Piet Vergunst

Dagelijks leven

17 juni 2019 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Heeft de reformatorische studentenvereniging CSFR nog bestaansrecht?

De vanzelfsprekende aanwezigheid van veel werk in de kerk is er niet meer. Dit geldt ook voor de betekenis van de CSFR, studentenvereniging op reformatorische grondslag, die al decennia veel (hervormde) jongeren vormt. Het is reden te meer om als kerkelijke gemeente de student in het oog te houden.

Tegen de achtergrond van het studentenleven anno 2019 is een vereniging als de CSFR temeer van betekenis. En tegelijk zou je er uit haastig pragmatisme toch niet voor kunnen kiezen. Begrijpelijk is het als kortetermijndenken het wint van de diepte-investering. Dan mist die student wél de wekelijkse bijbelkringen als hart van de vereniging, waar (uit Matt.11 of andere hoofdstukken) te leren is hoe we rust vinden voor onze ziel, hoe Jezus reageert als mensen elkaar lasten opleggen en Zijn stem klinkt: ‘Mijn juk is zacht, Mijn last is licht.’

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

In de jaarlijkse ontmoeting die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met het landelijke CSFR-bestuur heeft, werd vanouds gesproken over het functioneren van de bijbels-gereformeerde grondslag, over kerkverlating die plaatsheeft in het leven van veel oud-studenten, over de band met de kerk in de stad. Twee keer ging het nu expliciet over de continuïteit van de vereniging, haar draagvlak in de hervormde gemeenten, de reden om in deze maand enkele portretten van CSFR-studenten in ons blad op te nemen.

Kennis en wijsheid
Een tijd als student is van waarde om kennis te vergaren, om te groeien in wijsheid. Opdat er naar de toekomst toe mensen blijven die in het leidinggeven dienen, die het onderscheid tussen kwaad en goed zijn gaan zien. Niet automatisch gaat het overigens met kennis en wijsheid goed. Paulus leert ons (1 Kor.8) dat kennis opgeblazen kan maken, verwaand. En Jeremia (4:22) verhaalt dat er ook ‘wijsheid in het doen van kwaad is’, wijsheid die niet verbonden is met de God van Israël.

Wie studeert, verdiept zijn inzicht in de werkelijkheid waarin we leven. Daarbij doet feitenkennis, wetenschappelijke kennis er heel beslist toe. Tegelijk, de meerwaarde van een chrístelijke studentenvereniging is de daar geldende belijdenis van onze menselijke beperktheid, waardoor we met de autonomie van de wetenschap vastlopen. Immers, er is meer dan wat waarneembaar is. De overtuiging dat God als Schepper de oorsprong is van heel de werkelijkheid, doet altijd mee. Prof. Gerrit Glas, tot 2010 bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, schreef ooit dat we de wetenschap niet mogen isoleren van de overtuiging van de wetenschapper. ‘De resultaten van je onderzoek projecteer je altijd tegen de achtergrond van je visie op de werkelijkheid. Dat geldt zowel voor de christen als voor de atheïst.’ Geloof en wetenschap, hoe die zich tot elkaar verhouden blijft de aandacht van elke christenstudent vragen.

Rechter- en linkerhand
Kennis is voor een christen ook onderscheidingskennis, kennen tussen kwaad en goed. We leren het uit de geschiedenis van Ninevé, de grote stad die Jona langs zag komen. Het kwaad van de duizenden inwoners was groot, omdat haar inwoners het verschil niet kenden tussen hun rechter- en hun linkerhand. Draagvlak van de juiste kennis is de liefde, voor alles liefde tot God.

In de studie, in het leven, in de omgang met het Woord en met anderen opgedane wijsheid stelt jonge mensen in staat overeind te blijven in kwetsbare situaties in het leven, in de familie of de kerkelijke gemeente, in relaties en op je werk. Een persoonlijke herinnering: toen ik als 23-jarige gekozen werd in het bestuur van de Apeldoornse Jacobus Fruytierscholengemeenschap, had ik dat zonder CSFR-ervaring niet gered. Zo zal de biografie van elke oud-student lijnen kennen vanuit de tijd in Utrecht, Leiden, Groningen…

Lees hier het volledige artikel van Piet Vergunst.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify