Ds. K. Exalto
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

14 juni 2019 door Ds. H. Westerhout, De Waarheidsvriend

Ds. K. Exalto zag honderd jaar geleden het levenslicht: Studeren en doceren

Deze week (11 juni) is het honderd jaar geleden dat ds. K. Exalto werd geboren. Van 1969 tot 1989 was hij bestuurslid van de Gereformeerde Bond. Vele, vele artikelen schreef hij in De Waarheidsvriend. Wie was deze markante man die pas later in zijn leven predikant werd?

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Doorwrocht
Op de preekstoel kwam hij met doorwrochte preken die zorgvuldig en nauwgezet werden voorbereid.
Wie leerde om naar hem te luisteren, deed een schat aan schriftkennis op. Daarbovenuit was het hem een lieve lust om Christus in Zijn volheid te verkondigen. Hij haalde dikwijls Ezechiël 33 aan: Wanneer een dienaar niet getrouw is, zal het bloed van de hoorders van zijn hand geëist worden. Tijdens de catechisatie‑uren, kerkgeschiedenislessen en op de kringavonden was hij in zijn element. Kennis overdragen, uitdelen van dat wat hij zelf studerend en mediterend had ontdekt. Vele zestigplussers uit Hasselt spreken met grote liefde over hun leraar, ds. Exalto.

Eerlijkheidshalve mag niet worden verzwegen dat zijn concentratie en liefde meer gericht was op de studie dan op het pastoraat. Hij stimuleerde en motiveerde menigeen. Zijn onderwijs heeft vrucht gedragen. Naast het dienen in de gemeente heeft hij ook in de breedte van de kerk en van de diverse bonden (van HGJB tot GB) zijn invloed uitgeoefend. Vele artikelen en lezingen werden grondig voorbereid en vervolgens in periodieken en in boekvorm gepubliceerd.

Collega-predikanten
Zijn omgang met collega‑predikanten was opbouwend en opbeurend. Hoewel niet ieder het in alles met hem eens was en men hem dus niet blindelings volgde, wist menig mededienaar zich gesterkt en gesteund door zijn vele pennenvruchten. Het gedegen onderricht dat hij daarin bood, was dienstbaar aan de voorbereiding van de prediking of aan de verdieping van het pastoraat. Niet weinigen echter fronsten de wenkbrauwen en kruisten met hem de degens. Soms gaf hij daar ook wel aanleiding toe. Hij kon in zijn benadering van mensen bij wie hij de funeste invloed van moderne theologieën bespeurde, fors en ferm uit de hoek komen.

In de ontmoeting met predikanten gaf hij vaderlijke adviezen op broederlijke toon uitgesproken: ‘Zorg ervoor dat er altijd een boek open ligt op de studeerkamer, zodat er geen minuten verloren gaan; bestudeer de grote werken (De Servo Arbitrio, De Civitate Dei en Ongeloof en Revolutie); houdt vast aan de Reformatorische belijdenissen.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 juni 2019, of klik hier om de eerste twee pagina's van het artikel gratis te downloaden.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.