Marijn Burkunk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

07 juni 2019 door Marijn Burkunk

Er is maar één Plaatsvervanger van Jezus, daar valt niet mee te sjoemelen

Stel je voor; je trekt al drie jaar heel intensief als leerling met Jezus op. Je maakt dagelijks buitengewone dingen met Hem mee. Je raakt steeds meer onder de indruk van de enorme potentie van Zijn woorden die onderwijzen, genezen, bevrijden en levend maken en met vanzelfsprekende autoriteit Zijn uitgelezen tegenstanders schaakmat zetten. Hij móet wel het mens geworden Woord van God zijn.

Meer nog raak je in vervoering door Zijn schitterende persoonlijkheid. Het is je duidelijk geworden, dat Hij inderdaad Goddelijk is; de Zoon van de Schepper van het Al.
Je hart stroomt over van toewijding en trouw en je gaat zo nodig voor Hem door het vuur. Je ziet een glorieuze toekomst voor je; als Zijn naaste vertrouweling onder Zijn koninklijke beschutting. Kortom, je hebt hem lief boven alles en je zou niet weten hoe je zonder hem verder zou moeten.

Je mooie droom wordt echter pijnlijk verstoord als Jezus je toevertrouwt, dat Hij gedood zal worden. Hij wordt weliswaar weer levend, maar gaat daarna terug naar het Vaderhuis.

Het onvoorstelbare gaat gebeuren; Jezus is binnenkort weg…

Laten we eens bij onszelf nagaan of we God, Jezus, Heilige Geest, kerk en Schrift nog wel in de juiste verhouding zien.

Je houdt je goed; maar stormachtige gevoelens buitelen over elkaar heen; teleurstelling, boosheid, verdriet en vooral de angst Hem te moeten missen en zonder Hem verder te moeten. Maar dan, bij een van de laatste gelegenheden, doet Jezus een belofte. Alsof Hij proeft hoe verward je je voelt, zegt Hij dat Hij je niet als een wees zal achterlaten. Hij belooft Zijn plaatsvervanger: Gods Geest, Die Zich nog intenser dan Jezus met je verbindt en in je binnenste gaat wonen.

Deze plaatsvervanger zal je troosten, onderwijzen, beschermen en net als bij Jezus wonderen door je heen doen. Door deze Geest zal er contact zijn met Hem en de Vader en zal je in staat zijn het Grote Gebod na te leven. En meer nog; Gods Geest zal als een overvloedige bron zijn in de dorstige harten van allen, die in Jezus geloven zoals Hij in de oude boeken beschreven is.

De dagen daarna gaat alles in een stroomversnelling. Jezus wordt in de hof als een boef gevangen en tenslotte wordt Hij doodgemarteld en begraven. Maar na enkele dagen gebeurt het ongelooflijke; Jezus wordt weer levend en is nog regelmatig bij je, totdat Hij van de berg opstijgt en uit het zicht verdwijnt.

Stel je voor: Vol verwachting ga je met je vrienden in retraite en tien dagen later komt op spectaculaire wijze Gods Geest op jullie. Zo stormachtig krachtig en zichtbaar vol vuur, dat jullie halsoverkop de straat op gaan waar de Geest jullie in alle talen Gods heerlijkheid doet verkondigen. Alle angst en onzekerheid zijn verdwenen en de verkondiging van het Koninkrijk is je grootste passie geworden.

We mogen ervan verzekerd zijn dat onze Vader anticipeert op ons dorstig verlangen en geen azijn voor wijn geeft.

Duizenden komen tegelijk tot geloof en jullie ervaren intens door Gods Geest de eenheid in Christus. In je beleving staat niet meer jij centraal, maar de ene God en de gemeenschap van gelovigen. Bij elke gelegenheid gaan jullie er op uit en vertellen vol enthousiasme het verlossende nieuws en de mensen worden in hun hart geraakt door de woorden, die Gods Geest jullie laat spreken en door de vele wonderen die God door jullie heen doet. Zie je het allemaal voor je?

De Heilige Geest kwam als de beloofde en enige plaatsvervanger van Jezus (Joh. 16:7). Dat is een vast gegeven en daar valt niet mee te sjoemelen. Het draait allemaal om God; de allerhoogste autoriteit. Zijn Geest verkondigt Gods soevereiniteit door de profeten, door Jezus en door Geest vervulde gelovigen. Dat staat geschreven. Maar betekent het dat de autoriteit van Vader, Woord en Geest overgegaan is naar een Geschrift, hoe belangrijk ook?

We staan weer voor de viering van de uitstorting van Gods Geest in de harten van de gelovigen. Laten we eens bij onszelf nagaan of we God, Jezus, Heilige Geest, kerk en Schrift nog wel in de juiste verhouding zien. Wat/wie is in onze geloofsbeleving de absolute autoriteit en wat is dientengevolge relatief?

En laten we die dagen voor Pinksteren, net zoals de apostelen destijds, er ernst mee maken God aan te roepen voor een krachtige vernieuwing en inwerking van de Heilige Geest. We mogen ervan verzekerd zijn dat onze Vader anticipeert op ons dorstig verlangen en geen azijn voor wijn geeft.

Dit artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief van Oasis Trails. In een Spaans dorpje, aan het pelgrimspad naar Santiago de Compostela, runt de Oasis Trails gemeenschap een kleine herberg. Het is een gemeenschap van gelovigen, die de gasten zowel praktisch als geestelijk met Jezus, het Levende Woord, in contact wil brengen. Heel praktisch en betrokken, op een manier die bij de gasten past. Lees hier meer over de Oasis Trails.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.