drank

Dagelijks leven

21 juni 2019 door Patrick Simons

Week van Hoop start zondag: "Over alcohol wordt binnen christelijke kringen vaak iets te gemakkelijk gedacht"

"Alcohol is een middel waar binnen christelijke kringen vaak iets te gemakkelijk over wordt gedacht", stelt Frans Koopmans. Samen met een collega geeft hij een seminar tijdens de Week van Hoop over ‘verslaving in je eigen omgeving’. De Week van Hoop wordt gehouden van 23 tot en met 29 juni en vindt plaats bij De Hoop ggz. Tijdens deze week kun je tal van verschillende activiteiten bezoeken. Het thema is gelijk aan het jaarthema van De Hoop GGZ: Blijf in Mij.

De Hoop ggz biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen met psychische problemen en verslavingsproblemen. De Hoop heeft een christelijke identiteit, maar onze zorg is bedoeld voor iedereen.

In het seminar wordt onder andere gekeken naar factoren die de kans op verslaving groter (risicofactoren) of juist kleiner (beschermende factoren) maken. Koopmans vertelt dat geloof zowel een beschermende factor als een risicofactor kan zijn bij verslaving. “Bij mensen die kerkelijk betrokken zijn en zich actief onderdeel weten van een kerkelijke gemeenschap lijkt op grond van onderzoek de kans op verslaving aanmerkelijk kleiner. Dat heeft onder meer te maken met het morele kader binnen de kerkelijke gemeenschap dat uitdrukking geeft aan haar visie op het leven zoals God dat bedoeld heeft. Er is meestal een negatieve visie op verslaving. Dat is echter niet het enige. Wat daarin vooral belangrijk is, is dat die kerkelijke betrokkenheid verbonden is met een positief Godsbeeld. Dat betekent dat wanneer je als christen over God denkt, dit geen gevoelens van angst oplevert, wel van eerbied en ontzag. Er is sprake van verbinding en geliefd zijn. In zo’n context kan geloof als beschermende factor fungeren.” 

"Waar geloof verbonden is met een angstig godsbeeld, kan het een risicofactor zijn"

Maar geloof kan soms ook een risicofactor zijn. “Bijvoorbeeld daar waar geloof verbonden is met een angstig godsbeeld. Het gaat daarbij vooral om associaties met een God die straft, een God die willekeurig is of afwezig is. In ieder geval een God waarmee je jezelf niet verbonden weet en waar je juist bang voor bent. Dit beeld van God kan gekoppeld zijn aan negatieve gevoelens over zichzelf en daarmee een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van problemen op het gebied van verslaving.” 

Wanneer we het over verslaving hebben, wordt er door de meeste mensen direct aan drugs of een seksuele verslaving gedacht. Ook alcoholgebruik kan een enorm probleem zijn. “Alcohol is een middel waar binnen christelijke kringen vaak iets te gemakkelijk over wordt gedacht. Ik schreef vele jaren geleden een artikel over christenen en genotsmiddelen. Daarbij zoomde ik met name in op alcohol. Het is een middel dat tot in de haarvaten van onze samenleving aanwezig is. Daardoor is het ook als christen heel lastig om jezelf daarvan los van te maken. Bijbels gezien lijkt mij er geen doorslaggevend bezwaar tegen het gematigd gebruik van alcohol. Maar daar waar het overmatig gebruikt wordt, en op dat niveau zit je al snel, is het gewoon uitermate schadelijk.” 

"De meest veilige grens voor je gezondheid is helemaal geen alcohol"

Waar ligt dan precies de grens tussen matig alcoholgebruik en te veel? “Vroeger was er een richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie die aangaf dat je als man maximaal drie dagen per dag kon drinken en dan in ieder geval twee dagen niet. Als vrouw maximaal twee glazen per dag en dan ook twee dagen niet.  Het ‘twee dagen niet’ was vooral om gewoontevorming te voorkomen. We zijn nu een aantal jaren verder en inmiddels is op grond van wetenschappelijk onderzoek nog duidelijker geworden dat alcohol echt geen gezond middel is. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft vrij recent aangegeven dat de meest veilige grens voor je gezondheid helemaal geen alcohol is. Gewoon nul. En natuurlijk: het is altijd zo dat frequentie en mate van gebruik bepalend is voor de mate van schade. Hoe minder je drinkt, hoe minder schade het oplevert. Verslaving aan alcohol is zo’n beetje het grootste verslavingsprobleem dat we in Nederland kennen. Bewuster een keuze om wel of niet te gebruiken is dus verstandig.

Binnen de kerkelijke gemeente is het volgens Koopmans belangrijk om jezelf te realiseren dat er mensen kunnen zijn die kampen of gekampt hebben met een verslaving. “Juist die mensen mogen een plek hebben binnen de kerkelijke gemeenschap, een plek waar ze ervaren dat ze geliefd zijn en gezien worden. Dat vraagt soms een extra inspanning van mensen. Bijvoorbeeld dat een ouderling of iemand met een pastorale functie wat beter voorgelicht is om zo iemand te begeleiden en te ondersteunen. Het hoeven geen hulpverleners te worden, maar als De Hoop zijn we bijvoorbeeld wel aan het zoeken naar mogelijkheden om mensen binnen de kerk meer te leren over psychiatrie en verslaving. Wanneer ze dan op dat gebied zaken constateren binnen hun eigen kerkelijke gemeente, worden ze minder verrast en kunnen ze er hopelijk ook beter mee omgaan. Het begint met een basaal inzicht in wat er mogelijk aan de hand is.  Bij veel kerken en gemeenten is er onwennigheid over dit gedrag.” 

"Je kan iemand ondersteunen maar nooit verantwoordelijkheid overnemen of dingen voor hem of haar oplossen"

Het seminar dat Koopmans gaat geven is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in verslaving. “Het is in het bijzonder geschikt voor mensen die in hun omgeving geconfronteerd wordt met verslaving. Als je wilt weten wat helpt of wat juist niet helpt, is dit een goed seminar. Er zijn overigens meerdere dingen die je juist niet moet doen wanneer je in je omgeving met verslaving te maken krijgt. Veel mensen krijgen last van wat ik maar het ‘hulpverleningssyndroom’ noem: je wilt mensen zo graag helpen, dat je de eigen verantwoordelijkheid van iemand kunt ondermijnen door deze over te nemen. Een belangrijk basisprincipe is echter dat iemand altijd op zijn of haar verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij of zij maakt in het leven kan worden aangesproken. Het is dan ook belangrijk om er oog voor te hebben dat je niet zomaar dingen gaat doen voor iemand die iemand zelf ook kan doen. Iemand zit bijvoorbeeld met schulden. Dan is het belangrijk dat je hulp aanbiedt, bijvoorbeeld als kerk. Die persoon moet daar echter wel bij betrokken zijn en leren hoe hij of zij zelf op een verantwoorde manier de financiële huishouding regelt. Daar ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor. Je kan iemand ondersteunen, maar nooit verantwoordelijkheid overnemen of dingen voor hem of haar oplossen. Dat moet die persoon echt zelf doen. 

"Er is bijna niets zo genezend als mensen beseffen dat ze ergens toe in staat zijn"

“Het is daarnaast belangrijk om als het even kan zo iemand binnen de kerkelijke gemeente een actieve taak te geven. Zodat hij of zij niet alleen maar consument is, maar ook iemand die binnen de gemeente actief zijn of haar capaciteiten kan gaan inzetten. Geef verantwoordelijkheid om iets te doen. Ik denk dat dit iets is dat correspondeert met hoe God mensen gemaakt heeft. God heeft mensen gemaakt om verantwoordelijkheid te kunnen dragen, om taken uit te voeren in dit leven. Bij De Hoop zagen en zien we dat principe gelden in onze werkervaringsprojecten. Er is bijna niets zo genezend als mensen beseffen dat ze ergens toe in staat zijn en iets kunnen doen om andere mensen te helpen of andere mensen blij te maken. Niets is zo stimulerend in het leven dan als je merkt dat jouw leven van betekenis mag zijn voor een ander. En dat geldt dus net zo goed voor mensen die met een verslaving of een psychiatrische stoornis kampen. Als je binnen de kerkelijke gemeente in staat bent om deze mensen in te voegen bij taken, moet je dat zeker altijd doen.”

Klik hier voor meer informatie over Week van Hoop

Reacties

J
Ik ben ruim 20 jaar alcohol verslaafd geweest maar sinds ongeveer 1990 drink ik geen druppel meer en ik deed het zonder hulp van derden en was nog geen christen. Ik heb er totaal geen moeite mee als anderen drinken en dat er dan verleiding kan zijn.
REAGEER
E
Alcohol is echt slecht. Iedereen kent wel iemand die zich heeft doodgezopen, ik meerdere. Ook veel geweld en vernieling door alcohol, een vals gevoel van vrijheid. Maar het is diep ingekankerd in onze cultuur. In de Bijbel wordt het alleen op Gods feestdagen gedronken, dacht ik en hoop ik. Dat zou een goede regel zijn.
REAGEER
E
https://cip.nl/44339-drie-dingen-die-de-bijbel-vertelt-over-alcohol

REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify