bijbellezen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

26 juni 2019 door Patrick Simons

"In de stiltecoupé las ik dag in dag uit, jaar in jaar uit de Bijbel"

De Openbaring van Johannes houdt christenen al eeuwen bezig. Er zijn tal van verschillende meningen over de beschreven visioenen van Johannes. Elihu van Groeneveld schreef ‘De gewoonste zaak van de hemel’, een tweedelige boekenserie waarin er beter wordt ingezoomd op dit Bijbelboek. In gesprek met CIP.nl vertelt hij over zijn motivatie om dit boek te schrijven en geeft hij zijn mening over enkele onderwerpen. 

Gevraagd naar de reden van dit boek, vertelt Van Groeneveld over de manier waarop God hem dwong om radicaal anders naar het leven én naar Hem te kijken. “Als mantelzorger maakte God mij los van de hijgerige maatschappelijke carrière. Die omstandigheden brachten mij tot relativeren. De lange dagelijkse treinreizen voor mijn werk, gaven mij rust. Op die momenten, in de stiltecoupé, las ik dag in dag uit, jaar in jaar uit in de Bijbel.”

"Ik las meestal een heel Bijbelboek en dan ook nog meerdere keren achter elkaar"

Dat deed Elihu op een andere manier dan hij van kinds af aan gewend was. “In plaats van elke dag één Bijbelhoofdstuk, las ik vanaf toen meestal een heel Bijbelboek en dan ook nog vaak meerdere keren achter elkaar. Bladeren, teruglezen, onderstrepen, accentueren, verbanden leggen en overpeinzen, net zo lang tot ‘het kwartje viel’. Eerst dacht ik nog hautain dat ik met mijn eigen intelligentie de zaak helder kreeg, maar gaandeweg merkte ik hoe de Geest van God mijn doen en laten ging beheersen en inzicht gaf. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Wat is er mooier dan samen met de Auteur dat Boek van Hem te lezen?” 

“Woord en Geest was op die manier niet langer een theorie, maar werd een heerlijke dagelijkse praktijk. Om met de woorden van de Canadese bestsellerauteur W. Paul Young te spreken: de Heilige geest is geen abstracte theologie, maar maakt een prominent onderdeel uit van heel het leven. “Ik en Hem en Hij in mij”, was dag en nacht een onbeschrijfelijke realiteit. Geen werk van mijzelf, maar van Hem! Niet dat het evangelisch zweverig werd of zoiets, dat niet… De inwoning van Die Goddelijke Persoon is ‘De Gewoonste Zaak van de Hemel’. Dat werd dan ook de titel van het boek over Openbaring.” 

"Het is aan God te danken dat ik me niet gedroeg als de priester en de leviet uit de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan" 

Lang worstelde Elihu met de vraag waarom hij eigenlijk door God geroepen was als mantelzorger. “De wekelijkse prediking gaf mij daarop geen sluitende antwoorden. Ook de vele preken, die ik tijdens mijn treinreizen via de koptelefoon beluisterde, waren sterk gericht op ‘geloofstheorie’.  De ‘zuiverheid van leer’ stond en staat binnen de vrijgemaakte traditie, waar ik lid van ben, hoog in het vaandel.”  Uiteindelijk kwam hij toch tot het “door God gegeven inzicht” dat mantelzorg een roeping van God is. “De ‘arme Lazarus’ legt Hij, zo gezegd, bij de mantelzorger in het portiek bij de voordeur… Je wordt geroepen om een “Barmhartig Samaritaan” te zijn.  God maakt je geschikt voor de taakuitvoering. Hij geeft competenties, capaciteit, vruchten, talenten, broers en zussen. En niet te vergeten, een schare aan engelen die hand in hand met de Heilige Geest het daarheen leiden dat je het werk fluitend doet. Op die manier kun je een naaste zijn voor de ander. Je staat er nooit alleen voor. Je hebt wel een keus. Je kunt helpen of er met een boog omheen lopen. Alleen Gods Geest laat je de juiste keus maken. Wanneer het koninkrijk van God je op die manier overkomt in je eigen gezin, is er geen ontkomen aan. Je kunt er niet omheen. God bewaarde mij op die manier voor een verkeerde keus. Het is aan Hem te danken dat ik mij niet gedroeg als de Priester en de Leviet uit de bedoelde gelijkenis.” 

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Ook het Bijbelboek Openbaring werd talloze malen bestudeerd door Van Groeneveld. Bovendien had hij er met een geloofsgenoot heel veel gesprekken over. “We ontdekten dat God de koningen in Zijn Rijk biddend voorziet van alles wat ze nodig hebben. God schenkt  vruchten, talenten en engelenhulp. Jezus Christus vormt ons door Zijn Geest tot ‘koningen en priesters’ in Zijn Rijk. Dat inzicht gaf ons een nieuwe Geestdrift. De één als beroepskracht in de Zorg. De ander in de zorg thuis. Het liet ons met andere ogen kijken naar de zorgende en dienende taken waarvoor God ons had gesteld. Het Bijbelboek Openbaring vormt de regeringsverklaring van Gods Koninkrijk waarin Hij ons als mede-koning wil gebruiken om met ‘daden’ van Hem te getuigen.” 

"Hoe kun je nu Gods Koninkrijk zoeken als je niet weet wat je zoeken moet?"

Samen besloten ze vervolgens om deze “regeringsverklaring van Koning Jezus” toegankelijk te maken en op te schrijven en vormden ze een “frequent biddende eindredactie”. De hulp van ruim 5000 geloofsvrienden op social media werd ingeschakeld. “Zij mochten hun commentaar aanleveren op de tweevoudige preview die wij online plaatsten. Zij gingen samen met ons op zoek naar de feiten in het Bijbelboek Openbaring en met name naar Gods Koninkrijk. Want hoe kun je nu Gods Koninkrijk zoeken als je niet weet wat je zoeken moet? Alleen wanneer je de bestemming weet kun je de weg vinden?” 

Dit is het eerste deel in een artikelenserie met Elihu van Groeneveld. Volgende keer vertelt de schrijver hoe de Openbaring aan Johannes een spiegel voor ons kan zijn.


Eindtijd
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
- Jeroen Koornstra over overgang van oud naar nieuw verbond: "Die hele vervangingstheologie is sowieso onzin"
- Evert Leeflang vraagt zich af of we nu leven in de eindtijd en wat de eindtijd inhoudt
- Waarom Reinier Sonneveld niet meer in techniek gelooft
Meer over eindtijd »

Klik hier voor meer informatie over 'De gewoonste Zaak van de Hemel'

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.