Dagelijks leven

22 juli 2019 door Gezinsgids

Ds. G. Hoogerland over ‘soldaatje spelen’: "Breng kinderen in het spel bij dat niet alles kan en mag"

Eerst wil ds. G. Hoogerland iets opmerken. "Het is gelukkig dat er nog kinderen zijn die op een gezonde manier spelen en niet – al – hun tijd doorbrengen met computerspelletjes, smartphones en dergelijke. Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het spel naar mijn mening van groot belang. Kinderen leren de wereld om zich heen verstaan door het naspelen ervan.”

GezinsGids is een tweewekelijks tijdschrift voor het christelijke gezin en wil actuele vragen beantwoorden op basis van Gods Woord.

In de Bijbel
In de Bijbel wordt er positief gesproken over spelende kinderen. "In Zacharia 8:5 zegt de profeet in Gods Naam van het herstelde Jeruzalem: ‘En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten’. Hier is het een teken van zegen en geluk.

Vervolgens staat er in Matthéüs 11:16 en 17 dat Jezus spelende kinderen in Zijn rede over Johannes de Doper tot voorbeeld neemt. Hij gebruikt hun onwilllige en nukkige houding in het spel om de houding van grote mensen aan de kaak te stellen. Maar Hij veroordeelt het spel van de kinderen niet. Ook niet als Hij ziet dat ze een bruiloft en een begrafenis naspelen.

In Matthéüs 21:15 en 16 lezen we de ergernis van de overpriesters en schriftgeleerden over kinderen, die roepen ‘Hosanna, de Zone Davids!’ Ze doen daarin de grote mensen na.

"Als ouders de vreze des Heeren voorleven, zullen de kinderen daardoor in hun geweten aanvoelen wat in het spel wel en niet gepast is."

Jezus veroordeelt dat niet, maar ziet er de vervulling in van Psalm 8: ‘Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid’. Jezus’ gedachten over kinderen vinden we terug in Paulus’ woorden: ‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind’.

Pistolen, zwaarden, dolken
En wat als de omgeving zich eraan ergert? "Bedenk dat de wereld zich ergert aan christenen en alles zal aangrijpen om ‘strenggelovigen’ te wijzen op – in hun ogen – onacceptabel gedrag.

Natuurlijk mag ons gewezen worden op onze fouten. Maar dan zal wel de grens van de redelijkheid in acht genomen moeten worden. Anders wordt het onverdraagzaamheid.”

Zelf speelde hij vroeger ook soldaatje. "Onze ouders – bij wie we een nauwgezet leven bij Gods Woord mochten opmerken – hebben ons het spel nooit verboden. Ook wij speelden boefje, soldaatje en dat soort dingen. We maakten geweren, pistolen, pijl en boog, zwaarden en dolken. We hebben het onze kinderen ook niet verboden. Het verkleden echter was bij ons iets waar onze ouders en ook wij zelf terughoudend in waren.

Concreet: kanttekeningen van ds. Hoogerland

"Het is ook tot bemoediging te weten dat Jezus ook eens Kind was."

1. Oog voor ernst
"Kinderen moeten niet te makkelijk over ‘dood’, ‘doodschieten’ enzovoorts praten. Dat kan de ernst van leven en dood vervlakken.”

2. Let op gevoeligheden
"Voor mensen die in hun familie of vriendenkring hebben meegemaakt dat de oorlog slachtoffers eist, kan dit gevoelig liggen. Het is goed daar aan te denken.”

3. Grenzen bewaken
"Ik ben altijd blij als ik kinderen zie en hoor spelen. Dat kunnen ze niet geruisloos doen. Dat hoeft ook niet. Wel dienen ze ook hun grenzen te weten. Grenzen in het naspelen van ernstige dingen als oorlog, dood, begrafenis. Ook dient overlast voor andere mensen vermeden te worden. Ouders hebben de taak om hun kinderen in het spel bij te brengen dat niet alles kan en mag. Als ouders de vreze des Heeren voorleven, zullen de kinderen daardoor in hun geweten aanvoelen wat in het spel wel en niet gepast is.”

4. Jezus was ook kind
"Het is bij het zien van spelende kinderen altijd weer aangrijpend te denken, dat ze naar de eeuwigheid reizen. Maar het is ook tot bemoediging te weten dat Jezus ook eens Kind was en dat mede daarom ook de belofte zal vervuld worden: ‘Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, Uw zaad bevestigen en Uwe rijkstroon schragen’.”

Klik hier voor een abonnement op de Gezinsgids

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!