eindtijd
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 juli 2019 door Patrick Simons

"De kerk gebruikt Satan, mijn inziens veel te veel als excuustruus"

De Openbaring aan Johannes bevat tal van geheimenissen en het lijkt er soms op alsof iedere theoloog er net iets anders tegenaan kijkt. Elihu van Groeneveld besloot er het tweedelige 'De Gewoonste Zaak van de Hemel’ over te schrijven. CIP maakt met hem een serie interviews over Openbaring. In dit tweede deel vertelt Elihu wat we kunnen leren van dit Bijbelboek.

"Het Bijbelboek Openbaring is een buitengewoon confronterende spiegel", vertelt Elihu. "Dat begint eigenlijk direct al bij de brieven aan de zeven gemeenten: nota bene vijf van de zeven kerkgemeenten krijgen van God de dringende oproep om te breken met het leven dat ze nu leiden. Wanneer je dan in alle zeven brieven leest dat ook de kerkgemeente waartoe ik behoor, moet luisteren naar wat de Geest tot de gemeenten zegt, begint het Bijbelboek Openbaring onmiddellijk met een scala aan waarschuwingen. Bij elk leerzaam voorbeeld herhaalt God Zijn bindend advies: “Bekeer je! Breek ermee!”

Economie
Zijn boek is volgens Elihu beslist niet minder confronterend dan Openbaring. Elihu laat de boekrol in de hand van Jezus meerollen met de wereldgeschiedenis. "Vooral het gedeelte waar je onze eenentwintigste eeuw duidelijk kunt herkennen, komt ons dicht op de huid. Dan kom je er achter dat we midden in de tijd leven van de twee beesten en het beeld... Alleen zij die door het Lam worden bewaard voor een knieval voor die drie koninkrijken van de duivel, regeren mee met Koning Jezus in Zijn Koninkrijk. De economie is onmiskenbaar één van die drie menselijke systemen waaraan Satan zijn macht en gezag allang vertrouwensvol heeft overgedragen.”

"Juist met dit Bijbelboek in handen schenkt Jezus Zijn kerk een schitterende blauwdruk."

Elihu vindt het opvallend dat er zo weinig met Openbaring wordt gedaan in kerkelijk Nederland. "Wanneer ik zie hoe kerkverbanden juist in deze tijd op zoek zijn naar een eigen identiteit en hoe kerken druk doende zijn met het actualiseren van een visie en een missie, dan valt me daarbij op hoe weinig de kerken doen met het Bijbelboek Openbaring. Want juist met dit Bijbelboek in handen schenkt Jezus Zijn kerk een schitterende blauwdruk. Het Nieuw Jeruzalem staat er model voor: een binnenplein vol vruchten. Het zijn de vruchten van de Geest die de kerk nooit exclusief ten eigen faveure mag gebruiken, maar die ze ook rijkelijk moet uitventen in de wereld. Het gaat Jezus altijd om de goede vruchten van Zijn Koninkrijk. Dat is Zijn visie!  Zijn gelijkenissen staan er bol van. In dat Koninkrijk vol liefde en goedheid krijgt Satan geen voet aan de grond. Dat kun je leren uit het Bijbelboek Openbaring.” Van Groeneveld blijft benieuwd hoe de kerkelijke gemeente die visie van haar Hoofd uitbouwt tot een in het oog springende missie. “De kerk moet met de ontvangen vruchten het Koninkrijk van Jezus laten zien, zodat de wereld God gaat loven en prijzen.”

"Wat de prediking betreft, hoor ik een enorme willekeur. Vaak ontbreekt bij de uitleg van de profetieën een precieze duiding. Veel profetieën uit Openbaring zijn namelijk al vervuld. Het is mij te gemakkelijk om alles wat slecht is te omschrijven als “Satan”. Natuurlijk is Satan wel de bron van al het kwaad. Het door hem gezaaide onkruid teelt nog wierig op aarde. De kerk gebruikt Satan, mijn inziens veel te veel als excuustruus. Maar al te gemakkelijk laat de kerk haar eigen Belijdenis los. Zij doet daarmee tekort aan het offer van Christus. Kijk antwoord 1 en 34 uit de Heidelberger er maar eens op na. Daar lees je hoe Jezus ons uit alle macht van de duivel heeft verlost. Satan is ècht helemaal overwonnen. Voor mijn gebreken en mijn tekortkomingen kan ik Satan de schuld niet meer geven. Niet wijzen naar Satan, maar naar Jezus! Ik raak mijn zonden alleen biddend kwijt bij het geslachte Lam. Voor dat bloedoffer brengt de modelkerk in de hemel samen met de heilige Geest lof en eer aan de Koning op Zijn troon. Met die totale afhankelijkheid confronteert Johannes ons in het Bijbelboek Openbaring. De kerk in de hemel doet ons voor hoe God het graag ziet"

"De kerk gebruikt Satan, mijn inziens veel te veel als excuustruus"

"Dat Jezus ons gebed wil gebruiken om ons dagelijks aan die overwinning te herinneren en de duivel op afstand wil houden, is natuurlijk evident. We bidden volgens antwoord 123 nìet tegen de macht van satan die òns tegenwerkt, maar we bidden tegen de machten die tègen God opstaan, en die Gods plannen willen torpederen….! In antwoord 127 belijdt de kerk haar eigen onvermogen om Satan te overwinnen. Dat lukt niet zonder Jezus. ”Satan”, hij is het trauma van de kerk dat ze sinds Luther met zich meezeult. Af en toe schiet zelfs de Belijdenis daarbij in haar eigen voet. Bijvoorbeeld, wanneer ze bij de bewijsteksten over Satans macht, gewoon verwijst naar oudtestamentische gruweldaden van de duivel…, alsof……, ja, alsof er op Goede Vrijdag niets met Satan is gebeurd……”

Brullende leeuw
“De brullende leeuw”, waarmee Petrus de duivel vergelijkt, wordt te pas en te onpas ook vanaf de kansels opgevoerd. Meestal volgt na dat citaat uit de eerste brief van Petrus een dikke punt! Maar neem de moeite om twee zinnen verderop in 1 Petrus 5:10 te ontdekken dat Jezus Christus ons niet laat wankelen. Hij heeft ons uit alle macht van Satan verlost. Niet voor een klein stukje…., een beetje…., of voor de helft…., maar hélèmáál! “Uit àllè macht verlost….”, zegt Zondag Eén! Wie het Bijbelboek Openbaring niet vanuit die totale overwinning preekt, die houdt zijn kerkelijke gemeente in de ban van de slang. Een trouwe en liefderijke kerkgemeente is een veilige cocon tegen de aanvallen van Satan. In Openbaring laat God zien wat er met de kerk gebeurt die de liefde en de genade van Christus verkwanselt en hoe Satan zich stort op individuele gelovigen die denken dat ze het zonder een veilige kerkgemeente ook wel redden. Dat is de spiegel die Johannes ons met dit Bijbelboek vanaf het eiland Patmos voorhoudt. Een therapeutische counseling rechtstreeks uit de hemel, zodat het duivelse trauma plaats kan maken voor een onwankelbaar vertrouwen op God.”

"Satan is het trauma van de kerk dat ze sinds Luther met zich meezeult."

Elihu besluit: "Na de zondeval (onze eigen domme schuld, overigens) houdt God Zijn Woord. Je kunt het begin van uitvoering van de zogenoemde Moederbelofte op de voet volgen in het Bijbelboek Openbaring. Onmiddellijk bij het verbreken van het eerste zegel verschijnt de Zoon van God op het geestelijke wereldtoneel. Hij krijgt de profetische verbeelding van een Ruiter op een wit paard. Hij mag Zijn Eigen geboorte in Bethlehem voorbereiden. Na een hemels bevel wordt Hij onmiddellijk gevolgd door drie andere ruiters op gekleurde paarden. Het betekent oorlogen, rampen en de dood. Ook dat onheil maakt onderdeel uit van Gods paradijselijke Woord: “zodra je slechte vruchten consumeert, zul je sterven”. Het Bijbelboek Openbaring laat tot in detail zien hoe God eerst Zijn belofte nakomt en de komst van Zijn Zoon voorbereid en daarna Zijn dreigementen uitvoert. Hij houdt Woord in Zijn toorn en in Zijn liefde! Troostvol is te zien hoe God bij heil en onheil Zijn regie niet uit handen geeft. Of het nu de zegels zijn, de bazuinen, de offerschalen of de duivel. De hemel bepaalt in alles het tempo en de grenzen……."

Dit is het tweede deel in een artikelenserie met Elihu van Groeneveld.

Lees hier deel 1: "In de stiltecoupé las ik dag in dag uit, jaar in jaar uit de Bijbel".


Eindtijd
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
- Jeroen Koornstra over overgang van oud naar nieuw verbond: "Die hele vervangingstheologie is sowieso onzin"
- Evert Leeflang vraagt zich af of we nu leven in de eindtijd en wat de eindtijd inhoudt
- Waarom Reinier Sonneveld niet meer in techniek gelooft
Meer over eindtijd »

Klik hier voor meer informatie over 'De gewoonste zaak van de hemel'

Reacties

A
De satan is niet een of andere geestelijk macht, maar in heel de bijbel de tegenstander van God, iedereen die tegen God of Jezus is. In alle gevallen in het Nieuwe Testament wordt met de "satan", maar ook met "overheden en machten" en de "duisternis", de tegenstanders van God mee bedoeld, ofwel het verdorven Joodse religieuze systeem, adderengebroed volgens Jezus. 70 NC is met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel het oude verbond (beeld verdorven Joodse religieuze bolwerk) definitief van het toneel verdwenen en deze satan is vernietigd....
Eens met Anne Salomons. M.i. is een theologie waarin Satan een gevallen engel zou zijn on-Bijbels. De Bijbel plaatsen waarin het Hebreeuwse woord Satan is getranslitereerd tot een eigennaam (zoals in Job 1) kan men deze figuur ook opvatten als een omschrijving van een menselijke tegenstander en daar had het ook als tegenstander vertaald kunnen worden. in Job 1:6 moet men m.i. 'zonen van God' begrijpen als mensen die (bijv. in een tempel) voor Zijn Aangezicht bijeenkomen
Toon meer antwoorden (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.