Elise van Hoek

Dagelijks leven

04 juni 2019 door Jeffrey Schipper

Wat iedere christen zou moeten weten over de abortuswet

“Er is een voortgaande lobby om ook de abortuspil bij de huisarts te verstrekken. Er is echter geen doorslaggevende reden waarom de huisarts deze pil zou moeten geven,” aldus Elise van Hoek (foto boven), manager Belangenbehartiging bij de NPV. De NPV is blij dat er na 35 jaar opnieuw goed gekeken wordt naar de abortuswet en heeft de onderzoekers een aantal suggesties meegegeven om mee te nemen in de nieuwe evaluatie.

Elk mensenleven is waardevol: van het prille begin tot in de hoge ouderdom. De NPV komt op voor dit leven.

Er wordt onderzoek gedan naar de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). Wat houden deze wet en het onderzoek precies in?
“In deze wet, kortweg de abortuswet genoemd, is geregeld dat vrouwen in een noodsituatie een abortus mogen ondergaan. Een arts die daarvoor een vergunning heeft mag hen daarbij helpen en wordt dan niet vervolgd. Dat is een uitzondering, want abortus staat officieel nog steeds in het Wetboek van Strafrecht.

De abortuswet is praktijk vanaf 1984. Dat is dus 35 jaar geleden. De wet is één keer geëvalueerd, in 2005. Bij zo’n evaluatie wordt onderzocht of de wet werkt zoals hij bedoeld is. Het is hoog tijd dat zo’n evaluatie opnieuw plaatsvindt. Gelukkig is dat nu het geval: in 2020 worden de uitkomsten van deze tweede evaluatie verwacht. Dit onderzoek is belangrijk omdat abortus vaak voorkomt: 1 op de 7 zwangerschappen wordt afgebroken, jaarlijks ruim 30.000 keer. Abortus treft dus heel veel vrouwen en is alleen daarom al een groot maatschappelijk probleem.

"Dit onderzoek is belangrijk omdat abortus vaak voorkomt: 1 op de 7 zwangerschappen wordt afgebroken, jaarlijks ruim 30.000 keer."

De onderzoekers vragen ons wat wij vinden van het functioneren van de huidige wet. En of de doelen die de wetgever voor ogen had (evenwicht tussen rechtsbescherming van ongeboren menselijk leven en zorgverlening aan vrouwen die bij een ongewenste zwangerschap hulp zoeken) voldoende worden bereikt. Daarnaast mogen we knelpunten delen en ontwikkelingen benoemen waarvan wij verwachten dat die invloed kunnen hebben op de ‘toekomstbestendigheid’ van de wet. En er wordt concreet gevraagd om voorstellen voor aanpassingen van de wet naar ons oordeel.

Als reactie schreven wij deze brief en spraken we 6 mei met de onderzoekers.”

Als NPV juichen jullie dit onderzoek toe. Waarom?
“Als NPV staan we voor de beschermwaardigheid van het leven. De abortuswet was zelfs aanleiding voor de oprichting van de NPV. Wij verenigden ons in een geluid vóór het leven, vanuit de diepe overtuiging dat een mensenleven niet door een ander mens beëindigd mag worden en ook het kwetsbare mensenleven om bescherming vraagt. De overheid zou de onvoorwaardelijke bescherming van ongeboren leven moeten kunnen waarborgen. Daarin trokken we samen op met de VBOK.

Tegelijk is anno 2019 abortus een toegestane praktijk in ons land. Vanuit die realiteit reageren we. Wat kunnen we nú betekenen om de politiek te bewegen anders of opnieuw naar de abortuspraktijk te kijken? Welke signalen ontvangen wij? Welke resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek komen naar buiten?

Vanuit de NPV pleiten wij ook al jaren voor een evaluatie, waarbij we ook argumenten aandroegen richting de politiek."

"Er is een voortgaande lobby om ook de abortuspil bij de huisarts te verstrekken. Een vrouw kan dan zelf thuis met behulp van pillen een abortus opwekken."

Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen op medisch gebied sinds de Wafz in werking is getreden. Wat is er gaande en wat vinden jullie van die ontwikkeling?
“Er is een voortgaande lobby om ook de abortuspil bij de huisarts te verstrekken. Een vrouw kan dan zelf thuis met behulp van pillen een abortus opwekken. Er is echter geen doorslaggevende reden waarom de huisarts deze pil zou moeten geven. Daardoor verdwijnt ook het wettelijke toezicht, omdat de huisarts niet hoeft te registreren wanneer hij een abortuspil verstrekt. Tegelijk is de morning-afterpil – waarvan ook nieuw onderzoek aantoont dat er een abortief effect kan zijn – gewoon bij de drogist verkrijgbaar. Wij pleiten voor een aanscherping van (Europese) regels waardoor dit niet meer kan.

In Leiden, Den Haag, Maastricht en Rotterdam werken abortusklinieken samen met ziekenhuizen in het kader van wetenschappelijk onderzoek met geaborteerde foetussen, bijvoorbeeld onderzoek met cellen van het hart, eierstokken of huid.

Onderzoek tijdens de zwangerschap (prenataal onderzoek) wordt steeds meer normaal, maar we zien de afgelopen jaren ook een stijging van abortus na prenatale diagnostiek. Daarbij komen ook kinderen na een abortus bij 23 of 24 weken levend ter wereld. Is dit nog abortus of is dit levensbeëindigend handelen? Op deze vraag moet een helder antwoord gegeven worden. Niet de abortusgrens, maar goede ondersteuning, begeleiding en (soms) behandeling moeten leidend zijn bij onderzoeken tijdens de zwangerschap.

De nieuwste ontwikkeling is de registratie van levenloos geboren kinderen in de burger registratie personen. Dit kan ook voor een geaborteerd kind. Hiermee wordt het kind ook door de overheid erkend als een mens dat bestaan heeft. Dit daagt de overheid uit tot een heldere formulering wanneer je mens bent, welke rechten je hebt en wanneer die door de overheid erkend moeten worden.”

Waar zou het onderzoek wat jullie betreft toe moeten leiden en waarover zou écht meer duidelijkheid moeten komen?
“Elke abortus is er één teveel. Dit onderzoek moet vooral duidelijk maken waarom vrouwen kiezen voor abortus en of ze goed zijn voorgelicht en begeleidt. En dan zijn zowel de overheid als de samenleving aan zet om deze vrouwen te steunen. Elke vrouw en elk kind verdienen beter dan abortus!”

Lees hier hoe de NPV naar abortus kijkt

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify