Nieuws

04 juni 2019 door Christelijke Hogeschool Ede

Hogescholen veranderen opleidingsnaam Godsdienst Pastoraal Werk in Theologie: "Het beroep verandert"

De naam van de hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk verandert per ingang van 1 september in hbo-bachelor Theologie. De naamswijziging is een gezamenlijk besluit van alle hogescholen in Nederland die deze opleiding aanbieden: de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), VIAA, Windesheim en Fontys. De huidige benaming sluit niet langer aan op het werkveld: afgestudeerden komen terecht in een veel bredere range van beroepen waarvan slechts een klein deel zich laat kwalificeren als 'pastoraal werk'. Wat onveranderd is, is dat de opleidingen zich laten karakteriseren als theologische opleidingen die reflecteren op mens en samenleving onder het opzicht van God als diepste grond.

Eric Luijten, Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing: “In het hoger beroepsonderwijs zien wij de beroepspraktijken steeds meer divers worden; de ‘klassieke’ beroepsprofielen van pastoraal of kerkelijk werker dekken al lang de lading niet meer. Zo kennen we inmiddels buurtpastores, pioniers en kerkplanters die de grenzen van de kerk verleggen en verruimen. Er zijn geestelijk verzorgers binnen en buiten de muren van zorginstellingen. En we zien een groeiende groep theologische professionals, werkzaam in nieuwe beroepen op het grensvlak van kerk en maatschappij, cultuur en evangelie.”

Spiritualiteitscoach
Ter illustratie: een student die na haar afstuderen startte als spiritualiteitstrainer en -coach met als doel mensen te helpen hun levenspatronen te bevragen, zich te bezinnen op hun levensdoelen en opnieuw balans te vinden tussen privé en werk. Of hbo-student Rik Zweers -in 2018 uitgeroepen tot Jonge Theoloog des Vaderlands- die geïnteresseerd is in de bijdrage die kunst kan hebben aan de dialoog tussen de samenleving en de christelijke traditie. In het dominicanenklooster in Zwolle organiseerde Rik verschillende bijeenkomsten rond dit thema.

Overheid
“Ook zien we een groei van mogelijkheden om als geestelijk verzorger in de wijk dicht bij de mensen aan het werk te zijn,” vertelt Luijten. “Deze mogelijkheden zijn er mede doordat de overheid hier beleid voor heeft ontwikkeld en middelen voor heeft vrijgemaakt. Hiermee onderstreept de overheid, naar onze mening, het belang van zingeving in onze samenleving en de noodzaak van goed opgeleide professionals op dit terrein.”

Oefenplaats
Omdat hbo-opleidingen nauw verbonden zijn aan beroepspraktijk, hebben veranderingen in de samenleving direct impact op vorm en inhoud van de opleidingen. Voor theologiestudenten in het hbo betekent dit dat zij, naast de grondige theologische vorming, ook bredere vaardigheden aangeleerd krijgen zoals ondernemerschap en interculturele communicatie. Studenten werken en leren van meet af aan in de praktijk, waar ze mee denken in actuele vragen van wijkgemeenten, parochies, organisaties en nieuwe gemeenschappen. Hbo-theologie is een geëngageerde vorm van theologiseren waarin de praktijk een vind- en oefenplaats van theologie is.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify