Ds. J. S. Heutink

Hemelse roeping: Hoe leef ik in antwoord op de stem van Boven?

Hemelse roeping: op het eerste gehoor klinken de woorden zweverig. Toen ik er een catechisante naar vroeg, was dit haar spontane reactie. Wie op internet zoekt, komt vrijwel direct uit bij ‘Beethoven, componist met een hemelse roeping’. Alsof die roeping zich beperkt tot muziek en andere kunst, vertelt ds. J. S. Heutink in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De uitdrukking hemelse roeping staat in de brief aan de Hebreeën. Hij is geschreven aan de tweede of derde generatie christenen. Zij leefden in de laatste decennia van de eerste eeuw en hadden het niet gemakkelijk. De schrijver ziet overeenkomsten tussen de woestijnreis van Israël en hun situatie. Mozes, geroepen door de Heere God, leidde het volk, dat vergeleken wordt met een huis. Hij was trouw en betrouwbaar. Maar meer dan Mozes is Christus. Vestig je aandacht op Hem!

Deelgenoten
Nu worden de lezers ‘deelgenoten van de hemelse roeping’ genoemd (3:1). Even later heten zij ‘deelgenoten van Christus’ (3:14). Beide hangen met elkaar samen. Christenen worden bij wijze van spreken compagnons van Christus. Door het geloof delen zij in Zijn zaak. Of uitgedrukt met een woord uit de tekst: zij zijn Zijn huis (ook wel beeldspraak voor gezin). De Geest trekt hen naar binnen. Daarom worden zij aangesproken als ‘heilige broeders’, een uitdrukking die alleen hier gebruikt wordt. En zusters, voegen wij tegenwoordig toe, want de aanduiding is inclusief. Denk hierbij aan een leerkracht op school die leerlingen jongens noemt en tegelijk ook meisjes bedoelt. Deelgenoten van Christus zijn heilig, omdat hun Heere heilig is. Op de achtergrond klinken de heiligheidsteksten uit de Thora (Leviticus). Zoals Mozes eens door God geroepen was, delen de lezers om Jezus’ wil in de hemelse roeping. De apostel Paulus heeft het in de brief aan de Filippenzen over ‘de roeping van Boven, in Christus Jezus’.

Christenen worden bij wijze van spreken compagnons van Christus. Door het geloof delen zij in Zijn zaak.

Roeping heeft hier te maken met leven dat overeenkomt met de stijl van het Koninkrijk der hemelen, de heerschappij van God. Jezus heeft het er meer dan eens over, vooral verteld in gelijkenissen. Je kunt ook denken aan het derde gebed uit het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.’ Na Jezus’ hemelvaart krijgt dit gebed nog meer betekenis, nu Hij aan de rechterhand van God de Vader zit en voor ons bidt. In Hem zijn hemel en aarde verbonden. In deze optiek verblijven wij hier beneden als hemelburger in de kracht van de Geest. De vraag is of ons leven aan deze hemelse roeping voldoet.

Tijdgenoten
In zijn inspirerende boek De christen als tijdgenoot onderscheidt de bekende anglicaanse bijbelleraar John Stott (1921‑2011) zeven facetten van roeping. ‘Ten eerste worden wij geroepen tot gemeenschap met Jezus Chrisus. Dat is fundamenteel. Hij roept steeds: ‘Kom tot Mij’ en ‘Volg Mij’. Ten tweede worden we tot vrijheid geroepen. ‘Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders,’ schrijft Paulus aan de Galaten. Ten derde worden we tot vrede geroepen. We worden niet alleen geroepen aan Christus toe te behoren, maar ook, als volk van Christus, aan elkaar. Ten vierde worden we geroepen tot heiligheid, of geroepen om heiligen te zijn. Dit betekent dat we ons leven leiden zoals Christus deed. Ten vijfde worden we geroepen om getuigen te zijn. Ten zesde worden we geroepen om te lijden. Jezus Zelf waarschuwde daar al voor: ‘Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.’ Ten slotte worden we geroepen tot heerlijkheid. Die heeft betrekking op het feit dat we de eeuwigheid met Hem op een nieuwe aarde zullen mogen doorbrengen. Deze zeven facetten acht Stott van fundamentele betekenis voor de ‘christelijke roeping’. Die geldt voor ons allemaal en we worden gemaand een leven te leiden dat daaraan beantwoordt.

Roeping is zo bezien niet zozeer iets wat wij doen (beroep, werk), maar wat we zijn (mens, discipel van Christus, kind van God). God roept om een nieuw leven te leiden, verbonden met de Heere Jezus, geïnspireerd door de Geest. Dat gebeurt gewoon hier beneden, op aarde. Maar wel met focus op Boven, de hemel.

Ds. J. S. Heutink is predikant van de hervormde gemeente te Ede.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify