijn etnische belangen, wat ik niet verwar met overheersingsdrang en haat voor de 'outgroup'.
S
Je eerste zin is een stelling.
Toon meer antwoorden (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.