PKN logo

Nieuws

24 juni 2019 door PKN

Synode PKN besluit dat voor kerngemeenten tien leden nodig zijn

Vrijdag heeft de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) besloten over de toelatingscriteria voor kerngemeenten. Er komt vanaf 2020 ruimte voor nieuwe vormen van kerk-zijn die in de loop van jaren ‘volwassen’ zijn geworden. De belangrijkste aanpassing van de synode is dat er minimaal tien leden nodig zijn in plaats van drie.

Kerngemeenten zijn nieuwe kerkplekken die volwassen zijn geworden en de ruimte krijgen om zelfstandig binnen de PKN te gaan functioneren. Nieuwe kerkplekken gaan bijna altijd van start onder de verantwoordelijkheid van een reguliere gemeente. Als er dan een volwaardige geloofsgemeenschap ontstaat, groeit de behoefte aan een gelijkwaardige relatie met de bestaande gemeente. In minder dan tien jaar kwamen er in de PKN ongeveer 250 nieuwe kerkvormen naast de bijna 1600 reguliere gemeenten bij.

Scriba René de Reuver daagde de aanwezigen uit tot een open gesprek over de plaats van nieuwe vormen van kerk-zijn: "De context waarin wij leven, raakt ook het wezen van onze kerk. In het verleden spraken we over een diversiteit in modaliteiten, maar nu spreken we over een diversiteit in vormen." De Reuver is zich er bewust dat deze diversiteit wel om eenheid vraagt. "Beide zaken, eenheid én diversiteit, zijn wezenlijk voor onze kerk", aldus De Reuver, "maar er moet wel een omslag gemaakt worden."

Er werd gesproken over de ingediende amendementen die vooral gingen over de concrete invulling van de kerngemeenten. Daarna volgde de stemming door de aanwezige synodeleden en werd de nota Mozaïek van Kerkplekken, met uitzondering van het hoofdstuk over de ambten, unaniem aanvaard als uitgangspunt van beleid. Als gevolg van aangenomen amendementen werd besloten dat een kerngemeente tenminste 10 doop- of belijdende leden moet tellen en dat er minimaal een ouderling, diaken en een ouderling-kerkrentmeester de kernraad vormen.

Ook de rol van de predikant kwam ter sprake. Al in de april synode is toegezegd dat een werkgroep van deskundigen zich gaat bezinnen op het ambt in de Protestantse Kerk en daarover een ambtsvisie gaat schrijven. Over de voortgang zal worden gerapporteerd in de synodevergadering van november 2019. Ook voor de bestaande kleine gemeenten is een werkgroep ingesteld die zich bezighoudt met hoe je als kleine kerk in een krimpende situatie levendig en vitaal kan blijven.

Lees hier meer op de website van de PKN

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify