Dr. C. A. van der Sluijs

God

04 juni 2019 door Reformatorisch Dagblad

Dr. C. A. van der Sluijs ziet dat remonstranten zich onder gereformeerden bevinden: "De vijand is binnen de poorten!"

"Er wordt gezegd dat de remonstranten van nu niet meer dezelfde zijn als de remonstranten van toen. Het probleem is dat de remonstranten van toen zich nu bevinden onder de gereformeerden van vandaag. De vijand is binnen de poorten!," schrijft dr. C. A. van der Sluijs in het Reformatorisch Dagblad.

"Kenmerkend voor het remonstrantisme is zijn mensmiddelpuntigheid. En daarin is het wezenlijk tegengesteld aan het calvinisme, met zijn gerichtheid op God. Want het geloven krijgt hier bij de remonstranten als voorwaarde een éigenwaarde. Geloven wordt hier van een gave een ópgave. Buitengewoon listig geformuleerd, verslaat dit remonstrantisme in onze tijd nóg zijn duizenden. De mens wordt in een verkeerd verstane verantwoordelijkheid gemanipuleerd en daarmee in feite geëerd, in plaats dat God alle eer ontvangt in het behoud van zondaren."

Van der Sluijs pleit voor het herwaarderen van de Dordtse Leerregels, opgesteld in 1618-1619. De remonstrantse theoloog Jacobus Arminius verdedigde een opvatting waarbij alle nadruk gelegd werd op de vrije geloofskeus van de mens. Vertegenwoordigers van gereformeerde kerken uit binnen- en buitenland werden bijeengeroepen om uitspraak te doen over de opvattingen van de remonstranten. Tijdens de Dordtse Synode is besloten dat die opvattingen in strijd zijn met de Bijbel.

"Dordt’ belijdt daarentegen dat het geloof niet de oorzaak, maar de vrucht is van Gods eeuwige besluit," maakt de emeritus-predikant duidelijk in het RD. "De grond van de zaligheid ligt niet in de mens, maar in God! ‘Dordt’ fundeert het Evangelie daarom in de soevereiniteit van God. Waar dit niet gebeurt, wordt het op losse schroeven gezet en baart het een tijdgeloof."

In gesprek met CIP.nl zei Van der Sluijs eerder hierover: "De dodende kracht van de wet wordt niet meer doorleefd, en evenmin wordt de bevrijdende kracht van het evangelie gekend. Het lijkt de postmoderne mens vandaag de dag tegemoet te komen met een lieve God die zoveel van iedereen houdt. Maar Hij is geen Sinterklaas! Het hedendaagse godsbeeld klopt voor geen meter meer."

Lees hier het volledige CIP-interview met dr. C. A. van der Sluijs.

Lees ook: De Dordtse Leerregels: wat moeten christenen in 2018 ermee?

Lees het volledige commentaar in het Reformatorisch Dagblad

Reacties

J
"De grond van de zaligheid ligt niet in de mens, maar in God". Ja, maar wie beweert dan de de grond van de zaligheid wel in de mens ligt? Arminius?

Er staan wel enkele goede beweringen in dit stuk, maar tegelijkertijd haal Vd Sluis wel het een en ander door elkaar. V de Sluis moet maar eens uitleggen hoe het komt dat Adam en Eva gezondigd hebben (vrije keuze, of wilsbeschikking van God)REAGEER
P
De grond van de zaligheid legt niet bij de mens maar in God.

Bij de grondlegging van de wereld hebben wij de keus gehad om Jezus aan te nemen of te verwerpen, profetieën getuigen van van vervulde profetieën elke seconde is geteld tot aan de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanaf de schepping heeft God ons een tijd en een regelmaat gegeven. God zelf kent geen tijd.

God wikt of weegt niet als Hij ons niet verkozen heeft hebben we dat aan ons zelf te danken, wees niet bang als je naar Hem vraagt om wat voor reden dan ook, Hij zal je om amen
J
"Bij de grondlegging van de wereld hebben wij de keus gehad om Jezus aan te nemen of te verwerpen"

?? Bij de grondlegging van de wereld bestonden wij nog niet eens."God wikt of weegt niet als Hij ons niet verkozen heeft..."

Waarom zou God bepaalde mensen niet verkiezen?"...hebben we dat aan ons zelf te danken"

En als God bepaalde mensen WEL verkozen heeft, aan wie hebben ze dat dan te danken?
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify