Adriaan Kroon
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

14 juni 2019 door Lukas ten Napel

Bond tegen vloeken gaat het land in om te wijzen op Gods grote gebod: "We gaan niet met het vingertje wijzen"

De regio intrekken om door te getuigen mensen bewuster te maken van hun taalgebruik; met dat doel wil de Bond tegen vloeken zichtbaar worden in verschillende steden in ons land. Het project Respect in de Regio draagt hier aan bij. CIP.nl sprak met Adriaan Kroon die nauw betrokken is bij het project.

De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord. Vloeken is het misbruiken van de naam van God of van Jezus. Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam, spreken we van godslastering of blasfemie.

“Respect in de Regio houdt in dat we elk jaar vier steden bezoeken en op elke locatie een maand lang zichtbaar zijn met onze boodschap: “Heb eerbied voor God en respect voor de medemens.” In die vier weken kun je eruit halen wat erin zit. Dat is effectiever dan wanneer je elke maand een middag op de plaatselijke markt gaat staan. We zijn zichtbaar aanwezig door het plaatsen van bijvoorbeeld bushaltereclames. Zo weten de mensen wie wij als Bond tegen vloeken zijn, maar het belangrijkste is dat de bewoners weten dat er mensen in onze maatschappij zijn, die behoefte aan eerbied voor God respect voor de medemens hebben. Hier lopen we nog wel eens aan voorbij in onze drukke samenleving en het is belangrijk om daarbij stil te staan.”

Vier steden, verspreid door het land, zijn dit jaar het toneel van de Bond tegen vloeken: “Groningen is bovenin, Enschede tegen de Duitse grens, Tilburg beneden en Amersfoort in het midden. Je pakt zo een groot deel van het land mee. Als dit project goed werkt, gaan we volgend jaar naar vier andere steden. De reclames voor onze organisatie op de stations, zoals je die in het verleden zag, zijn helaas financieel niet meer haalbaar, maar we kunnen ons wel zichtbaar maken in een specifieke plaats in de periode die we daar zijn. We laten zo, verspreid over het hele land, toch iets van ons horen.”

Respect in de Regio houdt in dat we elk jaar vier steden bezoeken en op elke locatie een maand lang zichtbaar zijn met onze boodschap: 'Heb eerbied voor God en respect voor de medemens.'"

Het project heet Respect in de Regio, maar bij elke stad betrekt Kroon de naam van de plek waar het gebeurt. Van 18 maart tot 15 april was de naam Respect in Amersfoort. “Als we daar zijn, richt ik me echt op Amersfoort. We huren een groot deel in van de bushaltes om posters op te hangen. Die reclame gaat dan specifiek over Amersfoort. Net als in Tilburg, de stad die als volgende op de agenda stond. We hebben de kerken daar gevraagd of zij ons terzijde willen staan in ons project. In Amersfoort hebben we helaas weinig respons gehad vanuit de kerken.”

Met dit project stelt de organisatie een aantal doelen: “Bewustwording, activering en toerusting vinden wij belangrijke doelstellingen. Met bewustwording spreken we bewoners, staan we lokale media te woord en adverteren we op sociale media. We proberen aan te geven wat eerbied voor God en respect voor de naaste hebben precies inhoudt en waarop we het baseren. Namelijk op het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.”

“Daarnaast willen we activeren. We benaderen scholen, bedrijven, sportverenigingen en kerken; allemaal om iets te doen tegen de verloedering van het taalgebruik. We spreken mensen op de markt aan om een enquête in te vullen over hun taalgebruik en in hoeverre ze weten wat hun woorden kunnen doen en hoe ze het zelf ervaren als ze vloeken.”

"We staan niet in de stad om met het vingertje te gaan wijzen. We zijn daar om te getuigen."

“Tenslotte hebben we ‘toerusting’ als doel. Dat doen we voornamelijk binnen kerkgemeenschappen om hun gemeenteleden toe te rusten. Er worden thema’s besproken als ‘in gesprek gaan met niet-christelijke mensen’ en ‘de geestelijke kracht van woorden’. We vragen kerken daarnaast om gemeenteleden op te roepen om te getuigen met ons op de plaatselijke markt. Als we in elke stad een groepje mensen kunnen vinden die dat doet en wil blijven doen, kunnen zij ons werk hier voortzetten als wij doorgaan naar de volgende stad. Ondanks de weinige reacties van de kerken op onze oproep, mochten we wel mensen toerusten voor dit werk. Ik hoop dat we in in de resterende steden meer respons krijgen.”

“We staan niet in de stad om met het vingertje te gaan wijzen. We zijn daar om te getuigen. Wat het doet het met mij als christen wanneer iemand vloekt en wat het volgens mij doet het met de vloeker. In Amersfoort hebben we 130 diepgaande gesprekken gehad over God. Dat maakt het project heel waardevol.”

“Weet je wat opvallend is? De uitspraak ‘God zegt mij niets’ komt heel weinig voor. We vragen mensen naar hun godsbeeld. Sommige mensen zeggen dat zij zelf God zijn. Anderen geloven dat er in ieder geval ‘iets’ is. 95 procent van de mensen die we hebben gesproken, is niet kerkelijk, maar het overgrote deel hiervan gelooft ergens wel. Wij christenen denken vaak: “De kerken lopen leeg, dus geloven veel mensen niet meer.” Daar ben ik het niet mee eens. Veel mensen geloven wel, maar weten niet precies waarin. Dat zie ik in de gesprekken op de markt en door de antwoorden die we krijgen op onze enquêtes.”

“Na elk marktbezoek in Amersfoort dacht ik wel steeds: “Wauw wat is God groot.” Dat hij deze mensen bij ons brengt en dat we gesprekken mogen voeren met personen die eerst zeggen niet te geloven en later toch bekennen dat ze geloven in een schepper of een god van liefde. Daar kunnen wij van getuigen. Misschien zegt het hem of haar niet direct iets, maar hij heeft er wel van gehoord. Dat geeft voldoening, ondanks dat het lastig is om te meten wat het resultaat is van een middag op de markt. Maar we hopen dat God daardoor een zaadje plant, dat verder kan groeien.”

De enquête neemt mensen mee de diepte in en zoekt o.a. naar het godsbeeld van de ondervraagden, hier komen verrassende resultaten uit. Wanneer we in Tilburg vroegen ‘wie is God volgens jou?’ gaf meer dan de helft aan dat er een God moet zijn met eigenschappen zoals ‘liefde’, ‘schepper’ of ‘vaderlijk’. Er blijkt dan toch een geestelijke dorst naar God. Wij hopen dat de plaatselijke kerken verder op deze behoefte in willen gaan.
95% van de ondervraagden laat weten graag rekening met je te houden wanneer je aangeeft gekwetst te worden door zijn/haar taalgebruik. Het loont dus om er wat van te zeggen als er gevloekt wordt.

Lees hier meer over 'Respect in de Regio'

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.