pensioen

Nieuws

06 juni 2019 door CGMV | RMU

Christelijke vakorganisatie CGMV en RMU blij met pensioenakkoord

Tevredenheid overheerst bij de christelijke vakorganisatie CGMV over het gisteren gepresenteerde pensioenakkoord. De ingrediënten waarop het nieuwe akkoord is gebaseerd, sluiten beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Als de uitgangspunten uit het principeakkoord uitgewerkt worden, zorgt het voor een toereikend pensioen, risicodeling en solidariteit, een levenslange uitkering en lage uitvoeringskosten. En daarmee worden de sterke punten van ons pensioenstelsel, wat nog steeds één van de beste stelsels ter wereld is, gehandhaafd.

Met name het tijdelijk bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden gedurende twee jaar en de afspraak dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor twee derde gekoppeld wordt aan de resterende levensverwachting vinden wij een positieve ontwikkeling. Voor elk jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven hoeft er straks niet een vol jaar, maar acht maanden langer te worden doorgewerkt. Dit draagt ertoe bij dat de AOW-gerechtigde leeftijd op een gezondere manier kan worden bereikt.

Daarnaast kunnen we ons ook vinden in het loslaten van de systematiek van ons huidige stelsel, waarin de doorsneepremie wordt gehanteerd. Dit is een systematiek waarbij jongeren relatief meer bijdragen aan de pensioenpot dan ouderen. Doordat werknemers vaker van baan of van rechtspositie wisselen, pakt deze systematiek niet meer eerlijk uit. Omdat pensioen individueler en flexibeler wordt en beter kan mee-ademen met de economische ontwikkelingen, doet dit meer recht aan de solidariteit tussen jong en oud.

Wij denken echter dat de maatregelen, beoogd om mensen met een zwaar beroep tegemoet te komen door de RVU- boete te maximeren op € 19.000,-, onvoldoende werken. Werkenden met een zwaar beroep kunnen nog steeds onvoldoende invloed uitoefenen op het naar voren halen van hun pensioen. Vervroegd met pensioen gaan zal namelijk sterk afhangen van de medewerking van werkgevers om uittredingsregelingen te financieren, waarmee werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Daarnaast heeft het gros van de werkenden met een zwaar beroep een veel hoger inkomen dan eerder genoemde grens van € 19.000,-, waardoor ook de financiële haalbaarheid een issue is. Volgens ons kan er beter gekeken worden naar het aantal dienstjaren (bijvoorbeeld 45 jaar), waardoor er een flexibele AOW-leeftijd ontstaat. Daarnaast is het tijdig omscholen en werken aan duurzame inzetbaarheid van groot belang om gezond de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken.

CGMV juicht het toe dat er een algemene collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor al die zzp’ers, intussen zo'n 1,5 miljoen van werkend Nederland. Wij zijn voor een verplichte basisverzekering van zzp’ers, voor iedereen geldend en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar; en geen selectie aan de poort. Dat laatste houdt in dat zzp’ers die vanwege ziekte of welke reden ook langdurig hun werk niet kunnen doen, niet in de bijstand en dus ten laste van de gehele samenleving komen. Wij vinden het belangrijk dat zzp’ers een eigen voorziening krijgen.

Reactie RMU
Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU: “Dit pensioenakkoord is een veelbelovend ontwerp, maar de vraag is wel hoe en door wie de rekening wordt betaald. En als we deze schets van het nieuwe pensioenstelsel in details uitwerken, ben ik benieuwd of alle betrokken partijen ook achter hun handtekening blijven staan."

Belangrijke doorbraak
Dit pensioenakkoord maakt het mogelijk om bij pensionering maximaal tien procent van het pensioen in één keer op te nemen, bijvoorbeeld om hypotheek af te lossen. Een soortgelijk voorstel heeft de RMU al jaren geleden gelanceerd en dit kreeg steeds meer draagvlak. Schreuders: "Nu het RMU-plan definitief doorgaat, voelt dit als een belangrijke doorbraak.”

Nu de rekening nog
De RMU ziet verder heel veel goed nieuws in het pensioenakkoord. "Dat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, dat de stijgende AOW-leeftijd daarna wordt afgeremd, dat de zware beroepen meer mogelijkheden krijgen om eerder te stoppen met werken en dat de lusten en lasten door een ander pensioensysteem eerlijker worden verdeeld over de generaties: het zijn voorstellen die de RMU eerder deze week in een brief aan de pensioenonderhandelaars heeft verstuurd.”

Maar de RMU vraagt zich af of de financiële consequenties wel eerlijk verdeeld worden. “De overgang naar een nieuw pensioensysteem (met degressieve opbouw) slaat bijvoorbeeld een enorm gat in de pensioenopbouw van 40-plussers. Dit moeten we echt zorgvuldig compenseren en laten we daarbij de kwetsbaren het meest ontzien”, aldus Schreuders in een korte eerste reactie op het principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify