Ton Stier

God

28 mei 2019 door Patrick Goede

Ton Stier kreeg zijn roeping voor het Joodse volk in het Amazonegebied: "Meer dan 300 profetieën in Oude Testament gaan over Jezus"

"Mensen denken vaak dat Joden per definitie niet openstaan voor het Nieuwe Testament. Dat is niet zo. Vaak kunnen we de Joden aan de hand van Mattheüs 1 al laten zien dat het geslachtsregister van Jezus is opgebouwd uit Joodse namen", zegt Ton Stier. Vorig jaar nam hij afscheid als directeur van de stichting Israël en de Bijbel. Zijn zoon Christian neemt de leiding over. 30 mei viert de organisatie haar 50-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid om te ontdekken wat deze organisatie betekend heeft voor Joden in de afgelopen halve eeuw.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Wat is uw passie voor Israël? Waar komt die vandaan?
"Toen ik 19 was kwam ik tot een levend geloof en ging ik naar een Bijbelschool. Van daaruit riep God ons om als gezin voor zendingswerk naar Bolivia te gaan. Wij woonden in het Amazonegebied en maakten reizen over de rivieren om de inlandse volken te bereiken met het evangelie. Op een dag kreeg ik tijdens mijn stille tijd een tekst die insloeg als een bom. Het was Ezechiël 34:6, ‘Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel, over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.’ Dat was voor mij als een tweede bekering."

"Het bewustzijn dat die schapen Gods volk betreffen. Dat ze voor een groot gedeelte nog verspreid zijn over de aarde, fysiek maar ook geestelijk. Vele Joden kennen hun Messias niet. Ik was ook nooit naar deze verloren schapen op zoek geweest. Dat heeft ons doen realiseren dat de verspreiding van het evangelie niet compleet kan zijn als we het Joodse volk vergeten. Dat is voor ons heel belangrijk. Een verbreding van wat we geloofden."

"Er zijn meer dan 300 profetieën in het Oude Testament over Jezus"

Ontvangen jullie ook weleens nare reacties bij het uitdelen van Bijbels?
"Dat gebeurt wel maar over het algemeen valt dat heel erg mee. Mensen vormen zich soms het beeld dat Joden pertinent niet openstaan voor het Nieuwe Testament. Maar dat is een vertekend beeld. Veel gesprekken op straat richten zich op de vraag of ze al bekend zijn met het Nieuwe Testament. Het wordt door de meeste Joden gezien als het boek van de christenen, sommige Joden denken zelfs dat het een handboek is voor antisemitisme.

Vaak kunnen we de Joden aan de hand van Mattheüs 1 al laten zien dat het geslachtsregister van Jezus is opgebouwd uit Joodse namen. Dat is dan gelijk een eye-opener en dan blijkt vaak dat ze er geen weet van hebben hoe Joods het Nieuwe Testament is. Er zijn meer dan 300 profetieën in het Oude Testament te vinden die betrekking hebben op de komst van de Messias. Als je die link kan leggen dan is dat heel erg mooi."

50 jaar I&B en dat gaan jullie vieren. Wat zijn volgens u de belangrijkste sleutelmomenten geweest in jullie geschiedenis?
"Het werk van Israël en de Bijbel is ontstaan dankzij de vraag van een voormalig orthodoxe Jood, dr. Michelson. Hij dacht eerst ook dat het Nieuwe Testament een bron van antisemitsche gedachten was, totdat hij het zelf ging lezen en tot geloof kwam. Vanaf die tijd heeft hij zich ingespannen om zijn eigen volk met het evangelie bekend te maken. Hij vroeg aan een van onze oprichters Jacob Klein Haneveld de simpele maar indringende vraag: Wat doet u voor mijn volk?"

"Een groot sleutelmoment is geweest dat toen in 1989 de Berlijnse muur viel er heel veel Russische Joden naar landen als Israël, Duitsland en Amerika zijn gegaan. Onderweg naar Amerika zijn toen heel veel Russische Joden in afwachting van een visum voor Amerika in Ladispoli (bij Rome) gestrand. Daar zijn wij naartoe gegaan en zagen hoezeer deze mensen openstonden voor het evangelie. We hebben hier gedurende een aantal maanden in totaal 7000 Hebreeuws-Russiche Bijbels uitgedeeld."

"De Bijbel zelf is de beste evangelist"

"Vervolgens hebben we in 1990 een eerste reis naar Kiev gepland. Dat was helemaal bijzonder. In tien dagen tijd hebben we daar 3000 Bijbels mogen uitdelen. Daar hebben we nu ook een kantoor en medewerkers gestationeerd. Ook zijn onze ogen open gegaan voor de behoefte van deze mensen naar meer kennis van de Bijbel. Je moet weten dat ze vaak door het Sovjetcommunisme gehersenspoeld zijn geweest en Bijbels evenals andere Joods religieuze boeken niet beschikbaar waren. Ze hebben om die reden nauwelijks enige kennis van hun eigen geschiedenis. Namen als David en Mozes kennen ze niet in hun historische context. Naast de Bijbels die we hen gegeven hebben, ontvangen zo’n 2500 Russische Joden ook een gratise Bijbelmagazine in hun eigen taal en worden enkele keren per jaar een bijbelseminar gegeven."

"Op Hemelvaartsdag, 30 mei is er een ontmoetingsdag in de Schuilpaats in Ede vanaf 10 uur ‘s ochtends. Naast dat we stilstaan bij ons 50-jarig jubiluem ligt de focus op het thema ‘Hart voor de Charediem’. Er zijn lezingen over de verschillende stromingen binnen het orthodoxe jodendom. Romeinen 10:1 zegt: ‘Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.’ Dat is ook wat ons drijft. God is Degene die steeds de wegen baant om Zijn volk te bereiken. Dat doen we met Zijn liefde."

Wat is er bijzonder aan de Charediem, de orthodoxe Joden, en hoe bereik je hen?
"Onze algemene benadering is om Joodse mensen hun eigen Boek weer terug te geven. De Bijbel zelf is de beste evangelist. Het zijn vaak vrij kortstondige ontmoetingen dus als ze dan een Bijbel aannemen dan kunnen ze daar op terugvallen en God zegt dat Zijn Woord nooit ledig zal wederkeren. Er is zeker een verschil tussen de doelgroepen. We richten ons nu ook op de Israëlische backpackers. Dit zijn vaak jongeren die aansluitend op hun militaire dienstplicht de wereld intrekken om hun traumatische ervaringen van deze vaak heftige periode te verwerken. Ze gaan dan bijvoorbeeld naar India en daarom hebben we dus een speciale robuuste zakformaat Bijbel voor gemaakt."

"Voor de Charediem hebben we een speciale uitgave van de Hebreeënbrief in het Jiddisch en het Bijbels Hebreeuws, dus niet het hedendaagse Hebreeuws omdat ze daar om religieuze redenen moeite mee hebben. We laten de Hebreeënbrief gewoon voor zich spreken. Het geeft ze een antwoord op de vraag hoe je God kunt dienen zonder tempel en offerdienst. Er zit wel een korte inleiding bij waarin deze vraag ook even wordt aangestipt."

"Het beste wat je kunt doen is het meest oorspronkelijke geschrift - de Bijbel - teruggeven. We hebben het Oude Testament is in negen talen beschikbaar: Hebreeuws-Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Hongaars, Russisch, Jiddisch, Roemeens. Het Nieuwe Testament is er inmiddels in dertien talen: Hebreeuws-Nederlands, Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Spaans, Portugees, Hongaars, Russisch, Jiddisch, Roemeens en modern Hebreeuws."

"Er zijn heel veel Joden die niet eens beschikken over het Oude Testament. Dat was, oneerbiedig gezegd, ook het bronmateriaal voor de Heere Jezus en de apostelen om het evangelie te kunnen uitleggen. Veel Joden zijn seculier en gaan wel op de belangrijkste Joodse feesten naar de synagoge. In Israël zijn veel Joden alleen vanuit cultureelhistorisch oogpunt betrokken bij hun religie."

Reacties

G
Hoe is het zover gekomen?

Jood en heiden zijn hun eigen weg gegaan.

De Jood kent de messias niet, door dat de heidenen jezus hebben los

gemaakt van de joodse contect.

Of anders gezegd God heeft zijn Messias eerst aan de jood geschonken en daarna aan de heidenen.

God vergeve ons onze schuld.
J
"God vergeve ons onze schuld. "

Wie zegt dat wij schuldig zijn. Dat is alleen aan God om dat te bepalen. In Christus hebben we geen schuld omdat voor onze schuld is betaald op Golgotha.

Mijn vrouw is Duitse. Heeft zij dan enige schuld aan de misdaden van het nazi-regime?
Toon meer antwoorden (10)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify