Bert Loonstra

God

19 juni 2019 door Jeffrey Schipper

CGK-predikant: "Gemeenschap met Christus en zijn kerk ontstaat juist buiten alle regels om door het geloof"

"Geen kerk beslist vrijwillig of zij zich bij de gemeenschap van Christus wil voegen. De gemeenschap ontstaat ook niet door je als plaatselijke kerk naar alle gangbare regels te voegen. Gemeenschap met Christus en zijn kerk ontstaat juist buiten alle regels om door het geloof", schrijft dr. Bert Loonstra, christelijk-gereformeerd predikant uit Gouda op zijn weblog.

Loonstra gaat in op recente uitspraken van prof. dr. Herman Selderhuis. "Hij zei, in een inleiding op de ambtsdragersconferentie, dat kerken zich vrijwillig aansluiten bij een kerkverband, dat ze daartoe dus niet verplicht zijn, maar áls ze zich aansluiten, dat ze zich dan ook aan de onderlinge afspraken moeten houden. Doen zij dat niet, dan stellen zij zich de facto buiten dat kerkverband." Deze uitspraken zijn deze week weer actueel nadat een samenwerkingsgemeente (CGK-GKv) in IJmuiden besloot om een vrouwelijke ambtsdrager te bevestigen, tegen de afspraken van de generale synode in.

"‘De Bijbel kent geen gemeenschap van kerken’, die gaat er bij mij niet in", schrijft Loonstra. "De gemeenschap van kerken is in het Nieuwe Testament evident. Zij komt tot uitdrukking door het werk van de apostelen en evangelisten, door de uitwisseling van de brieven van de apostelen en inderdaad door onderlinge steunverlening, door de apostelen op touw gezet. Die gemeenschap van kerken ontstaat dan ook niet op eigen initiatief door onderling te vergelijken of wij dezelfde invulling en uitwerking geven aan de leer, maar door de gemeenschap in Christus.

‘De Schrift verplicht geen enkele kerk lid van een kerkverband te zijn.’ Het klinkt zo bedrieglijk simpel. Maar er klopt iets niet in die uitspraak. De angel zit in het lidwoord ‘een’. Alsof het N.T. ruimte zou kunnen laten voor het bestaan van meerdere kerkverbanden. Natuurlijk geeft de Schrift geen opdracht om lid te worden van ‘een’ kerkverband. Alsof het legitiem zou zijn dat er meerdere kerkverbanden naast elkaar bestaan en dat je je bij een van die kerkverbanden aansluit! Dat kán de Schrift niet eisen. Nee, als Christusbelijdende gemeente ben je qualitate qua (net zo’n uitdrukking als de facto) onderdeel van de geestelijke gemeenschap van al die plaatselijke gemeenten samen.

Kun je dan zomaar de onderlinge afspraken aan je laars lappen? Natuurlijk niet. Maar zodra onderlinge afspraken gaan knellen en niet meer evident is dat ze het leven uit het evangelie dienen, ontstaat er een probleem. Regels moeten in de praktijk ook altijd hun waarde bewijzen. Als ze op plaatselijk niveau averechts gaan werken, moeten er keuzes worden gemaakt. Mag je ze dan zomaar terzijde schuiven? Nee, het is een zaak van broederlijke (en zusterlijke) gemeenschap daar onderling over te praten en elkaar geen oneigenlijk juk op te leggen."

Wel of geen vrouw in het ambt? Onlangs maakte CIP.nl een videoserie met Bert Loonstra.

Lees hier de volledige blog van dr. Bert Loonstra

Reacties

G
"‘De Bijbel kent geen gemeenschap van kerken’, die gaat er bij mij niet in", schrijft Loonstra. Loonstra heeft gelijk, maar hijzelf is wel lid van zo’n kerk. Met eigen opvattingen, eigen regels en een eigen synode. En probeer dat maar eens terug te draaien. Loonstra zou misschien beter thuishoren bij een gemeente met een congregationalistische kerkstructuur, zoals bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Waar ooit Ds. A.M. Berkhoff ook terecht kwam omdat zijn chiliastische opvattingen in de Chr. Geref. Kerk niet gepruimd werden..
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify