SchuldHulpMaatje credit
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 juni 2019 door SchuldHulpMaatje

Jaarverslag SchuldHulpMaatje: preventieve hulp werkt en is verdrievoudigd

Schulden zijn een groot probleem in Nederland. SchuldHulpMaatje zet sterk in op preventie. Die aanpak blijkt te werken. Het aantal mensen met dreigende financiële problemen dat online preventieve hulp kreeg, is bijna verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Tegelijk is er nog veel te doen. SchuldHulpMaatje roept daarom kerken op tot intensievere samenwerking, om samen meer en eerder hulpvragers te vinden, te bereiken en te ondersteunen naar een leven zonder geldzorgen. 

Voorkomen dat schulden oplopen
Het is SchuldHulpMaatje in het afgelopen jaar gelukt om via specifieke websites meer dan 70.000 mensen preventief te helpen met gerichte adviezen, online tests, handige downloads en doorverwijzingen naar partnerorganisaties. Veel van deze mensen ervaarden hun situatie nog niet als een probleem. Dat er in bepaalde wijken wel degelijk een verhoogd risico op financiële problemen is, kan met data-analyse zichtbaar worden gemaakt. Via gerichte bewustwordingscampagnes probeert SchuldHulpMaatje de bewoners van die wijken te overtuigen dat het nodig is om actie te ondernemen.

Bijna anderhalf miljoen huishoudens in Nederland hebben ernstige financiële problemen. Slechts 14% daarvan, zo’n 200.000 huishoudens, weet de weg naar hulpverlenende instanties te vinden. Dat is zorgelijk, want mensen met schulden hebben vaker dan anderen last van zware stress, gezondheidsklachten, relatieproblemen en komen makkelijker in een sociaal isolement terecht. Voorkomen van schulden bespaart niet alleen veel persoonlijke ellende maar ook hoge maatschappelijke kosten.

Een maatje helpt
Wie meer ondersteuning nodig heeft om zijn geldzaken weer op orde te krijgen, kan een beroep doen op een van de bijna tweeduizend SchuldHulpMaatjes. “We zijn samen blij als er weer iets is gelukt en er weer wat licht schijnt aan de horizon,” vertelt maatje Aad over de hulpvrager die hij begeleidt. Bijna achtduizend mensen maakten in 2018 gebruik van de hulp van zo’n gecertificeerde vrijwilliger.

Samenwerken levert veel op
Nog veel meer mensen met (dreigende) schulden moeten weten waar ze terecht kunnen en over de drempel durven stappen. Samenwerking tussen SchuldHulpMaatje en kerken, overheden, banken en andere organisaties is daarbij van niet te onderschatten belang. “Er zijn allerlei omstandigheden waardoor mensen niet tot bloei komen, zoals armoede en schulden. Kerken zijn al eeuwenlang betrokken bij deze mensen. En tegenwoordig hebben ze met SchuldHulpMaatje een geweldige bondgenoot om samen meer mensen met schulden weer op weg te kunnen helpen,” zegt Derk Jan Poel, diaconaal consulent van Diaconaal Steunpunt. Het intensiveren en verbeteren van diverse samenwerkingsverbanden was in 2018 dan ook een belangrijk thema voor SchuldHulpMaatje. Verschillende banken en zorgverzekeraars zijn bijvoorbeeld aangehaakt bij het preventieproject Geldfit. Inmiddels is ook een pilot vroegsignalering samen met de Nederlands Vereniging van Banken gestart.

Peter Rijsdijk, algemeen directeur: “We hebben met zijn allen hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen met financiële problemen weer toekomstperspectief geven. We hebben mooie stappen gezet. Daar ben ik trots op. Samen lukt ‘t …!”

Over SchuldHulpMaatje
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Jaarlijks krijgen ongeveer 8.000 mensen persoonlijke hulp van zo’n 1.900 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio's in Nederland. Via de websites worden nog eens ruim 70.000 mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.